Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 08 ( 2016/2017)

Oznamy Komisie rozhodcov SZĽH:

1. Z dôvodu administratívnych zmien v kompetenciách KR SZĽH Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, nahlasovaní zmien a pod., prosíme od 23.8. 2016 nahlasovať výlučne pánovi Ľubošovi Jakubcovi (Súťažné oddelenie) na emailovú adresu soro@szlh.sk  ( SMS nebudú akceptované )

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ľuboš Jakubec

kontakt:  +421905234356

2. KR SZĽH žiada všetkých rozhodcov a inštruktorov o dôsledné sledovanie nominácií na stretnutia prostredníctvom Delegačných listov zverejnených na stránke www.hockeyslovakia.sk

3. Rozhodcovia a inštruktori sú povinní zasielať ospravedlnenia zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci na e-mailovú adresu: soro@szlh.sk

   V prípade, že tak neurobia - nebude ospravedlnenie akceptované.

*************************************************************************************************************************

Oznam EO SZĽH:

Dňa 9.03.2017 boli uhradené faktúry R+I za obdobie 01/2017

Dňa 28.02.2017 boli zo strany SZLH uhradené náhrady rozhodcov, inštruktorov a videobránkových rozhodcov za 1/2017 v pracovno-právnom vzťahu (DVP, DoBPŠ). Rozhodcovia na zmluvu (fakturanti) za 1/2017 nie su k 28.2.2017 uhradení, za obdobie 1/2017  budú fakturanti uhradení v priebehu mesiaca marec 2017.

OZNAM K POTVRDENIAM O PRÍJME ZA ROK 2016 :

Zamestnávateľ - platiteľ dane je povinný zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období roku 2016 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vystaviť a doručiť doklad o vyplatenom príjme.

·         Takýmto dokladom je pre zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016 tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016. Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v termíne do 2. mája 2017.

·         Ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ mu vystaví a doručí v termíne najneskôr do 10.3.2017 tlačivo Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2016 (ďalej len „Potvrdenie“).

·         V prípade, že zamestnanec žiada o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 iného zamestnávateľa a požiada o vystavenie potvrdenia bývalého zamestnávateľa najneskôr do 6. februára 2017 bývalý zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť bývalému zamestnancovi doklad - Potvrdenie v termíne do 10. februára 2017.

- Dňa 8. 2. 2017 boli uhradení rozhodcovia,fakturanti za 12/2016. Dňa 8. 2. 2017 boli uhradení inštruktori za 12/2016. V pripade akejkolvek otazky ci zodpovedania problematiky sa prosim kontaktujte mailovo ( nie telefonicky) na adrese baluska@szlh.sk

- Dňa 31.1.2017 boli zo strany SZLH uhradené náhrady rozhodcov za 12/2016 v pracovno-právnom vzťahu (DVP, DoBPŠ). Rozhodcovia na zmluvu (fakturanti) za 11/2016 su k 1.2.2017 uhradení, za obdobie 12/2016  budú fakturanti uhradení v priebehu mesiaca február 2017. Náhrady ištruktorov za 12/2016 neboli zo strany SZLH uhradene k 31.1.2017. V pripade akejkolvek otazky ci zodpovedania problematiky sa prosim kontaktujte mailovo ( nie telefonicky) na adrese baluska@szlh.sk

- od 1.12.2016 sa zmenila sadzba stravného ( do decembrových vyúčtovaní žiadame uvádzať nové sadzby stravného ) :

         - 4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

         - 6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

         - 10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

- od 1.10.2016 je úprava poštovného ( z 0,45 € na 0,50 € a z 1,15 € na 1,25 € )

- najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky vo vyúčtovaniach sú:

- zasielať správny formulár vyúčtovania  ( formát A5 pre sezónu 2016/2017 ) - v prípade zaslania nesprávneho typu vyúčtovania, vyúčtovanie nebude spracované

 

- uvádzať správnu kategóriu súťaže, hlavne kategóriu kadeti ( TOP alebo REGION )

ďalšie nedostatky:

- nie je podpis účtujúceho

- nevyplnené údaje pre priznanie stravného

- používanie platného kilometrovníka

 

**************************************************************************************************************************

 

Zoznam rozhodcov a inštruktorov s termínmi, dôvodom ich ospravedlnenia na mesiac marec 2017. 

16.02.2017

 
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 25.03.2017 25.03.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 18.03.2017 18.03.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 14.03.2017 14.03.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 10.03.2017 10.03.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 05.03.2017 06.03.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 30.03.2017 30.03.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 24.03.2017 27.03.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 21.03.2017 21.03.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 18.03.2017 18.03.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 15.03.2017 15.03.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 11.03.2017 12.03.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 05.03.2017 09.03.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 03.03.2017 03.03.2017
BENIAČ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 17.03.2017 19.03.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 15.03.2017 22.03.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 01.03.2017 12.03.2017
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 31.03.2017 31.03.2017
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 27.03.2017 28.03.2017
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 22.03.2017 23.03.2017
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 17.03.2017 20.03.2017
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 13.03.2017 14.03.2017
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 08.03.2017 09.03.2017
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 03.03.2017 05.03.2017
CELAROVÁ, Nikoleta Akcia IIHF (šampionát, ...) 27.03.2017 10.04.2017
ČAVOJSKÝ, Ján Požiadal o nedelegovanie 13.03.2017 19.03.2017
ČAVOJSKÝ, Ján Požiadal o nedelegovanie 04.03.2017 04.03.2017
DANIELČÁK, Filip Požiadal o nedelegovanie 27.03.2017 31.03.2017
DANIELČÁK, Filip Požiadal o nedelegovanie 01.03.2017 24.03.2017
DRUGA, Norbert Požiadal o nedelegovanie 24.03.2017 26.03.2017
DRUGA, Norbert Požiadal o nedelegovanie 10.03.2017 12.03.2017
FINDURA, Mikuláš Požiadal o nedelegovanie 18.03.2017 22.03.2017
GAJDOŠÍK, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 18.03.2017 19.03.2017
GALLO, Marián Požiadal o nedelegovanie 25.03.2017 25.03.2017
GALLO, Marián Požiadal o nedelegovanie 25.03.2017 25.03.2017
GALLO, Marián Požiadal o nedelegovanie 18.03.2017 18.03.2017
GALLO, Marián Požiadal o nedelegovanie 11.03.2017 11.03.2017
GALLO, Marián Požiadal o nedelegovanie 04.03.2017 04.03.2017
GREGUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 11.03.2017 11.03.2017
GREGUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 04.03.2017 05.03.2017
HOVAN, Richard Požiadal o nedelegovanie 17.03.2017 19.03.2017
HOVAN, Richard Požiadal o nedelegovanie 10.03.2017 12.03.2017
HRIC, Peter Požiadal o nedelegovanie 21.03.2017 21.03.2017
HRIC, Peter Požiadal o nedelegovanie 19.03.2017 19.03.2017
HRIC, Peter Požiadal o nedelegovanie 12.03.2017 12.03.2017
HRIC, Peter Požiadal o nedelegovanie 04.03.2017 04.03.2017
CHUDADA, Martin Požiadal o nedelegovanie 05.03.2017 05.03.2017
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 31.03.2017 31.03.2017
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 21.03.2017 21.03.2017
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 07.03.2017 13.03.2017
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 02.03.2017 05.03.2017
JOBBÁGY, Martin Akcia IIHF (šampionát, ...) 12.03.2017 20.03.2017
JOBBÁGY, Martin Požiadal o nedelegovanie 11.03.2017 20.03.2017
JUNEK, Martin Požiadal o nedelegovanie 17.03.2017 17.03.2017
KORBA, Martin Požiadal o nedelegovanie 23.03.2017 23.03.2017
KOVÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 17.03.2017 19.03.2017
KRAJČÍK, Martin Požiadal o nedelegovanie 04.03.2017 04.03.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 29.03.2017 29.03.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 22.03.2017 22.03.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 15.03.2017 15.03.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 08.03.2017 08.03.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 01.03.2017 01.03.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 31.03.2017 31.03.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 26.03.2017 28.03.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 21.03.2017 23.03.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 01.03.2017 18.03.2017
KÚDEĽOVÁ, Michaela Akcia IIHF (šampionát, ...) 29.03.2017 10.04.2017
MAJLING, Ján Požiadal o nedelegovanie 11.03.2017 12.03.2017
MAJLING, Ján Požiadal o nedelegovanie 28.02.2017 03.03.2017
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 28.03.2017 28.03.2017
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 24.03.2017 24.03.2017
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 12.03.2017 12.03.2017
MARUŠIN, Jaroslav Požiadal o nedelegovanie 20.03.2017 23.03.2017
MAŠKULKA, Adam Požiadal o nedelegovanie 30.03.2017 30.03.2017
MAŠKULKA, Adam Požiadal o nedelegovanie 23.03.2017 23.03.2017
MAŠKULKA, Adam Požiadal o nedelegovanie 16.03.2017 16.03.2017
MAŠKULKA, Adam Požiadal o nedelegovanie 09.03.2017 09.03.2017
MAŠKULKA, Adam Požiadal o nedelegovanie 02.03.2017 05.03.2017
MĹKVY, Michal Požiadal o nedelegovanie 25.03.2017 25.03.2017
NOVÁK, Milan Akcia IIHF (šampionát, ...) 12.03.2017 20.03.2017
NOVÁK, Milan Akcia IIHF (šampionát, ...) 12.03.2017 20.03.2017
NOVÁK, Milan Požiadal o nedelegovanie 01.03.2017 03.03.2017
NOVOTNÝ, Matúš Požiadal o nedelegovanie 27.03.2017 29.03.2017
NOVOTNÝ, Matúš Požiadal o nedelegovanie 20.03.2017 25.03.2017
NOVOTNÝ, Matúš Požiadal o nedelegovanie 13.03.2017 17.03.2017
NOVOTNÝ, Matúš Požiadal o nedelegovanie 10.03.2017 12.03.2017
NOVOTNÝ, Matúš Požiadal o nedelegovanie 06.03.2017 10.03.2017
OLLE, Marian Požiadal o nedelegovanie 24.03.2017 26.03.2017
OROLIN, Michal Požiadal o nedelegovanie 25.03.2017 26.03.2017
OROLIN, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 25.03.2017 25.03.2017
OROLIN, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 15.03.2017 16.03.2017
ORSZÁG, Pavol Požiadal o nedelegovanie 27.03.2017 31.03.2017
ORSZÁG, Pavol Požiadal o nedelegovanie 20.03.2017 24.03.2017
ORSZÁG, Pavol Požiadal o nedelegovanie 13.03.2017 17.03.2017
ORSZÁG, Pavol Požiadal o nedelegovanie 06.03.2017 10.03.2017
ORSZÁG, Pavol Požiadal o nedelegovanie 01.03.2017 03.03.2017
ORSZÁG, Peter Požiadal o nedelegovanie 25.03.2017 31.03.2017
PUŠKÁR, Marián Požiadal o nedelegovanie 02.03.2017 06.03.2017
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 20.03.2017 21.03.2017
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 04.03.2017 04.03.2017
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 25.03.2017 26.03.2017
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 01.03.2017 03.03.2017
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 18.03.2017 18.03.2017
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 11.03.2017 12.03.2017
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 09.03.2017 09.03.2017
ŠEBEŇ, Erik Požiadal o nedelegovanie 14.03.2017 15.03.2017
ŠIMAĽ, Michal Požiadal o nedelegovanie 04.03.2017 11.03.2017
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 04.03.2017 06.03.2017
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 13.03.2017 24.03.2017
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 05.03.2017 11.03.2017
VALKO, Karol Požiadal o nedelegovanie 31.03.2017 31.03.2017
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 31.03.2017 31.03.2017
VÝLETA, Roman Požiadal o nedelegovanie 04.03.2017 04.03.2017

**************************************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************

Nominácie rozhodcov na zápasy play-off a play-out EXM sú plne v kompetencii predsedu KR SZĽH Petra Országa.

**************************************************************************************************************************************

Extraliga


I. Základná časť

49. kolo - pondelok 06.03.2017

364 B. Bystrica vs. Martin ZŠ B. Bystrica 17:30 MÜLLNER, Róbert KONC, Daniel GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert FINDURA, Mikuláš

I. Základná časť

50. kolo - piatok 03.03.2017

250 L. Mikuláš vs. B. Bystrica ZŠ L. Mikuláš 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. JURA, Branislav, Ing. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
246 Martin vs. Žilina ZŠ Martin 18:00 MÜLLNER, Róbert FRIDRICH, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. ROJÍK, Peter BENIAČ, Dalibor, Ing.
247 Zvolen vs. Nitra ZŠ Zvolen 18:00 JONÁK, Peter GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KOLLÁR, Miroslav SMREK, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír
248 Trenčín vs. Košice ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 ADAMEC, Milan, Mgr. KONC, Juraj GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KRAJČÍK, Martin JUNG, Roman, Ing.
249 N. Zámky vs. Poprad ZŠ Nové Zámky 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC, Daniel VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef ČAVOJSKÝ, Ján

I. Základná časť

51. kolo - nedeľa 05.03.2017

255 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 15:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. BALUŠKA, Vladimír, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján
251 L. Mikuláš vs. Martin ZŠ L. Mikuláš 17:00 STANO, Peter, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef STANZEL, Matúš, Bc. JUNG, Roman, Ing.
252 B. Bystrica vs. N. Zámky ZŠ B. Bystrica 17:00 KONC, Daniel MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.
253 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KONC, Juraj JOBBÁGY, Martin BOGDAŇ, Andrej, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
254 Košice vs. Zvolen ZŠ STEEL arena KE 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

I. Základná časť

52. kolo - streda 08.03.2017

256 Martin vs. Nitra ZŠ Martin 18:00 LOKŠÍK, Peter MAJLING, Ján ROJÍK, Peter ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KONTŠEK, Vladimír
257 Žilina vs. Košice ZŠ Žilina 18:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. VALACH, Miroslav, Ing. GAJAN, Rastislav HOLIENKA, Tomáš MARTINKO, Vladimír
258 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 18:00 KONC, Juraj ŠTEFIK, Miroslav OROLIN, Michal, Mgr. KOLLÁR, Miroslav BENIAČ, Dalibor, Ing.
259 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 KONC, Daniel BALUŠKA, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef SYNEK, Šimon, Mgr. JUNG, Roman, Ing.
260 N. Zámky vs. L. Mikuláš ZŠ Nové Zámky 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. JONÁK, Peter KACEJ, Lukáš, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján

I. Základná časť

53. kolo - piatok 10.03.2017

261 N. Zámky vs. Martin ZŠ Nové Zámky 17:30 JONÁK, Peter STANO, Peter, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
262 L. Mikuláš vs. Trenčín ZŠ L. Mikuláš 17:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BEDNÁR, Roman, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
263 B. Bystrica vs. Zvolen ZŠ B. Bystrica 17:30 KONC, Daniel MÜLLNER, Róbert VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef BENIAČ, Dalibor, Ing.
264 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 17:30 LOKŠÍK, Peter ŠTEFIK, Miroslav GAVALIER, Róbert JOBBÁGY, Martin KONTŠEK, Vladimír
265 Košice vs. Nitra ZŠ STEEL arena KE 17:30 BALUŠKA, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. SYNEK, Šimon, Mgr. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. MARTINKO, Vladimír

I. Základná časť

54. kolo - nedeľa 12.03.2017

266 Martin vs. Košice ZŠ Martin 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KONC, Juraj GAJAN, Rastislav SMREK, Martin, Ing. KONTŠEK, Vladimír
267 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 17:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. JONÁK, Peter NÁVRATEK, Roman, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján
268 Žilina vs. B. Bystrica ZŠ Žilina 17:00 ŠTEFIK, Miroslav MÜLLNER, Róbert VÝLETA, Roman, Ing., PhD. HOLIENKA, Tomáš BENIAČ, Dalibor, Ing.
269 Zvolen vs. L. Mikuláš ZŠ Zvolen 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. LAUFF, Rudolf, Mgr. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
270 Trenčín vs. N. Zámky ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC, Daniel JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ORSZÁG, Peter, Ing.

Play off Tipsport liga

1. kolo - štvrtok 16.03.2017

291 B. Bystrica vs. N. Zámky ZŠ B. Bystrica 18:00 JONÁK, Peter ŠTEFIK, Miroslav KACEJ, Lukáš, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing.  
292 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. LOKŠÍK, Peter JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNG, Roman, Ing.  

Play off Tipsport liga

1. kolo - sobota 18.03.2017

295 Košice vs. Martin ZŠ STEEL arena KE 18:00 KONC, Daniel OROLIN, Tomáš, Bc. KOLLÁR, Miroslav SMREK, Martin, Ing. KONTŠEK, Vladimír  
296 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 18:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. STANO, Peter, Ing. HOLIENKA, Tomáš KORBA, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.  

Play off Tipsport liga

2. kolo - piatok 17.03.2017

293 B. Bystrica vs. N. Zámky ZŠ B. Bystrica 18:00 KONC, Juraj SNÁŠEL, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav SMREK, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír  
294 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 18:00 JONÁK, Peter MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. TVRDOŇ, Jozef ORSZÁG, Peter, Ing.  

Play off Tipsport liga

2. kolo - nedeľa 19.03.2017

297 Košice vs. Martin ZŠ STEEL arena KE 18:00 KONC, Juraj SNÁŠEL, Vladimír, Ing. SMREK, Martin, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.  
298 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC, Daniel KACEJ, Lukáš, Mgr. OROLIN, Michal, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.  

Play off Tipsport liga

3. kolo - pondelok 20.03.2017

299 N. Zámky vs. B. Bystrica ZŠ Nové Zámky 18:00 KONC, Daniel MÜLLNER, Róbert OROLIN, Michal, Mgr. TVRDOŇ, Jozef JUNG, Roman, Ing.  
300 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 18:00 LOKŠÍK, Peter ŠTEFIK, Miroslav SMREK, Martin, Ing. KORBA, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.  

Play off Tipsport liga

3. kolo - streda 22.03.2017

303 Martin vs. Košice ZŠ Martin 18:00 KONC, Juraj OROLIN, Tomáš, Bc. OROLIN, Michal, Mgr. TVRDOŇ, Jozef KONTŠEK, Vladimír  
304 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 18:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. STANO, Peter, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KORBA, Martin, Ing.    

Play off Tipsport liga

4. kolo - utorok 21.03.2017

301 N. Zámky vs. B. Bystrica ZŠ Nové Zámky 18:00 KONC, Daniel NOVÁK, Milan, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing.  
302 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr. HOLIENKA, Tomáš JOBBÁGY, Martin ORSZÁG, Peter, Ing.  

Play off Tipsport liga

4. kolo - štvrtok 23.03.2017

305 Martin vs. Košice ZŠ Martin 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. LOKŠÍK, Peter KACEJ, Lukáš, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KONTŠEK, Vladimír  
306 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 18:00 KONC, Daniel JONÁK, Peter SMREK, Martin, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. MARTINKO, Vladimír  

Play off Tipsport liga

5. kolo - piatok 24.03.2017

307 B. Bystrica vs. N. Zámky ZŠ B. Bystrica 18:00 KONC, Juraj MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. JUNG, Roman, Ing.  

Play off Tipsport liga

5. kolo - sobota 25.03.2017

309 Košice vs. Martin ZŠ STEEL arena KE 18:00 KONC, Daniel STANO, Peter, Ing. SMREK, Martin, Ing. KORBA, Martin, Ing. FINDURA, Mikuláš  
310 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 18:00 KONC, Juraj KUBUŠ, Jozef KACEJ, Lukáš, Mgr. TVRDOŇ, Jozef KONTŠEK, Vladimír  

Play off Tipsport liga

6. kolo - pondelok 27.03.2017

313 Martin vs. Košice ZŠ Martin 18:00 JONÁK, Peter MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. TVRDOŇ, Jozef KONTŠEK, Vladimír  
314 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. STANO, Peter, Ing. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.  

Play off Tipsport liga

7. kolo - streda 29.03.2017

318 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 18:00 KONC, Juraj KUBUŠ, Jozef KACEJ, Lukáš, Mgr. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. CHUDADA, Martin, Ing.  

PlayOut

1. kolo - piatok 17.03.2017

341 L. Mikuláš vs. HC 07 ORIN DETVA ZŠ L. Mikuláš 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. OROLIN, Tomáš, Bc. KORBA, Martin, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.  
340 Trenčín vs. HK Skalica, s.r.o. ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 STANO, Peter, Ing. ŠTEFIK, Miroslav OROLIN, Michal, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. JUNG, Roman, Ing.  

PlayOut

2. kolo - nedeľa 19.03.2017

342 HK Skalica, s.r.o. vs. HC 07 ORIN DETVA HANT arena Skalica 18:00 LOKŠÍK, Peter MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KONTŠEK, Vladimír  
343 Trenčín vs. L. Mikuláš ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 JONÁK, Peter STANO, Peter, Ing. HOLIENKA, Tomáš KORBA, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.  

PlayOut

3. kolo - utorok 21.03.2017

344 L. Mikuláš vs. HK Skalica, s.r.o. ZŠ L. Mikuláš 17:00 ŠTEFIK, Miroslav SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KORBA, Martin, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. MARTINKO, Vladimír  
345 HC 07 ORIN DETVA vs. Trenčín ZŠ Detva 18:00 JONÁK, Peter OROLIN, Tomáš, Bc. KOLLÁR, Miroslav TVRDOŇ, Jozef JUNG, Roman, Ing.  

PlayOut

4. kolo - piatok 24.03.2017

346 HK Skalica, s.r.o. vs. Trenčín HANT arena Skalica 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. JONÁK, Peter JUNEK, Martin TVRDOŇ, Jozef BENIAČ, Dalibor, Ing.  
347 HC 07 ORIN DETVA vs. L. Mikuláš ZŠ Detva 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. LOKŠÍK, Peter HOLIENKA, Tomáš KOLLÁR, Miroslav KRAMÁR, Dušan , Ing.  

PlayOut

5. kolo - nedeľa 26.03.2017

349 L. Mikuláš vs. Trenčín ZŠ L. Mikuláš 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. OROLIN, Tomáš, Bc. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.  
348 HC 07 ORIN DETVA vs. HK Skalica, s.r.o. ZŠ Detva 18:00 ŠTEFIK, Miroslav SNÁŠEL, Vladimír, Ing. HOLIENKA, Tomáš KOLLÁR, Miroslav KRAMÁR, Dušan , Ing.  

PlayOut

6. kolo - utorok 28.03.2017

350 HK Skalica, s.r.o. vs. L. Mikuláš HANT arena Skalica 18:00 LOKŠÍK, Peter NOVÁK, Milan, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing.  
351 Trenčín vs. HC 07 ORIN DETVA ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 MÜLLNER, Róbert STANO, Peter, Ing. HOLIENKA, Tomáš JUNEK, Martin KONTŠEK, Vladimír  

PlayOut

7. kolo - piatok 31.03.2017

353 L. Mikuláš vs. HC 07 ORIN DETVA ZŠ L. Mikuláš 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. SNÁŠEL, Vladimír, Ing. JOBBÁGY, Martin STANZEL, Matúš, Bc. MARTINKO, Vladimír  
352 Trenčín vs. HK Skalica, s.r.o. ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. ŠTEFIK, Miroslav OROLIN, Michal, Mgr. TVRDOŇ, Jozef CHUDADA, Martin, Ing.  

1. liga


II. časť Play-Off SEMIFINÁLE

4. kolo - streda 01.03.2017

807 Michalovce vs. Detva ZŠ Michalovce 17:00 ŠTEFIK, Miroslav KONC, Daniel SMREK, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav   VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
806 Skalica vs. Prešov HANT arena Skalica 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.   BENEŠ, Ivan

II. časť Play-Off SEMIFINÁLE

5. kolo - piatok 03.03.2017

809 Detva vs. Michalovce ZŠ Detva 18:00 ŠTEFIK, Miroslav SNÁŠEL, Vladimír, Ing. JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr. BENEŠ, Ivan BENEŠ, Ivan

II. časť Play-Off FINÁLE

1. kolo - pondelok 06.03.2017

810 Detva vs. Skalica ZŠ Detva 18:00 STANO, Peter, Ing. MĹKVY, Michal, Bc. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. DRBLÍK, Michal CHUDADA, Martin, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.

II. časť Play-Off FINÁLE

2. kolo - utorok 07.03.2017

811 Detva vs. Skalica ZŠ Detva 18:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. MIHAĽOV, Martin STANZEL, Matúš, Bc. HOLIENKA, Tomáš CHUDADA, Martin, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.

II. časť Play-Off FINÁLE

3. kolo - piatok 10.03.2017

812 Skalica vs. Detva HANT arena Skalica 18:00 KONC, Juraj NOVÁK, Milan, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.   HOLOMEK, Vladimír

2. liga


III. časť PLAY-OFF

2. kolo - sobota 04.03.2017

10244 Humenné vs. Bratislava ZŠ Humenné 17:30 MIHAĽOV, Martin NOVOTNÝ, Matúš, Bc. LUKÁČ, Peter, Mgr.
10243 Dubnica nad Váhom vs. Brezno ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 KRIST, Mário, Ing.   DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.    

III. časť PLAY-OFF

1. kolo - sobota 11.03.2017

10286 Dubnica nad Váhom vs. Humenné ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 KONC, Juraj KRIST, Mário, Ing. KRAJČÍK, Martin NOSEK, Martin   JURČIAK, Rudolf

III. časť PLAY-OFF

2. kolo - sobota 18.03.2017

10287 Humenné vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Humenné 17:30 MIHAĽOV, Martin ŽÁK, Marián HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr.   VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

III. časť PLAY-OFF

3. kolo - sobota 25.03.2017

10288 Humenné vs. Dubnica nad Váhom ZŠ L. Mikuláš 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. MAJLING, Ján ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ROJÍK, Peter MARUŠIN, Jaroslav, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

III. časť o konečné umiestnenie O 15.,13.,11.,9.,7.,5. a 3. miesto

1. kolo - sobota 11.03.2017

10271 L. Mikuláš vs. Partizánske ZŠ L. Mikuláš 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef
10269 Levice vs. Dolný Kubín ZŠ Levice 17:30 VIDO, Ľuboš, Ing. HRKOTÁČ, Štefan PASTOREK, Adrián, Mgr.
10272 Brezno vs. Bratislava ZŠ Brezno 17:30 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin   NEUZER, Erik
10267 Gelnica vs. Prievidza ZŠ Gelnica 19:30 STANZEL, Matúš, Bc. NAZAREJ, Pavol LUKÁČ, Peter, Mgr.
10270 Nitra vs. Trebišov ZŠ Nitra 20:00 KONC, Daniel KONC, Daniel FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.

III. časť o konečné umiestnenie O 15.,13.,11.,9.,7.,5. a 3. miesto

1. kolo - sobota 18.03.2017

10268 Ružomberok vs. Piešťany ZŠ Ružomberok 17:00 MAJLING, Ján ROJÍK, Peter IVAN, Richard, Bc.

III. časť o konečné umiestnenie O 15.,13.,11.,9.,7.,5. a 3. miesto

2. kolo - sobota 11.03.2017

10275 Piešťany vs. Ružomberok ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 LESAY, Dominik JURČIAK, Adam KOLLÁR, Andrej, Ing.

III. časť o konečné umiestnenie O 15.,13.,11.,9.,7.,5. a 3. miesto

2. kolo - sobota 18.03.2017

10274 Prievidza vs. Gelnica ZŠ Prievidza 17:00 VIDO, Ľuboš, Ing. HRKOTÁČ, Štefan HANKO, Peter
10276 Dolný Kubín vs. Levice ZŠ Dolný Kubín 17:30 LESAY, Dominik ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. GAJDOŠÍK, Ivan
10279 Bratislava vs. Brezno Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 MĹKVY, Michal, Bc.   NÁVRATEK, Roman, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.   VRÁBEL, Jozef, Ing.

III. časť o konečné umiestnenie O 15.,13.,11.,9.,7.,5. a 3. miesto

3. kolo - nedeľa 19.03.2017

10282 Dolný Kubín vs. Levice ZŠ Dolný Kubín 17:30 VALACH, Miroslav, Ing. DURMIS, Oto HAJNIK, Martin

III. časť o konečné umiestnenie 5.-8. (porazené družstvá zo Štvrťfinále)

2. kolo - piatok 03.03.2017

10250 Nitra vs. Partizánske ZŠ Nitra 17:00 DRUGA, Norbert VALO, Jozef KONC, Daniel

III. časť o konečné umiestnenie 5.-8. (porazené družstvá zo Štvrťfinále)

2. kolo - sobota 04.03.2017

10249 Trebišov vs. L. Mikuláš ZŠ Trebišov 17:30 SMEREK, Vladimír VALL, Michal, Bc. KORBA, Martin, Ing.
10256 Ružomberok vs. Levice ZŠ Ružomberok 17:00 MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav PAULÍNY, Jozef
10255 Piešťany vs. Dolný Kubín ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing. DANKO, Ľubomír
10262 Gelnica vs. Sabinov ZŠ Gelnica 17:30 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing.

Extraliga juniorov


III. časť - štvrťfinále Play - Off

3. kolo - streda 01.03.2017

1377 Skalica vs. Trenčín HANT arena Skalica 14:30 BALUŠKA, Vladimír, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin
1378 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 17:00 LOKŠÍK, Peter DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
1379 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav
1380 B. Bystrica vs. SLOVAN Bratislava ZŠ B. Bystrica 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. MRÁZ, Štefan HANKO, Peter

III. časť - štvrťfinále Play - Off

4. kolo - štvrtok 02.03.2017

1383 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 17:00 KONC, Juraj KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter
1382 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 17:30 VALACH, Miroslav, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. JAKUBEC, Andrej

III. časť - štvrťfinále Play - Off

5. kolo - sobota 04.03.2017

1387 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 11:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
1386 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 15:45 KONC, Daniel VALO, Jozef KONC, Daniel

III. časť - semifinále Play - Off

1. kolo - utorok 07.03.2017

1389 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 16:00 MÜLLNER, Róbert KONC, Juraj KRAJČÍK, Martin JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír
1388 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 ŠTEFIK, Miroslav STANO, Peter, Ing. MRÁZ, Štefan VALO, Jozef BENEŠ, Ivan

III. časť - semifinále Play - Off

2. kolo - streda 08.03.2017

1390 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 ADAMEC, Milan, Mgr. MÜLLNER, Róbert JUNEK, Martin GAJDOŠECH, Martin JUNG, Roman, Ing.
1391 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 16:00 STANO, Peter, Ing. MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENEŠ, Ivan

III. časť - semifinále Play - Off

3. kolo - sobota 11.03.2017

1392 SLOVAN Bratislava vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 14:00 MÜLLNER, Róbert JONÁK, Peter KACEJ, Lukáš, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
1393 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 16:00 VALACH, Miroslav, Ing. MIHAĽOV, Martin GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

III. časť - o 3. miesto

1. kolo - pondelok 20.03.2017

1398 Poprad vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Poprad 13:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. VALACH, Miroslav, Ing. GAVALIER, Róbert HOMOLA, Ondrej, Bc. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír

III. časť - o 3. miesto

2. kolo - utorok 21.03.2017

1399 Poprad vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Poprad 13:30 KRIST, Mário, Ing. ŠVAJKA, Slavomír ROJÍK, Peter GAVALIER, Róbert KRAMÁR, Dušan , Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.

III. časť - o 3. miesto

3. kolo - piatok 24.03.2017

1400 SLOVAN Bratislava vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 17:00 KONC, Daniel ADAMEC, Milan, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr.   VRÁBEL, Jozef, Ing.

III. časť - o 3. miesto

4. kolo - sobota 25.03.2017

1401 SLOVAN Bratislava vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 15:00 MÜLLNER, Róbert FRIDRICH, Vladimír, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. BENIAČ, Lukáš   VRÁBEL, Jozef, Ing.

III. časť - o 3. miesto

5. kolo - pondelok 27.03.2017

1402 Poprad vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Poprad 17:00 ŠTEFIK, Miroslav VALACH, Miroslav, Ing. GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing. MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír

III. časť - Finále

1. kolo - pondelok 20.03.2017

1403 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. CHUDADA, Martin, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.

III. časť - Finále

2. kolo - utorok 21.03.2017

1404 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MÜLLNER, Róbert GEGÁŇ, Tomáš, Bc. OROLIN, Michal, Mgr. CHUDADA, Martin, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.

III. časť - Finále

3. kolo - piatok 24.03.2017

1405 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 17:00 STANO, Peter, Ing. ŠTEFIK, Miroslav GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. ČAVOJSKÝ, Ján ČAVOJSKÝ, Ján

III. časť - Finále

4. kolo - sobota 25.03.2017

1406 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. BALUŠKA, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. VALO, Jozef ČAVOJSKÝ, Ján ČAVOJSKÝ, Ján

III. časť - Finále

5. kolo - pondelok 27.03.2017

1407 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. JUNG, Roman, Ing. JUNG, Roman, Ing.

Extraliga dorastu


II. časť - kvalifikácia o Play - Off, družstvá 5. - 12. miesto

5. kolo - streda 01.03.2017

2370 Martin vs. L. Mikuláš ZŠ Martin 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal DURMIS, Oto

II. časť - o udržanie, družstvá 13.- 16. miesto

3. kolo - sobota 04.03.2017

2378 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. B. Bystrica Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 VALKO, Karol, Ing. NÁVRATEK, Roman, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr.
2379 Skalica vs. Prešov HANT arena Skalica 15:00 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.

II. časť - o udržanie, družstvá 13.- 16. miesto

4. kolo - nedeľa 05.03.2017

2381 Skalica vs. B. Bystrica HANT arena Skalica 09:00 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
2380 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Prešov Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:15 FRIDRICH, Vladimír, Ing. REGEC, Tomaš, Bc. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.

II. časť - o udržanie, družstvá 13.- 16. miesto

5. kolo - sobota 11.03.2017

2383 Prešov vs. Skalica ZŠ Prešov 14:30 TORNAY, Juraj, Bc. VALL, Michal, Bc. KOVAĽ, Jakub, Ing.

II. časť - o udržanie, družstvá 13.- 16. miesto

6. kolo - nedeľa 12.03.2017

2384 B. Bystrica vs. Skalica ZŠ B. Bystrica 11:30 VOJTEK, Radovan, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.

III. časť - PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE

1. kolo - sobota 04.03.2017

2388 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 11:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DURMIS, Oto PETERKA, Lukáš
2389 Zvolen vs. Martin ZŠ Zvolen 14:00 HOLIENKA, Tomáš KURČÍK, Martin ŠEBEŇ, Erik
2387 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 15:15 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
2386 Trnava vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Trnava 17:00 KONC, Juraj BENIAČ, Lukáš ŠIMKO, Martin, Ing.

III. časť - PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE

2. kolo - nedeľa 05.03.2017

2390 Trnava vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Trnava 10:30 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. NÁVRATEK, Roman, Ing. BENIAČ, Lukáš
2393 Zvolen vs. Martin ZŠ Zvolen 10:30 KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
2391 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 12:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
2392 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin NOSEK, Martin

III. časť - PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE

3. kolo - streda 08.03.2017

2396 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 12:15 STANO, Peter, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
2395 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 13:30 LESAY, Dominik DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
2397 Martin vs. Zvolen ZŠ Martin 14:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. HANKO, Peter KOVÁČIK, Michal
2394 SLOVAN Bratislava vs. Trnava Arena Ondreja Nepelu 17:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. CRMAN, Filip MICHNA, Richard

III. časť - PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE

4. kolo - štvrtok 09.03.2017

2401 Martin vs. Zvolen ZŠ Martin 16:00 VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter GAJDOŠÍK, Ivan
2399 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 17:00 LOKŠÍK, Peter ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. JAKUBEC, Andrej

III. časť - PLAY- OFF ŠTVRŤFINÁLE

5. kolo - sobota 11.03.2017

2403 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 12:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. RIŠ, Jaroslav SMREK, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír

III. časť - PLAY- OFF O 3. MIESTO

1. kolo - piatok 24.03.2017

2425 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KRAJČÍK, Martin DRBLÍK, Michal CHUDADA, Martin, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.

III. časť - PLAY- OFF O 3. MIESTO

2. kolo - sobota 25.03.2017

2426 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 ŠTEFIK, Miroslav ADAMEC, Milan, Mgr. JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNG, Roman, Ing. JUNG, Roman, Ing.

III. časť - PLAY- OFF O 3. MIESTO

3. kolo - utorok 28.03.2017

2427 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav KRAMÁR, Dušan , Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.

III. časť - PLAY- OFF O 3. MIESTO

4. kolo - streda 29.03.2017

2428 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. JUNG, Roman, Ing. JUNG, Roman, Ing.

III. časť - PLAY- OFF O 3. MIESTE

1. kolo - piatok 24.03.2017

2420 Trnava vs. Poprad ZŠ Trnava 17:00 KUBUŠ, Jozef ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VALO, Jozef BENEŠ, Ivan

III. časť - PLAY- OFF O 3. MIESTE

2. kolo - sobota 25.03.2017

2421 Trnava vs. Poprad ZŠ Trnava 14:00 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENEŠ, Ivan

III. časť - PLAY- OFF O 3. MIESTE

3. kolo - utorok 28.03.2017

2422 Poprad vs. Trnava ZŠ Poprad 17:00 ŠTEFIK, Miroslav VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter GAVALIER, Róbert MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír

III. časť - PLAY- OFF O 3. MIESTE

4. kolo - streda 29.03.2017

2423 Poprad vs. Trnava ZŠ Poprad 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. TORNAY, Juraj, Bc. JOBBÁGY, Martin GAVALIER, Róbert VASILŇÁK , Ladislav, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

III. časť - PLAY- OFF SEMIFINÁLE

1. kolo - utorok 14.03.2017

2405 Trnava vs. Martin ZŠ Trnava 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. KRAJČÍK, Martin VALO, Jozef HOLOMEK, Vladimír
2406 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 18:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav MARUŠIN, Jaroslav, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

III. časť - PLAY- OFF SEMIFINÁLE

2. kolo - streda 15.03.2017

2407 Trnava vs. Martin ZŠ Trnava 17:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin BENEŠ, Ivan
2408 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 18:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert MARTINKO, Vladimír MARTINKO, Vladimír

III. časť - PLAY- OFF SEMIFINÁLE

3. kolo - sobota 18.03.2017

2410 Trenčín vs. Poprad ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 MÜLLNER, Róbert GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KRAJČÍK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
2409 Martin vs. Trnava ZŠ Martin 17:45 ŠTEFIK, Miroslav DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.

III. časť - PLAY- OFF SEMIFINÁLE

4. kolo - nedeľa 19.03.2017

2411 Martin vs. Trnava ZŠ Martin 13:15 ŠTEFIK, Miroslav HANKO, Peter MRÁZ, Štefan KRAMÁR, Dušan , Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.

1. liga juniorov


I. Základná časť

33. kolo - sobota 04.03.2017

3082 HOBA Bratislava vs. HK Mládež Michalovce ZŠ BA - Dúbravka 13:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KOVALÍK, Ľubor MERAVÝ, Peter, Mgr.
3081 HK HAVRANI Piešťany vs. PENGUINS Prešov ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:15 ADAMEC, Milan, Mgr. KOLLÁR, Andrej, Ing. DANKO, Ľubomír
3083 MHC Martin vs. MŠK Púchov ZŠ BA - Dúbravka 17:30 ŠTEFIK, Miroslav KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej

I. Základná časť

34. kolo - nedeľa 05.03.2017

3085 HK HAVRANI Piešťany vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Piešťany - Easton Aréna 10:30 ADAMEC, Milan, Mgr. DANKO, Ľubomír KOLLÁR, Andrej, Ing.
3084 HOBA Bratislava vs. PENGUINS Prešov ZŠ BA - Dúbravka 12:15 JONÁK, Peter ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. ŠIMKO, Martin, Ing.

I. Základná časť

35. kolo - streda 08.03.2017

3088 PENGUINS Prešov vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Prešov 16:20 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. JURKO, Michal, Bc.

I. Základná časť

35. kolo - sobota 11.03.2017

3086 HK HAVRANI Piešťany vs. MŠK Púchov ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír KOLLÁR, Andrej, Ing.
3087 HOBA Bratislava vs. MHC Martin ZŠ BA - Dúbravka 13:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. MAŠKULKA, Adam VACULA, Adrián, Mgr.

I. Základná časť

36. kolo - nedeľa 12.03.2017

3090 HK HAVRANI Piešťany vs. MHC Martin ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír KOLLÁR, Andrej, Ing.
3089 HOBA Bratislava vs. MŠK Púchov ZŠ BA - Dúbravka 12:15 VALKO, Karol, Ing. MICHNA, Richard MAŠKULKA, Adam

1. liga dorastu


III. časť O umiestnenie

4. kolo - streda 01.03.2017

4308 Nové Zámky vs. Partizánske ZŠ Nové Zámky 12:30 KÚDEĽOVÁ, Michaela KONC, Daniel

III. časť O umiestnenie

5. kolo - sobota 04.03.2017

4310 Bardejov vs. Nové Zámky ZŠ Bardejov 14:00 JURKO, Michal, Bc. NAZAREJ, Pavol DUCÁR, Vladimír
4311 Humenné vs. Lučenec ZŠ Humenné 14:00 ŽÁK, Marián HOMOLA, Ondrej, Bc. ORSZÁG, Pavol, Ing.
4312 Senica vs. Partizánske ZŠ Senica 14:00 JUNEK, Martin HLADÍK, Matúš VALACHOVIČ, Tomáš

III. časť O umiestnenie

6. kolo - nedeľa 05.03.2017

4313 Bardejov vs. Lučenec ZŠ Bardejov 10:30 SMREK, Martin, Ing. PRIBULA, Maroš DUCÁR, Vladimír
4314 Humenné vs. Nové Zámky ZŠ Humenné 10:30 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub TOMÁŠ, Michal

III. časť O umiestnenie

7. kolo - sobota 11.03.2017

4316 Humenné vs. Partizánske ZŠ Humenné 14:00 SÝKORA, Peter PAVLOTTY, Jakub TOMÁŠ, Michal
4317 Nové Zámky vs. Lučenec ZŠ Nové Zámky 14:00 ŽÁK, Marek GEGÁŇ, Tomáš, Bc.

III. časť O umiestnenie

8. kolo - nedeľa 12.03.2017

4320 Lučenec vs. Nové Zámky ZŠ Lučenec 10:30 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
4318 Bardejov vs. Partizánske ZŠ Bardejov 11:30 ŽÁK, Marián JURKO, Michal, Bc. DUCÁR, Vladimír

III. časť O umiestnenie

9. kolo - sobota 18.03.2017

4321 Senica vs. Nové Zámky ZŠ Senica 14:00 ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin
4323 Humenné vs. Bardejov ZŠ Humenné 14:00 SÝKORA, Peter PRIBULA, Maroš JURKO, Michal, Bc.
4322 Partizánske vs. Lučenec ZŠ Partizánske 15:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. HRONSKÝ, Tomáš ŠEBEŇ, Erik

III. časť O umiestnenie

10. kolo - nedeľa 19.03.2017

4324 Partizánske vs. Nové Zámky ZŠ Partizánske 09:00 ŽÁK, Marek HRKOTÁČ, Štefan DANKO, Ľubomír
4325 Senica vs. Lučenec ZŠ Senica 11:30 MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. HLADÍK, Matúš

III. časť O umiestnenie

11. kolo - sobota 25.03.2017

4326 Lučenec vs. Humenné ZŠ Lučenec 14:00 KOLLÁR, Miroslav KURČÍK, Martin ŠEBEŇ, Erik
4328 Partizánske vs. Senica ZŠ Partizánske 15:00 ŽÁK, Marek PAULÍK, Maroš HRKOTÁČ, Štefan

III. časť O umiestnenie

12. kolo - nedeľa 26.03.2017

4330 Nové Zámky vs. Humenné ZŠ Nové Zámky 10:00 ADAMEC, Milan, Mgr. KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

III. časť Play- off semifinále

2. kolo - streda 01.03.2017

4370 Dubnica nad Váhom vs. P. Bystrica ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. GALLO, Marián KRAJČÍK, Martin
4371 Púchov vs. Topoľčany ZŠ Púchov 14:00 LESAY, Dominik ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. GAJDOŠÍK, Ivan

III. časť Play- off semifinále

3. kolo - sobota 04.03.2017

4372 P. Bystrica vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Považská Bystrica 14:00 TVRDOŇ, Peter JURČIAK, Adam
4373 Topoľčany vs. Púchov ZŠ Topoľčany 14:00 VIDO, Ľuboš, Ing. REHÁK, Adam NOSEK, Martin

III. časť Play- off finále (Playoff)

1. kolo - piatok 10.03.2017

4378 Púchov vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Púchov 16:00 KRIST, Mário, Ing. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

III. časť Play- off finále (Playoff)

2. kolo - sobota 11.03.2017

4379 Púchov vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Púchov 14:00 KRIST, Mário, Ing. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

III. časť Play- off finále (Playoff)

3. kolo - utorok 14.03.2017

4380 Dubnica nad Váhom vs. Púchov ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 KRIST, Mário, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. GAJDOŠÍK, Ivan

III. časť Play- off finále (Playoff)

4. kolo - streda 15.03.2017

4381 Dubnica nad Váhom vs. Púchov ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 VIDO, Ľuboš, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. DURMIS, Oto

Extraliga žien


PLAY-OFF SEMIFINÁLE

2. kolo - sobota 04.03.2017

15096 Prešov vs. Spišská Nová Ves ZŠ Prešov 17:00 CELAROVÁ, Nikoleta KÚDEĽOVÁ, Michaela KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.
15095 Poprad vs. Martin ZŠ Poprad 19:00 ŠVAJKA, Slavomír BEDNÁR, Roman, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

PLAY-OFF SEMIFINÁLE

3. kolo - nedeľa 05.03.2017

15097 Poprad vs. Martin ZŠ Poprad 20:15 SMEREK, Vladimír HUBIČÁK, Štefan, Ing. ORSZÁG, Pavol, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

PLAY-OFF FINÁLE

1. kolo - sobota 11.03.2017

15104 Poprad vs. Prešov ZŠ Poprad 19:30 CELAROVÁ, Nikoleta VALACH, Miroslav, Ing. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

PLAY-OFF FINÁLE

2. kolo - nedeľa 12.03.2017

15105 Poprad vs. Prešov ZŠ Poprad 12:00 VALACH, Miroslav, Ing. KÚDEĽOVÁ, Michaela PAULÍNY, Jozef

PLAY-OFF FINÁLE

3. kolo - sobota 18.03.2017

15106 Prešov vs. Poprad ZŠ Prešov 17:00 CELAROVÁ, Nikoleta SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KÚDEĽOVÁ, Michaela ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KOVARIK, Marcel

PLAY-OFF FINÁLE

4. kolo - nedeľa 19.03.2017

15107 Prešov vs. Poprad ZŠ Prešov 14:30 CELAROVÁ, Nikoleta LAUFF, Rudolf, Mgr. KÚDEĽOVÁ, Michaela ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

PLAY-OFF FINÁLE

5. kolo - sobota 25.03.2017

15108 Poprad vs. Prešov ZŠ Poprad 18:00 VALACH, Miroslav, Ing. CELAROVÁ, Nikoleta KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. KÚDEĽOVÁ, Michaela MARTINKO, Vladimír

Liga kadetov


II. časť regionálna baráž západ

6. kolo - sobota 04.03.2017

9498 Levice vs. Skalica ZŠ Levice 11:30 HRKOTÁČ, Štefan PAULÍK, Maroš
9499 Trnava vs. Topoľčany ZŠ Trnava 13:45 BENIAČ, Lukáš OLLE, Marian ŠIMKO, Martin, Ing.
9496 HC ŠKP Bratislava vs. HOBA Bratislava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 ŠOTEK, Marko VACULA, Adrián, Mgr.

II. časť regionálna baráž západ

6. kolo - utorok 28.03.2017

9497 Piešťany vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 16:00 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin

II. časť regionálna baráž západ

7. kolo - nedeľa 05.03.2017

9501 Skalica vs. Trnava HANT arena Skalica 12:45 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
9503 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 OROLIN, Michal, Mgr. MICHNA, Richard POLÁČIK, Michal
9500 Topoľčany vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Topoľčany 13:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. MRÁZ, Štefan
9502 Piešťany vs. Levice ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:30 ADAMEC, Milan, Mgr. DANKO, Ľubomír KOLLÁR, Andrej, Ing.

II. časť regionálna baráž západ

8. kolo - sobota 11.03.2017

9506 Piešťany vs. Trnava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 10:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír KOLLÁR, Andrej, Ing.
9507 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 14:15 JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
9504 HC ŠKP Bratislava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 16:45 VALKO, Karol, Ing. CRMAN, Filip KOVALÍK, Ľubor

II. časť regionálna baráž západ

9. kolo - nedeľa 12.03.2017

9508 Skalica vs. HC ŠKP Bratislava HANT arena Skalica 10:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VALACHOVIČ, Tomáš
9511 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Levice Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. CRMAN, Filip MERAVÝ, Peter, Mgr.
9509 Topoľčany vs. Piešťany ZŠ Topoľčany 13:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. VIDO, Ľuboš, Ing.
9510 Trnava vs. HOBA Bratislava ZŠ Trnava 13:30 GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.

II. časť regionálna baráž západ

10. kolo - štvrtok 16.03.2017

9514 Topoľčany vs. HOBA Bratislava ZŠ Topoľčany 16:00 LESAY, Dominik GALLO, Marián JURČIAK, Adam

II. časť regionálna baráž západ

10. kolo - sobota 18.03.2017

9515 Piešťany vs. Skalica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 09:00 KOLLÁR, Andrej, Ing. VALO, Jozef
9513 Trnava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Trnava 17:00 ŠEFČÍK, Juraj, Ing. HLADÍK, Matúš
9512 HC ŠKP Bratislava vs. Levice Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 OROLIN, Michal, Mgr. OLLE, Marian MERAVÝ, Peter, Mgr.

II. časť regionálna baráž západ

11. kolo - nedeľa 19.03.2017

9519 Trnava vs. Levice ZŠ Trnava 09:00 POLÁČIK, Michal MERAVÝ, Peter, Mgr.
9518 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Topoľčany Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 09:45 MICHNA, Richard KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. CRMAN, Filip
9516 Piešťany vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:00 GAJDOŠECH, Martin KOLLÁR, Andrej, Ing.
9517 Skalica vs. HOBA Bratislava HANT arena Skalica 14:30 ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. MERAVÝ, Peter, Mgr. OLLE, Marian

II. časť regionálna baráž západ

12. kolo - štvrtok 23.03.2017

9521 Levice vs. Topoľčany ZŠ Levice 15:00 VIDO, Ľuboš, Ing. GREGUŠ, Jozef, JUDr. ŠEBEŇ, Erik

II. časť regionálna baráž západ

12. kolo - sobota 25.03.2017

9522 Skalica vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava HANT arena Skalica 15:15 LESAY, Dominik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. NOSEK, Martin

II. časť regionálna baráž západ

12. kolo - nedeľa 26.03.2017

9520 HC ŠKP Bratislava vs. Trnava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 12:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. MICHNA, Richard VACULA, Adrián, Mgr.
9523 HOBA Bratislava vs. Piešťany ZŠ BA - Dúbravka 14:45 VALKO, Karol, Ing. MAŠKULKA, Adam        

II. časť regionálna baráž západ

13. kolo - sobota 04.03.2017

9525 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Piešťany Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 09:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. CRMAN, Filip MERAVÝ, Peter, Mgr.

II. časť regionálna baráž západ

13. kolo - utorok 21.03.2017

9527 Topoľčany vs. Trnava ZŠ Topoľčany 16:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír HRKOTÁČ, Štefan

II. časť regionálna baráž západ

13. kolo - utorok 28.03.2017

9524 HOBA Bratislava vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ BA - Dúbravka 12:30 OROLIN, Michal, Mgr. MICHNA, Richard CRMAN, Filip
9526 Skalica vs. Levice HANT arena Skalica 14:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing.

II. časť regionálna baráž západ

14. kolo - streda 22.03.2017

9528 HC ŠKP Bratislava vs. Topoľčany Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 12:00 MERAVÝ, Peter, Mgr. MICHNA, Richard POLÁČIK, Michal

II. časť regionálna baráž západ

14. kolo - štvrtok 30.03.2017

9529 Trnava vs. Skalica ZŠ Trnava 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.

II. časť regionálna baráž východ

6. kolo - sobota 04.03.2017

9555 Trebišov vs. Michalovce ZŠ Trebišov 14:00 HUBIČÁK, Štefan, Ing. SZALONTAY, Dušan
9553 Dolný Kubín vs. Brezno ZŠ Dolný Kubín 15:00 ZNAK, Marián, Mgr. ĎURINA, Vladimír

II. časť regionálna baráž východ

7. kolo - nedeľa 05.03.2017

9558 Brezno vs. Bardejov ZŠ Brezno 09:30 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
9559 Prešov vs. Dolný Kubín ZŠ Prešov 13:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. HOVAN, Richard NAZAREJ, Pavol

II. časť regionálna baráž východ

8. kolo - piatok 10.03.2017

9561 Prešov vs. Bardejov ZŠ Prešov 11:40 SÝKORA, Peter NAZAREJ, Pavol LUKÁČ, Peter, Mgr.

II. časť regionálna baráž východ

8. kolo - sobota 11.03.2017

9562 Brezno vs. Trebišov ZŠ Brezno 14:00 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin

II. časť regionálna baráž východ

9. kolo - nedeľa 12.03.2017

9567 Bardejov vs. Dolný Kubín ZŠ Bardejov 09:00 JURKO, Michal, Bc. KOVAĽ, Jakub, Ing.
9565 Michalovce vs. Brezno ZŠ Michalovce 12:15 VALL, Michal, Bc. MIHAĽOV, Martin
9566 Trebišov vs. Prešov ZŠ Trebišov 13:30 BOGDAŇ, Andrej, Ing. ORSZÁG, Pavol, Ing. HUBIČÁK, Štefan, Ing.

II. časť regionálna baráž východ

10. kolo - sobota 18.03.2017

9570 Michalovce vs. Prešov ZŠ Michalovce 13:30 VALL, Michal, Bc. PAVLOTTY, Jakub

II. časť regionálna baráž východ

11. kolo - nedeľa 19.03.2017

9575 Trebišov vs. Bardejov ZŠ Trebišov 10:00 TOMÁŠ, Michal KOVAĽ, Jakub, Ing.
9574 Michalovce vs. Dolný Kubín ZŠ Michalovce 12:15 PRIBULA, Maroš NOVOTNÝ, Matúš, Bc.

II. časť regionálna baráž východ

12. kolo - štvrtok 16.03.2017

9577 Bardejov vs. Michalovce ZŠ Bardejov 09:00 PRIBULA, Maroš DUCÁR, Vladimír

II. časť regionálna baráž východ

12. kolo - nedeľa 26.03.2017

9579 Prešov vs. Brezno ZŠ Prešov 13:30 NAZAREJ, Pavol HOVAN, Richard

II. časť regionálna baráž východ

13. kolo - piatok 24.03.2017

9583 Michalovce vs. Trebišov ZŠ Michalovce 16:45 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal

II. časť regionálna baráž východ

14. kolo - štvrtok 30.03.2017

9586 Bardejov vs. Brezno ZŠ Bardejov 11:00 PRIBULA, Maroš JURKO, Michal, Bc. DUCÁR, Vladimír

III. časť play out

11. kolo - sobota 04.03.2017

9446 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 14:00 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. HAJNIK, Martin GAJDOŠÍK, Ivan
9447 Zvolen vs. Púchov ZŠ Zvolen 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. ŠEBEŇ, Erik KURČÍK, Martin
9448 Nitra vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Nitra 19:00 BACHÚRIK, Jozef HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel

III. časť play out

12. kolo - nedeľa 05.03.2017

9451 Nitra vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Nitra 10:30 HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel
9449 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 10:45 VIDO, Ľuboš, Ing. PETERKA, Lukáš GAJDOŠÍK, Ivan
9450 Zvolen vs. Púchov ZŠ Zvolen 13:30 HOLIENKA, Tomáš ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš

III. časť play out

13. kolo - sobota 11.03.2017

9453 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 14:00 PUŠKÁR, Marián PAULÍK, Maroš
9454 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 15:45 ADAMEC, Milan, Mgr. HRONSKÝ, Tomáš VALO, Jozef
9452 Púchov vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Púchov 17:00 BULKO, Branislav GAJDOŠÍK, Miroslav REHÁK, Adam

III. časť play out

14. kolo - nedeľa 12.03.2017

9457 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 11:30 ADAMEC, Milan, Mgr. HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel
9456 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 12:30 ROJÍK, Peter GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš
9455 Púchov vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Púchov 13:00 LESAY, Dominik TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam

III. časť play out

15. kolo - sobota 18.03.2017

9458 Púchov vs. Nitra ZŠ Púchov 14:00 KRIST, Mário, Ing. PLEŠKO, Daniel REHÁK, Adam
9460 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 15:45 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin
9459 Liptovský Mikuláš vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 17:00 ŠVAJKA, Slavomír PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš

III. časť play out

16. kolo - nedeľa 19.03.2017

9463 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 11:30 ŠVAJKA, Slavomír ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. GAVALIER, Róbert
9461 Púchov vs. Nitra ZŠ Púchov 13:00 VIDO, Ľuboš, Ing. PLEŠKO, Daniel GALLO, Marián
9462 Liptovský Mikuláš vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 13:30 OROLIN, Tomáš, Bc. KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef

III. časť play out

17. kolo - streda 22.03.2017

9466 Liptovský Mikuláš vs. Poprad ZŠ L. Mikuláš 16:30 ZNAK, Marián, Mgr. KNIŽKA, Tomáš

III. časť play out

17. kolo - sobota 25.03.2017

9464 Nitra vs. Zvolen ZŠ Nitra 14:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. PASTOREK, Adrián, Mgr. MRÁZ, Štefan
9465 Púchov vs. Žilina ZŠ Púchov 15:30 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

III. časť play out

18. kolo - štvrtok 23.03.2017

9469 Liptovský Mikuláš vs. Poprad ZŠ L. Mikuláš 16:30 ŠVAJKA, Slavomír PRIBULA, Maroš DUCÁR, Vladimír

III. časť play out

18. kolo - nedeľa 26.03.2017

9467 Nitra vs. Zvolen ZŠ Nitra 11:30 PASTOREK, Adrián, Mgr. MRÁZ, Štefan
9468 Púchov vs. Žilina ZŠ Púchov 13:30 LESAY, Dominik GALLO, Marián PLEŠKO, Daniel

III. časť play out

19. kolo - streda 29.03.2017

9471 Liptovský Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 16:30 KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef

III. časť play out

19. kolo - piatok 31.03.2017

9470 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 17:00 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing.

III. časť play out

20. kolo - štvrtok 30.03.2017

9474 Liptovský Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 16:30 KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef

II. časť o Majstra

3. kolo - sobota 11.03.2017

9365 Martin vs. Spišská Nová Ves ZŠ Martin 15:00 HOLIENKA, Tomáš JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal

II. časť o Majstra

4. kolo - nedeľa 12.03.2017

9368 Martin vs. Spišská Nová Ves ZŠ Martin 10:30 HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej

II. časť o Majstra

11. kolo - sobota 04.03.2017

9388 Trenčín vs. Košice ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 LOKŠÍK, Peter DURMIS, Oto PETERKA, Lukáš
9389 Martin vs. B. Bystrica ZŠ Martin 15:00 ŠTEFIK, Miroslav HANKO, Peter MRÁZ, Štefan
9387 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Spišská Nová Ves Arena Ondreja Nepelu 17:00 JONÁK, Peter MICHNA, Richard CRMAN, Filip

II. časť o Majstra

12. kolo - nedeľa 05.03.2017

9392 Martin vs. B. Bystrica ZŠ Martin 10:30 ŠTEFIK, Miroslav JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
9391 Trenčín vs. Košice ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 11:00 KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin KRAJČÍK, Martin
9390 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Spišská Nová Ves Arena Ondreja Nepelu 13:30 VALKO, Karol, Ing. CRMAN, Filip OLLE, Marian

II. časť o Majstra

13. kolo - sobota 11.03.2017

9394 Košice vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ STEEL arena KE 14:00 SMEREK, Vladimír HUBIČÁK, Štefan, Ing. SZALONTAY, Dušan
9393 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 17:00 KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.

II. časť o Majstra

14. kolo - nedeľa 12.03.2017

9397 Košice vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ STEEL arena KE 12:00 SÝKORA, Peter ŠIMAĽ, Michal NAZAREJ, Pavol
9396 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 14:30 KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.

II. časť o Majstra

15. kolo - sobota 18.03.2017

9399 B. Bystrica vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ B. Bystrica 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš
9401 Košice vs. Spišská Nová Ves ZŠ STEEL arena KE 14:00 HUBIČÁK, Štefan, Ing. SZALONTAY, Dušan
9400 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 15:00 VALACH, Miroslav, Ing. JAKUBEC, Andrej ĎURINA, Vladimír

II. časť o Majstra

16. kolo - nedeľa 19.03.2017

9403 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 10:30 VALACH, Miroslav, Ing. JAKUBEC, Andrej GAJDOŠÍK, Ivan
9402 B. Bystrica vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ B. Bystrica 13:30 MAJLING, Ján IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.
9404 Košice vs. Spišská Nová Ves ZŠ STEEL arena KE 13:30 SÝKORA, Peter ŠIMAĽ, Michal HOMOLA, Ondrej, Bc.

II. časť o Majstra

17. kolo - utorok 21.03.2017

9407 Martin vs. Košice ZŠ Martin 16:00 HANKO, Peter KOVÁČIK, Michal GAJDOŠÍK, Ivan

II. časť o Majstra

17. kolo - sobota 25.03.2017

9405 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 12:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. NÁVRATEK, Roman, Ing.
9406 Spišská Nová Ves vs. B. Bystrica ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 GAVALIER, Róbert GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing.

II. časť o Majstra

18. kolo - streda 22.03.2017

9410 Martin vs. Košice ZŠ Martin 13:00 HANKO, Peter JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal

II. časť o Majstra

18. kolo - nedeľa 26.03.2017

9409 Spišská Nová Ves vs. B. Bystrica ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŽÁK, Marián ORDZOVENSKÝ, Martin WOLF, Vladimír, Ing.
9408 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 13:30 MĹKVY, Michal, Bc. MERAVÝ, Peter, Mgr. POLÁČIK, Michal

II. časť o Majstra

19. kolo - štvrtok 30.03.2017

9413 B. Bystrica vs. Košice ZŠ B. Bystrica 14:30 ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.

II. časť o Majstra

20. kolo - piatok 31.03.2017

9588 B. Bystrica vs. Košice ZŠ B. Bystrica 14:30 ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.

Prípravný zápas (zápis IIHF)


Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - streda 22.03.2017

40122 Michalovce vs. ROU_18 ZŠ Michalovce 17:00 ŽÁK, Marián   ŠIMAĽ, Michal TOMÁŠ, Michal    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - piatok 24.03.2017

40121 PPV vs. ROU_18 ZŠ Prešov 16:00 LAUFF, Rudolf, Mgr.   NAZAREJ, Pavol HOVAN, Richard    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - nedeľa 26.03.2017

40123 Trebišov vs. ROU_18 ZŠ Trebišov 09:00 MIHAĽOV, Martin   VALL, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - štvrtok 30.03.2017

40126 Partizánske vs. Budapest ZŠ Partizánske 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír        

Reprezentácia SR / National Teams Exhibition games


Prípravné stretnutia/Exhibition games - U18

1. kolo - štvrtok 30.03.2017

51008 Slovakia U18 vs. EC Red Bull Salzburg ZŠ Piešťany - Easton Aréna 17:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. OROLIN, Michal, Mgr.

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016


ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

1. kolo - sobota 11.03.2017

51003 Bratislava vs. DEC Salzburg Eagles ZŠ V. Dzurillu plocha II. 17:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD.   MICHNA, Richard OLLE, Marian    

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

1. kolo - nedeľa 12.03.2017

51004 Bratislava vs. EV Sudtirol Bozen ( ITA ) ZŠ V. Dzurillu plocha II. 12:30 CELAROVÁ, Nikoleta   ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.    

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

1. kolo - piatok 17.03.2017

51005 Bratislava vs. KMH Budapest ZŠ V. Dzurillu plocha II. 17:15 CELAROVÁ, Nikoleta   KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. KÚDEĽOVÁ, Michaela