Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 06 ( 2016/2017)

Oznamy Komisie rozhodcov SZĽH:

1. Z dôvodu administratívnych zmien v kompetenciách KR SZĽH Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, nahlasovaní zmien a pod., prosíme od 23.8. 2016 nahlasovať výlučne pánovi Ľubošovi Jakubcovi (Súťažné oddelenie) na emailovú adresu soro@szlh.sk  ( SMS nebudú akceptované )

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ľuboš Jakubec

kontakt:  +421905234356

2. KR SZĽH žiada všetkých rozhodcov a inštruktorov o dôsledné sledovanie nominácií na stretnutia prostredníctvom Delegačných listov zverejnených na stránke www.hockeyslovakia.sk

3. Rozhodcovia a inštruktori sú povinní zasielať ospravedlnenia zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci na e-mailovú adresu: soro@szlh.sk

   V prípade, že tak neurobia - nebude ospravedlnenie akceptované.

*************************************************************************************************************************

Oznam EO SZĽH:

- ku dňu 29.11.2016 bola uskutočnená úhrada náhrad R+I za 10/2016, v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí

   Vás žiadame kontaktovať sa iba e-mailom na adresu baluska @ szlh.sk  / NIE TELEFONICKY /.

- od 1.12.2016 sa zmenila sadzba stravného ( do decembrových vyúčtovaní žiadame uvádzať nové sadzby stravného ) :

         - 4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

         - 6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

         - 10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

- od 1.10.2016 je úprava poštovného ( z 0,45 € na 0,50 € a z 1,15 € na 1,25 € )

- najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky vo vyúčtovaniach sú:

- zasielať správny formulár vyúčtovania  ( formát A5 pre sezónu 2016/2017 ) - v prípade zaslania nesprávneho typu vyúčtovania, vyúčtovanie nebude spracované
 
- uvádzať správnu kategóriu súťaže, hlavne kategóriu kadeti ( TOP alebo REGION )

ďalšie nedostatky:

- nie je podpis účtujúceho

- nevyplnené údaje pre priznanie stravného

- používanie platného kilometrovníka

**************************************************************************************************************************
 

Zoznam rozhodcov a inštruktorov s termínmi, dôvodom ich ospravedlnenia na mesiac december 2016. 

16.12.2016

 
Rozhodca Dôvod ospravedlnenia Dátum od Dátum od
ADAMEC, Milan Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 28.1.2017 28.1.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 25.1.2017 25.1.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 13.1.2017 13.1.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 8.1.2017 8.1.2017
BALUŠKA, Vladimír Iné akcie v zahraničí 26.1.2017 31.1.2017
BALUŠKA, Vladimír Iné akcie v zahraničí 12.1.2017 16.1.2017
BALUŠKA, Vladimír Akcia IIHF (šampionát, ...) 12.1.2017 16.1.2017
BALUŠKA, Vladimír Iné akcie v zahraničí 5.1.2017 9.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 28.1.2017 29.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 26.1.2017 26.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 23.1.2017 23.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 20.1.2017 20.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 17.1.2017 17.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 14.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 11.1.2017 11.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 8.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 5.1.2017 5.1.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 2.1.2017 2.1.2017
BENIAČ, Dalibor Požiadal o nedelegovanie 26.1.2017 29.1.2017
BENIAČ, Dalibor Požiadal o nedelegovanie 12.1.2017 12.1.2017
BENIAČ, Dalibor Požiadal o nedelegovanie 6.1.2017 8.1.2017
BENIAČ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 6.1.2017 8.1.2017
BENIAČ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 6.1.2017 8.1.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 25.1.2017 29.1.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 18.1.2017 18.1.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 11.1.2017 15.1.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 4.1.2017 4.1.2017
ČERHITOVÁ, Magdaléna Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 22.1.2017
ČERHITOVÁ, Magdaléna Akcia IIHF (šampionát, ...) 6.1.2017 15.1.2017
ČERHITOVÁ, Magdaléna Akcia IIHF (šampionát, ...) 6.1.2017 16.1.2017
DANIELČÁK, Filip Požiadal o nedelegovanie 23.1.2017 28.1.2017
DANIELČÁK, Filip Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 21.1.2017
DUCÁR, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
DUCÁR, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 7.1.2017
ĎURINA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 8.1.2017
FRIMMEL, Róbert Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 14.1.2017
GAVALIER, Róbert Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 8.1.2017
GEGÁŇ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 14.1.2017
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 12.1.2017 22.1.2017
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 8.1.2017
HLADÍK, Matúš Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 31.1.2017
CHUDADA, Martin Požiadal o nedelegovanie 16.1.2017 29.1.2017
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 23.1.2017 23.1.2017
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 18.1.2017 18.1.2017
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 15.1.2017
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 4.1.2017 7.1.2017
JEDLIČKA, Peter Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 30.4.2017
JOBBÁGY, Martin Požiadal o nedelegovanie 11.1.2017 13.1.2017
JONÁK, Peter Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
JONÁK, Peter Požiadal o nedelegovanie 13.1.2017 13.1.2017
JONÁK, Peter Požiadal o nedelegovanie 8.1.2017 8.1.2017
JUNG, Roman Požiadal o nedelegovanie 13.1.2017 13.1.2017
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 28.1.2017 31.1.2017
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 3.1.2017
KALINA, Ondrej Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 2.1.2017
KALINA, Ondrej Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 2.1.2017
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 1.4.2017
KASAŠOVÁ, Tatiana Požiadal o nedelegovanie 17.1.2017 18.1.2017
KASAŠOVÁ, Tatiana Akcia IIHF (šampionát, ...) 7.1.2017 15.1.2017
KASAŠOVÁ, Tatiana Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 15.1.2017
KOLLÁR, Andrej Požiadal o nedelegovanie 29.1.2017 29.1.2017
KOLLÁR, Andrej Požiadal o nedelegovanie 22.1.2017 22.1.2017
KOLLÁR, Andrej Požiadal o nedelegovanie 15.1.2017 15.1.2017
KONC, Daniel Iné akcie v zahraničí 11.1.2017 11.1.2017
KONC, Daniel Iné akcie v zahraničí 6.1.2017 8.1.2017
KONTŠEK, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 21.1.2017
KOVAĽ, Jakub Požiadal o nedelegovanie 22.1.2017 27.1.2017
KOVARIK, Marcel Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
KRAJČÍK, Martin Požiadal o nedelegovanie 13.1.2017 18.1.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 25.1.2017 25.1.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 17.1.2017 18.1.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 11.1.2017 11.1.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 9.1.2017 9.1.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 4.1.2017 4.1.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 1.1.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 31.1.2017 31.1.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 26.1.2017 28.1.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 23.1.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 16.1.2017 18.1.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 11.1.2017 13.1.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 8.1.2017
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 15.1.2017 15.1.2017
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 7.1.2017
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 25.2.2017 27.2.2017
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 4.2.2017 5.2.2017
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 7.1.2017
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 8.1.2017
MĹKVY, Michal Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 14.1.2017
NÁVRATEK, Roman Požiadal o nedelegovanie 28.1.2017 28.1.2017
NÁVRATEK, Roman Požiadal o nedelegovanie 20.1.2017 22.1.2017
ORDZOVENSKÝ, Martin Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 8.1.2017
ORSZÁG, Peter Požiadal o nedelegovanie 23.1.2017 31.1.2017
ORSZÁG, Peter Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 16.1.2017
POLÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 17.1.2017
REGEC, Tomaš Iné akcie v zahraničí 25.1.2017 11.2.2017
SNÁŠEL, Vladimír Iné akcie v zahraničí 25.1.2017 11.2.2017
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 14.1.2017
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 5.1.2017 5.1.2017
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 15.1.2017
ŠTOFANČÍK, Adam Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
ŠVAJKA, Slavomír Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 7.1.2017
TORNAY, Juraj Požiadal o nedelegovanie 7.1.2017 8.1.2017
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 5.1.2017
VALACHOVIČ, Marián Požiadal o nedelegovanie 28.1.2017 29.1.2017
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 31.1.2017
VALO, Jozef Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 15.1.2017
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 6.1.2017 6.1.2017
VÝLETA, Roman Požiadal o nedelegovanie 21.1.2017 21.1.2017
VÝLETA, Roman Požiadal o nedelegovanie 14.1.2017 14.1.2017
ZIOLKOVSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 27.1.2017 29.1.2017
ZNAK, Marián Požiadal o nedelegovanie 28.1.2017 29.1.2017
ZNAK, Marián Požiadal o nedelegovanie 22.1.2017 22.1.2017
ZNAK, Marián Požiadal o nedelegovanie 15.1.2017 15.1.2017
ZNAK, Marián Požiadal o nedelegovanie 8.1.2017 8.1.2017
ZNAK, Marián Požiadal o nedelegovanie 1.1.2017 1.1.2017
ŽÁK, Marek Požiadal o nedelegovanie 6.1.2017 8.1.2017
 
 
 

*******************************************************************************************************************************

Extraliga


I. Základná časť

15. kolo - utorok 24.01.2017

71 L. Mikuláš vs. Martin ZŠ L. Mikuláš 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír

I. Základná časť

16. kolo - utorok 10.01.2017

76 Martin vs. Nitra ZŠ Martin 18:00 ŠTEFIK, Miroslav JONÁK, Peter TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. Základná časť

25. kolo - utorok 10.01.2017

122 Košice vs. Žilina ZŠ STEEL arena KE 17:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. GAVALIER, Róbert MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

28. kolo - utorok 24.01.2017

139 B. Bystrica vs. Nitra ZŠ B. Bystrica 17:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. BALUŠKA, Vladimír, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. SYNEK, Šimon, Mgr. KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. Základná časť

35. kolo - utorok 03.01.2017

172 L. Mikuláš vs. Trenčín ZŠ L. Mikuláš 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin BOGDAŇ, Andrej, Ing. FINDURA, Mikuláš
174 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 17:00 JURA, Branislav, Ing. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
173 B. Bystrica vs. Zvolen ZŠ B. Bystrica 17:30 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC, Juraj HOLIENKA, Tomáš ROJÍK, Peter KRAMÁR, Dušan , Ing.
175 Košice vs. Nitra ZŠ STEEL arena KE 17:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. SMREK, Martin, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
171 N. Zámky vs. Martin ZŠ Nové Zámky 18:00 KONC, Daniel GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. BENEŠ, Ivan

I. Základná časť

36. kolo - piatok 06.01.2017

176 Martin vs. Košice ZŠ Martin 17:00 NOVÁK, Milan, Ing. HEJDUK, Oldřich KACEJ, Lukáš, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. KONTŠEK, Vladimír
177 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 17:00 JONÁK, Peter FRIDRICH, Vladimír, Ing. VALO, Jozef TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.
178 Žilina vs. B. Bystrica ZŠ Žilina 17:00 MÜLLNER, Róbert STANZEL, Matúš, Bc. SYNEK, Šimon, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján
179 Zvolen vs. L. Mikuláš ZŠ Zvolen 17:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. OROLIN, Michal, Mgr. MARTINKO, Vladimír
180 Trenčín vs. N. Zámky ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 ŠTEFIK, Miroslav KRAJČÍK, Martin NÁVRATEK, Roman, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.

I. Základná časť

37. kolo - nedeľa 08.01.2017

184 Nitra vs. B. Bystrica ZŠ Nitra 15:00 STANO, Peter, Ing. HEJDUK, Oldřich VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.
181 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 NOVÁK, Milan, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef KRAJČÍK, Martin CHUDADA, Martin, Ing.
182 Zvolen vs. N. Zámky ZŠ Zvolen 17:00 MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
183 Žilina vs. L. Mikuláš ZŠ Žilina 17:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VALACH, Miroslav, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin KONTŠEK, Vladimír
185 Košice vs. Poprad ZŠ STEEL arena KE 17:00 KONC, Juraj MÜLLNER, Róbert GAJAN, Rastislav SMREK, Martin, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

I. Základná časť

38. kolo - piatok 13.01.2017

188 L. Mikuláš vs. Nitra ZŠ L. Mikuláš 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. HOLIENKA, Tomáš MARTINKO, Vladimír
187 Košice vs. B. Bystrica ZŠ STEEL arena KE 17:30 NOVÁK, Milan, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
186 Martin vs. Poprad ZŠ Martin 18:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. RIŠ, Jaroslav KORBA, Martin, Ing. KONTŠEK, Vladimír
189 N. Zámky vs. Žilina ZŠ Nové Zámky 18:00 LOKŠÍK, Peter VALO, Jozef GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ČAPRNKA, Ján, Ing.
190 Trenčín vs. Zvolen ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MÜLLNER, Róbert OROLIN, Michal, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc. BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

39. kolo - nedeľa 15.01.2017

191 Zvolen vs. Martin ZŠ Zvolen 17:00 ŠTEFIK, Miroslav KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter BENIAČ, Dalibor, Ing.
192 Žilina vs. Trenčín ZŠ Žilina 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. FRIDRICH, Vladimír, Ing. NÁVRATEK, Roman, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. JUNG, Roman, Ing.
193 Nitra vs. N. Zámky ZŠ Nitra 17:00 LOKŠÍK, Peter STANO, Peter, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.
194 Košice vs. L. Mikuláš ZŠ STEEL arena KE 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. GAJAN, Rastislav SMREK, Martin, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
195 Poprad vs. B. Bystrica ZŠ Poprad 17:00 JURA, Branislav, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr. RIŠ, Jaroslav BOGDAŇ, Andrej, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

40. kolo - piatok 20.01.2017

197 L. Mikuláš vs. Poprad ZŠ L. Mikuláš 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. VALACH, Miroslav, Ing. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
196 Martin vs. B. Bystrica ZŠ Martin 18:00 LOKŠÍK, Peter ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.
198 N. Zámky vs. Košice ZŠ Nové Zámky 18:00 MÜLLNER, Róbert KONC, Juraj GEGÁŇ, Tomáš, Bc. VALO, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.
199 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. JONÁK, Peter OROLIN, Michal, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. JUNG, Roman, Ing.
200 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 18:00 KONC, Daniel HOLIENKA, Tomáš KOLLÁR, Miroslav KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. Základná časť

41. kolo - piatok 27.01.2017

204 Poprad vs. N. Zámky ZŠ Poprad 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. JURA, Branislav, Ing. RIŠ, Jaroslav BOGDAŇ, Andrej, Ing. MARTINKO, Vladimír
205 B. Bystrica vs. L. Mikuláš ZŠ B. Bystrica 17:30 MÜLLNER, Róbert KONC, Juraj KOLLÁR, Miroslav HOLIENKA, Tomáš KONTŠEK, Vladimír
201 Žilina vs. Martin ZŠ Žilina 18:00 STANO, Peter, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. TVRDOŇ, Jozef JUNG, Roman, Ing.
202 Nitra vs. Zvolen ZŠ Nitra 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

41. kolo - utorok 31.01.2017

203 Košice vs. Trenčín ZŠ STEEL arena KE 17:30 ŠTEFIK, Miroslav NOVÁK, Milan, Ing. GAVALIER, Róbert SMREK, Martin, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

42. kolo - nedeľa 22.01.2017

206 Martin vs. L. Mikuláš ZŠ Martin 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. GAJAN, Rastislav KONTŠEK, Vladimír
207 N. Zámky vs. B. Bystrica ZŠ Nové Zámky 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. KONC, Juraj OROLIN, Michal, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc. ČAPRNKA, Ján, Ing.
208 Trenčín vs. Poprad ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 NOVÁK, Milan, Ing. JUNEK, Martin KRAJČÍK, Martin JUNG, Roman, Ing.
209 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 17:00 ŠTEFIK, Miroslav FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ROJÍK, Peter BENIAČ, Dalibor, Ing.
210 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 17:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. JONÁK, Peter VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr. KRAMÁR, Dušan , Ing.

1. liga


I. časť ZÁKLADNÁ

9. kolo - pondelok 23.01.2017

543 Martin vs. Skalica ZŠ Martin 17:30 VOJTEK, Radovan, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

19. kolo - piatok 20.01.2017

594 Prešov vs. Martin ZŠ Prešov 18:00 TORNAY, Juraj, Bc. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. ŠIMAĽ, Michal FINDURA, Mikuláš

I. časť ZÁKLADNÁ

40. kolo - streda 04.01.2017

697 Spišská Nová Ves vs. Topoľčany ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin ŠIMAĽ, Michal HOMOLA, Ondrej, Bc. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
699 Michalovce vs. Prešov ZŠ Michalovce 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. KOVAĽ, Jakub, Ing. BAČO, Štefan
700 Detva vs. Skalica ZŠ Detva 18:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. HANKO, Peter NEUZER, Erik

I. časť ZÁKLADNÁ

40. kolo - nedeľa 29.01.2017

696 P. Bystrica vs. Martin ZŠ Považská Bystrica 17:00 KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

41. kolo - piatok 06.01.2017

701 Skalica vs. P. Bystrica HANT arena Skalica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
702 Prešov vs. Detva ZŠ Prešov 18:00 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing. KOVARIK, Marcel
704 Topoľčany vs. Trnava ZŠ Topoľčany 18:00 VOJTEK, Radovan, Ing. JURČIAK, Adam HANKO, Peter KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

42. kolo - nedeľa 08.01.2017

706 P. Bystrica vs. Spišská Nová Ves ZŠ Považská Bystrica 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. HOLOMEK, Vladimír
707 Trnava vs. Martin ZŠ Trnava 17:00 VALACHOVIČ, Marián FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. MACKO, Peter, Ing.
708 Michalovce vs. Topoľčany ZŠ Michalovce 17:00 ŠVAJKA, Slavomír ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam FINDURA, Mikuláš
710 Skalica vs. Prešov HANT arena Skalica 17:00 KRIST, Mário, Ing. TVRDOŇ, Peter NOSEK, Martin VRÁBEL, Jozef, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

43. kolo - streda 11.01.2017

714 Martin vs. Michalovce ZŠ Martin 17:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. GAJDOŠECH, Martin KONC, Daniel CHUDADA, Martin, Ing.
711 Prešov vs. P. Bystrica ZŠ Prešov 18:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. PRIBULA, Maroš BAČO, Štefan
713 Topoľčany vs. Detva ZŠ Topoľčany 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf

I. časť ZÁKLADNÁ

44. kolo - piatok 13.01.2017

719 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. REGEC, Tomaš, Bc. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VRÁBEL, Jozef, Ing.
716 P. Bystrica vs. Trnava ZŠ Považská Bystrica 18:00 VALACHOVIČ, Marián BENIAČ, Lukáš NOSEK, Martin BENEŠ, Ivan
718 Detva vs. Martin ZŠ Detva 18:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. HANKO, Peter NEUZER, Erik

I. časť ZÁKLADNÁ

45. kolo - streda 18.01.2017

724 Spišská Nová Ves vs. Detva ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing. KOVARIK, Marcel
725 Trnava vs. Michalovce ZŠ Trnava 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. REGEC, Tomaš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. MACKO, Peter, Ing.
723 Martin vs. Skalica ZŠ Martin 17:30 VALACH, Miroslav, Ing. DURMIS, Oto ZNAK, Marián, Mgr. JURČIAK, Rudolf
722 Topoľčany vs. Prešov ZŠ Topoľčany 18:00 KRIST, Mário, Ing. BENIAČ, Lukáš JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

46. kolo - piatok 20.01.2017

727 Trnava vs. Detva ZŠ Trnava 17:00 VALACHOVIČ, Marián GAJDOŠECH, Martin KONC, Daniel BENEŠ, Ivan
728 Spišská Nová Ves vs. Skalica ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. PRIBULA, Maroš BAČO, Štefan
726 P. Bystrica vs. Michalovce ZŠ Považská Bystrica 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

47. kolo - streda 25.01.2017

734 Skalica vs. Trnava HANT arena Skalica 17:00 KRIST, Mário, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal JURČIAK, Rudolf
731 Topoľčany vs. P. Bystrica ZŠ Topoľčany 18:00 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. MRÁZ, Štefan VRÁBEL, Jozef, Ing.
733 Prešov vs. Spišská Nová Ves ZŠ Prešov 18:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. JANIGA, Matej, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
735 Detva vs. Michalovce ZŠ Detva 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. KORBA, Martin, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc. KOVARIK, Marcel

I. časť ZÁKLADNÁ

48. kolo - piatok 27.01.2017

737 Michalovce vs. Skalica ZŠ Michalovce 17:00 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
738 Trnava vs. Prešov ZŠ Trnava 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. KONC, Daniel GAJDOŠECH, Martin MACKO, Peter, Ing.
740 Martin vs. Topoľčany ZŠ Martin 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam KRAMÁR, Dušan , Ing.
736 P. Bystrica vs. Detva ZŠ Považská Bystrica 18:00 VALACH, Miroslav, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

49. kolo - streda 04.01.2017

741 Martin vs. P. Bystrica ZŠ Martin 17:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. MRÁZ, Štefan ZNAK, Marián, Mgr. JURČIAK, Rudolf

I. časť ZÁKLADNÁ

49. kolo - nedeľa 29.01.2017

742 Topoľčany vs. Spišská Nová Ves ZŠ Topoľčany 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal VRÁBEL, Jozef, Ing.
745 Skalica vs. Detva HANT arena Skalica 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENIAČ, Lukáš BENEŠ, Ivan
744 Prešov vs. Michalovce ZŠ Prešov 18:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing. MARTINKO, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

50. kolo - piatok 06.01.2017

750 Spišská Nová Ves vs. Martin ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin NOVOTNÝ, Matúš, Bc. KOVAĽ, Jakub, Ing. BAČO, Štefan

I. časť ZÁKLADNÁ

52. kolo - streda 11.01.2017

760 Trnava vs. Spišská Nová Ves ZŠ Trnava 17:00 KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

53. kolo - piatok 13.01.2017

762 Spišská Nová Ves vs. Michalovce ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JANIGA, Matej, Ing. ŠIMAĽ, Michal VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

2. liga


Skupina A

17. kolo - piatok 06.01.2017

10085 Púchov vs. Piešťany ZŠ Púchov 19:00 LESAY, Dominik REHÁK, Adam PLEŠKO, Daniel

Skupina A

17. kolo - sobota 07.01.2017

10084 Prievidza vs. Levice ZŠ Prievidza 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
10081 Dolný Kubín vs. Partizánske ZŠ Dolný Kubín 17:30 VALKO, Karol, Ing. MICHNA, Richard OLLE, Marian
10082 Senica vs. Nitra ZŠ Senica 18:00 VALACHOVIČ, Marián JURČIAK, Adam PLEŠKO, Daniel

Skupina A

18. kolo - sobota 21.01.2017

10088 Levice vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Levice 17:30 KONC, Juraj PAULÍK, Maroš GREGUŠ, Jozef, JUDr.
10089 Bratislava vs. Senica Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 VALKO, Karol, Ing. MERAVÝ, Peter, Mgr. KOVALÍK, Ľubor
10086 Partizánske vs. Púchov ZŠ Partizánske 18:00 ŽÁK, Marek HRKOTÁČ, Štefan MRÁZ, Štefan
10087 Piešťany vs. Prievidza ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:30 LESAY, Dominik GALLO, Marián KOLLÁR, Andrej
10090 Nitra vs. Dolný Kubín ZŠ Nitra 20:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. VACULA, Adrián, Mgr. ŠIMKO, Martin, Ing.

Skupina B

2. kolo - piatok 06.01.2017

10099 Sabinov vs. Budapest ZŠ Sabinov 17:00 SÝKORA, Peter NAZAREJ, Pavol HOVAN, Richard

Skupina B

9. kolo - sobota 21.01.2017

10131 Humenné vs. Rimavska Sobota ZŠ Humenné 17:30 ŽÁK, Marián PAVLOTTY, Jakub SZALONTAY, Dušan

Skupina B

11. kolo - nedeľa 15.01.2017

10281 Gelnica vs. Ružomberok ZŠ Gelnica 15:00 SMEREK, Vladimír   HOVAN, Richard LUKÁČ, Peter, Mgr.    

Skupina B

13. kolo - piatok 06.01.2017

10152 Gelnica vs. L. Mikuláš ZŠ Gelnica 16:00 ŽÁK, Marián LUKÁČ, Peter, Mgr. SZALONTAY, Dušan

Skupina B

17. kolo - sobota 07.01.2017

10171 Sabinov vs. Rimavska Sobota ZŠ Sabinov 17:00 SMEREK, Vladimír HOVAN, Richard KOVAĽ, Jakub, Ing.
10172 Gelnica vs. Bardejov ZŠ Gelnica 17:30 ŽÁK, Marián LUKÁČ, Peter, Mgr. HOMOLA, Ondrej, Bc.
10173 Trebišov vs. Brezno ZŠ Trebišov 17:30 SÝKORA, Peter HUBIČÁK, Štefan, Ing. TOMÁŠ, Michal
10175 Humenné vs. Ružomberok ZŠ Humenné 17:30 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub STAŠŠÁK, Martin
10174 L. Mikuláš vs. Budapest ZŠ L. Mikuláš 20:00 VOJTEK, Radovan, Ing. KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef

Skupina B

18. kolo - sobota 21.01.2017

10178 Budapest vs. Trebišov Ice rink Tüskecsarnok Budapest 15:30 LAUFF, Rudolf, Mgr.
10177 Ružomberok vs. L. Mikuláš ZŠ Ružomberok 17:00 MAJLING, Ján ŠEBEŇ, Erik PUŠKÁR, Marián
10179 Brezno vs. Gelnica ZŠ Brezno 17:00 SÝKORA, Peter MAŠKULKA, Adam BOGDAŇ, Andrej, Ing.
10180 Bardejov vs. Sabinov ZŠ Bardejov 17:30 SMEREK, Vladimír JURKO, Michal, Bc. NAZAREJ, Pavol

II. časť o umiestnenie (9.-10. A, B) - I fáza

1. kolo - sobota 28.01.2017

10182 Bardejov vs. Senica ZŠ Bardejov 17:30 SMEREK, Vladimír   HUBIČÁK, Štefan, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc.    
10181 Púchov vs. Budapest ZŠ Púchov 19:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc.   DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.    
10194 Prievidza vs. Bratislava ZŠ Prievidza 17:00 LESAY, Dominik   KRAJČÍK, Martin FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.    
10193 Levice vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Levice 17:30 VIDO, Ľuboš, Ing.   PUŠKÁR, Marián MRÁZ, Štefan    
10195 Dolný Kubín vs. Nitra ZŠ Dolný Kubín 17:30 KRIST, Mário, Ing.   NOSEK, Martin ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.    
10196 Partizánske vs. Piešťany ZŠ Partizánske 18:00 VALKO, Karol, Ing.   BENIAČ, Lukáš ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.    
10205 Sabinov vs. Humenné ZŠ Sabinov 17:00 SÝKORA, Peter   SZALONTAY, Dušan JANIGA, Matej, Ing.    
10206 Ružomberok vs. Brezno ZŠ Ružomberok 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc.   ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.    
10208 L. Mikuláš vs. Rimavska Sobota ZŠ L. Mikuláš 17:00 HATALA, Gabriel, Ing.   ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik    
10207 Gelnica vs. Trebišov ZŠ Gelnica 17:30 MIHAĽOV, Martin   JURKO, Michal, Bc. RIŠ, Jaroslav    

Extraliga juniorov


II. nadstavbová ´´A´´

7. kolo - sobota 07.01.2017

1216 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 11:45 OROLIN, Tomáš, Bc. GAJAN, Rastislav GAJAN, Rastislav
1217 Slovensko 18 vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 14:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef
1215 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 MÜLLNER, Róbert KRAJČÍK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.

II. nadstavbová ´´A´´

8. kolo - piatok 06.01.2017

1219 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 15:45 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

II. nadstavbová ´´A´´

8. kolo - nedeľa 08.01.2017

1220 Slovensko 18 vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 11:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
1218 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:15 LOKŠÍK, Peter DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

II. nadstavbová ´´A´´

9. kolo - sobota 14.01.2017

1222 Slovensko 18 vs. Nitra Arena Ondreja Nepelu 14:00 KUBUŠ, Jozef KACEJ, Lukáš, Mgr. NÁVRATEK, Roman, Ing.
1223 Poprad vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Poprad 15:45 OROLIN, Tomáš, Bc. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
1221 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 LOKŠÍK, Peter BENIAČ, Lukáš NOSEK, Martin

II. nadstavbová ´´A´´

10. kolo - nedeľa 15.01.2017

1225 Slovensko 18 vs. Nitra Arena Ondreja Nepelu 10:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
1226 Poprad vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Poprad 11:45 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam
1224 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 MÜLLNER, Róbert MRÁZ, Štefan ŠEFČÍK, Peter, Mgr.

II. nadstavbová ´´A´´

11. kolo - sobota 21.01.2017

1229 SLOVAN Bratislava vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 16:45 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. STANZEL, Matúš, Bc. SYNEK, Šimon, Mgr.
1227 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 MÜLLNER, Róbert GEGÁŇ, Tomáš, Bc. VALO, Jozef
1228 Poprad vs. Slovensko 18 ZŠ Poprad 18:15 HUSÁR, Ľuboš, Bc. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert

II. nadstavbová ´´A´´

12. kolo - nedeľa 22.01.2017

1232 SLOVAN Bratislava vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 13:00 TVRDOŇ, Jozef ŠOTEK, Marko MICHNA, Richard
1230 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:15 LOKŠÍK, Peter MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
1231 Poprad vs. Slovensko 18 ZŠ Poprad 14:15 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

II. nadstavbová ´´A´´

13. kolo - sobota 28.01.2017

1233 Slovensko 18 vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 16:45 STANO, Peter, Ing. TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
1235 Poprad vs. B. Bystrica ZŠ Poprad 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
1234 Nitra vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Nitra 19:00 ADAMEC, Milan, Mgr. KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

II. nadstavbová ´´A´´

14. kolo - streda 25.01.2017

1238 Poprad vs. B. Bystrica ZŠ Poprad 17:00 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert

II. nadstavbová ´´A´´

14. kolo - nedeľa 29.01.2017

1236 Slovensko 18 vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 14:00 TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
1237 Nitra vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Nitra 14:45 BACHÚRIK, Jozef FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.

II. nadstavbová časť ´´B´´

7. kolo - sobota 07.01.2017

1281 L. Mikuláš vs. Skalica ZŠ L. Mikuláš 14:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
1283 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 14:00 ŠTEFIK, Miroslav ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
1284 Žilina vs. Spišská Nová Ves ZŠ Žilina 14:00 LOKŠÍK, Peter DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

II. nadstavbová časť ´´B´´

8. kolo - nedeľa 08.01.2017

1287 Žilina vs. Košice ZŠ Žilina 09:30 ŠTEFIK, Miroslav KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
1286 L. Mikuláš vs. Topoľčany ZŠ L. Mikuláš 10:30 OROLIN, Tomáš, Bc. KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef
1288 Zvolen vs. Spišská Nová Ves ZŠ Zvolen 11:30 VOJTEK, Radovan, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.

II. nadstavbová časť ´´B´´

9. kolo - sobota 14.01.2017

1289 L. Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
1291 Košice vs. Skalica ZŠ STEEL arena KE 14:00 JURA, Branislav, Ing. RIŠ, Jaroslav KORBA, Martin, Ing.
1292 Spišská Nová Ves vs. Topoľčany ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

II. nadstavbová časť ´´B´´

10. kolo - nedeľa 15.01.2017

1294 L. Mikuláš vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 10:30 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
1296 Spišská Nová Ves vs. Skalica ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing.
1295 Košice vs. Topoľčany ZŠ STEEL arena KE 11:45 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing.

II. nadstavbová časť ´´B´´

11. kolo - sobota 21.01.2017

1297 Košice vs. L. Mikuláš ZŠ STEEL arena KE 14:00 JURA, Branislav, Ing. RIŠ, Jaroslav JOBBÁGY, Martin
1299 Zvolen vs. Skalica ZŠ Zvolen 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter
1300 Žilina vs. Topoľčany ZŠ Žilina 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. DURMIS, Oto

II. nadstavbová časť ´´B´´

12. kolo - nedeľa 22.01.2017

1304 Žilina vs. Skalica ZŠ Žilina 09:30 VALACH, Miroslav, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš
1302 Spišská Nová Ves vs. L. Mikuláš ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin
1303 Zvolen vs. Topoľčany ZŠ Zvolen 11:30 VOJTEK, Radovan, Ing. KOLLÁR, Miroslav ŠEBEŇ, Erik

II. nadstavbová časť ´´B´´

13. kolo - sobota 28.01.2017

1307 Košice vs. Zvolen ZŠ STEEL arena KE 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. SMREK, Martin, Ing.
1308 Spišská Nová Ves vs. Žilina ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 ŠVAJKA, Slavomír KOLLÁR, Miroslav HANKO, Peter
1305 Skalica vs. L. Mikuláš HANT arena Skalica 15:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MERAVÝ, Peter, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr.

II. nadstavbová časť ´´B´´

14. kolo - nedeľa 29.01.2017

1310 Topoľčany vs. L. Mikuláš ZŠ Topoľčany 10:30 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin
1311 Košice vs. Žilina ZŠ STEEL arena KE 10:30 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. SMREK, Martin, Ing.
1312 Spišská Nová Ves vs. Zvolen ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav HANKO, Peter

II. nadstavbová časť ´´B´´

25. kolo - streda 18.01.2017

1355 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 13:45 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. GAVALIER, Róbert
1353 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 14:00 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin
1356 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

II. nadstavbová časť ´´B´´

26. kolo - štvrtok 19.01.2017

1357 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 16:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír HRKOTÁČ, Štefan
1359 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. GAVALIER, Róbert
1360 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš

II. nadstavbová časť ´´B´´

27. kolo - utorok 31.01.2017

1364 Topoľčany vs. Žilina ZŠ Topoľčany 17:45 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef DANKO, Ľubomír

Extraliga dorastu


I. Základná časť / I. Preliminary rounds

21. kolo - sobota 14.01.2017

2161 B. Bystrica vs. SLOVAN Bratislava ZŠ B. Bystrica 14:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. KOLLÁR, Miroslav
2162 Zvolen vs. Skalica ZŠ Zvolen 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

22. kolo - nedeľa 15.01.2017

2169 B. Bystrica vs. Skalica ZŠ B. Bystrica 11:30 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. HANKO, Peter
2170 Zvolen vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Zvolen 12:30 VOJTEK, Radovan, Ing. PAULÍK, Maroš GREGUŠ, Jozef, JUDr.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

26. kolo - streda 04.01.2017

2353 L. Mikuláš vs. B. Bystrica ZŠ L. Mikuláš 16:00 OROLIN, Tomáš, Bc. PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

29. kolo - sobota 07.01.2017

2226 Trenčín vs. Skalica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin TVRDOŇ, Peter
2231 Košice vs. Spišská Nová Ves ZŠ STEEL arena KE 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. SZALONTAY, Dušan NOVOTNÝ, Matúš, Bc.
2227 Martin vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Martin 15:00 HOLIENKA, Tomáš HANKO, Peter ČÍŽ, Martin, Ing.
2229 Poprad vs. B. Bystrica ZŠ Poprad 15:15 OROLIN, Tomáš, Bc. GAJAN, Rastislav GAJAN, Rastislav
2225 Nitra vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Nitra 15:45 STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. HRONSKÝ, Tomáš
2232 Michalovce vs. Prešov ZŠ Michalovce 16:30 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. VALL, Michal, Bc. BOGDAŇ, Andrej, Ing.
2228 Žilina vs. Trnava ZŠ Žilina 17:00 LOKŠÍK, Peter DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
2230 L. Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

30. kolo - nedeľa 08.01.2017

2240 Michalovce vs. Prešov ZŠ Michalovce 10:00 MIHAĽOV, Martin DUCÁR, Vladimír PRIBULA, Maroš
2234 Trenčín vs. Skalica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 10:15 LESAY, Dominik JURČIAK, Adam GALLO, Marián
2233 Nitra vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Nitra 10:30 DRUGA, Norbert KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
2235 Martin vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Martin 10:30 HOLIENKA, Tomáš HANKO, Peter MRÁZ, Štefan
2237 Poprad vs. B. Bystrica ZŠ Poprad 11:45 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav
2239 Košice vs. Spišská Nová Ves ZŠ STEEL arena KE 11:45 SMEREK, Vladimír HOMOLA, Ondrej, Bc. JANIGA, Matej, Ing.
2236 Žilina vs. Trnava ZŠ Žilina 12:30 ŠTEFIK, Miroslav PETERKA, Lukáš GAJDOŠÍK, Miroslav
2238 L. Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 14:00 OROLIN, Tomáš, Bc. KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

31. kolo - sobota 14.01.2017

2244 Trenčín vs. Prešov ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 BULKO, Branislav JURČIAK, Adam TVRDOŇ, Peter
2245 Trnava vs. Michalovce ZŠ Trnava 14:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JUNEK, Martin
2246 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Košice Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr.
2248 Žilina vs. L. Mikuláš ZŠ Žilina 14:00 ŠTEFIK, Miroslav ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. ĎURINA, Vladimír
2247 Martin vs. Poprad ZŠ Martin 15:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. HANKO, Peter MRÁZ, Štefan
2243 Nitra vs. Spišská Nová Ves ZŠ Nitra 15:45 DRUGA, Norbert KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

32. kolo - nedeľa 15.01.2017

2254 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Michalovce Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:15 JONÁK, Peter ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. MERAVÝ, Peter, Mgr.
2253 Trnava vs. Košice ZŠ Trnava 10:30 KONC, Juraj FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
2255 Martin vs. L. Mikuláš ZŠ Martin 10:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. PASTOREK, Adrián, Mgr. DANKO, Ľubomír
2251 Nitra vs. Prešov ZŠ Nitra 11:30 BACHÚRIK, Jozef KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
2252 Trenčín vs. Spišská Nová Ves ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 11:30 KRIST, Mário, Ing. GALLO, Marián PLEŠKO, Daniel
2256 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 11:30 ŽÁK, Marek ĎURINA, Vladimír PETERKA, Lukáš

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

33. kolo - sobota 21.01.2017

2257 SLOVAN Bratislava vs. Košice Arena Ondreja Nepelu 14:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. STANZEL, Matúš, Bc. SYNEK, Šimon, Mgr.
2259 Trnava vs. B. Bystrica ZŠ Trnava 14:00 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
2260 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Zvolen Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 VALKO, Karol, Ing. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. ŠOTEK, Marko
2261 Trenčín vs. Poprad ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 KRIST, Mário, Ing. PLEŠKO, Daniel JURČIAK, Adam
2258 Skalica vs. Michalovce HANT arena Skalica 15:00 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik JUNEK, Martin
2263 Martin vs. Prešov ZŠ Martin 15:00 ŠTEFIK, Miroslav KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
2262 Nitra vs. L. Mikuláš ZŠ Nitra 15:45 KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel
2264 Žilina vs. Spišská Nová Ves ZŠ Žilina 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. DURMIS, Oto

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

34. kolo - nedeľa 22.01.2017

2265 SLOVAN Bratislava vs. Michalovce Arena Ondreja Nepelu 10:00 OROLIN, Michal, Mgr. ŠOTEK, Marko ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
2268 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. B. Bystrica Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:15 VALKO, Karol, Ing. POLÁČIK, Michal ŠIMKO, Martin, Ing.
2269 Trenčín vs. L. Mikuláš ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 10:15 BULKO, Branislav BENIAČ, Lukáš NOSEK, Martin
2266 Skalica vs. Košice HANT arena Skalica 10:30 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
2267 Trnava vs. Zvolen ZŠ Trnava 10:30 STANO, Peter, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
2271 Martin vs. Spišská Nová Ves ZŠ Martin 10:30 HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
2270 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 11:30 VALO, Jozef HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel
2272 Žilina vs. Prešov ZŠ Žilina 12:30 VALACH, Miroslav, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

35. kolo - štvrtok 26.01.2017

2280 Zvolen vs. Prešov ZŠ Zvolen 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. ŠEBEŇ, Erik PUŠKÁR, Marián

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

35. kolo - sobota 28.01.2017

2274 Žilina vs. Skalica ZŠ Žilina 14:00 ŠTEFIK, Miroslav ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Ivan
2276 Trenčín vs. Trnava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 LOKŠÍK, Peter DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
2279 B. Bystrica vs. Spišská Nová Ves ZŠ B. Bystrica 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
2273 Martin vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Martin 15:00 VALACH, Miroslav, Ing. DURMIS, Oto PETERKA, Lukáš
2277 Michalovce vs. Poprad ZŠ Michalovce 15:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. VALL, Michal, Bc. PRIBULA, Maroš
2275 Nitra vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Nitra 15:45 NOVÁK, Milan, Ing. GAJDOŠECH, Martin KOLLÁR, Andrej
2278 Košice vs. L. Mikuláš ZŠ STEEL arena KE 17:00 JURA, Branislav, Ing. KORBA, Martin, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

36. kolo - piatok 27.01.2017

2288 Zvolen vs. Prešov ZŠ Zvolen 12:30 HATALA, Gabriel, Ing. ŠEBEŇ, Erik PUŠKÁR, Marián

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

36. kolo - nedeľa 29.01.2017

2282 Žilina vs. Skalica ZŠ Žilina 09:30 ŠTEFIK, Miroslav DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.
2281 Martin vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Martin 10:30 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
2284 Trenčín vs. Trnava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 10:30 BULKO, Branislav REHÁK, Adam TVRDOŇ, Peter
2285 Michalovce vs. Poprad ZŠ Michalovce 11:00 JURA, Branislav, Ing. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav
2283 Nitra vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Nitra 11:30 BACHÚRIK, Jozef DANKO, Ľubomír HRKOTÁČ, Štefan
2287 B. Bystrica vs. Spišská Nová Ves ZŠ B. Bystrica 11:30 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter IVAN, Richard, Bc.
2286 Košice vs. L. Mikuláš ZŠ STEEL arena KE 13:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. HUBIČÁK, Štefan, Ing. JANIGA, Matej, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

43. kolo - streda 18.01.2017

2343 Spišská Nová Ves vs. Zvolen ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav
2340 Trnava vs. Nitra ZŠ Trnava 13:00 STANO, Peter, Ing. POLÁČIK, Michal MAŠKULKA, Adam
2339 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Trenčín Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 16:30 VALKO, Karol, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
2337 SLOVAN Bratislava vs. Žilina Arena Ondreja Nepelu 17:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. NÁVRATEK, Roman, Ing. STANZEL, Matúš, Bc.
2338 Skalica vs. Martin HANT arena Skalica 17:00 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
2341 Poprad vs. Košice ZŠ Poprad 17:00 ŠVAJKA, Slavomír ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
2342 L. Mikuláš vs. Michalovce ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš
2344 Prešov vs. B. Bystrica ZŠ Prešov 17:30 JURA, Branislav, Ing. JOBBÁGY, Martin SMREK, Martin, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

44. kolo - štvrtok 19.01.2017

2351 Spišská Nová Ves vs. Zvolen ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 ŠVAJKA, Slavomír KOVAĽ, Jakub, Ing. WOLF, Vladimír, Ing.
2347 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Trenčín Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 16:30 JONÁK, Peter KOVALÍK, Ľubor REGEC, Tomaš, Bc.
2352 Prešov vs. B. Bystrica ZŠ Prešov 16:30 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav
2345 SLOVAN Bratislava vs. Žilina Arena Ondreja Nepelu 17:00 VALKO, Karol, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. NÁVRATEK, Roman, Ing.
2346 Skalica vs. Martin HANT arena Skalica 17:00 VALACHOVIČ, Marián FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. PURGAT, Patrik
2348 Trnava vs. Nitra ZŠ Trnava 17:00 STANO, Peter, Ing. MICHNA, Richard VACULA, Adrián, Mgr.
2349 Poprad vs. Košice ZŠ Poprad 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. ORDZOVENSKÝ, Martin ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
2350 L. Mikuláš vs. Michalovce ZŠ L. Mikuláš 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. PAULÍNY, Jozef

1. liga juniorov


I. Základná časť

19. kolo - streda 25.01.2017

3046 MŠK Púchov vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Púchov 16:00 LESAY, Dominik GALLO, Marián PLEŠKO, Daniel

I. Základná časť

20. kolo - utorok 24.01.2017

3049 MHC Martin vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Martin 16:30 HOLIENKA, Tomáš JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal

I. Základná časť

23. kolo - sobota 14.01.2017

3057 HOBA Bratislava vs. MHC Martin ZŠ BA - Dúbravka 13:30 VALKO, Karol, Ing. OLLE, Marian MICHNA, Richard
3058 PENGUINS Prešov vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Prešov 14:30 ŽÁK, Marián NAZAREJ, Pavol JURKO, Michal, Bc.
3056 HK HAVRANI Piešťany vs. MŠK Púchov ZŠ Piešťany - Easton Aréna 16:00 ADAMEC, Milan, Mgr. DANKO, Ľubomír KOLLÁR, Andrej

I. Základná časť

24. kolo - nedeľa 15.01.2017

3060 HK HAVRANI Piešťany vs. MHC Martin ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 JURČIAK, Adam KOLLÁR, Andrej BENIAČ, Lukáš
3059 HOBA Bratislava vs. MŠK Púchov ZŠ BA - Dúbravka 12:15 VALKO, Karol, Ing. REGEC, Tomaš, Bc. OLLE, Marian

I. Základná časť

25. kolo - sobota 21.01.2017

3063 HK HAVRANI Piešťany vs. HOBA Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:30 NOVÁK, Milan, Ing. BENIAČ, Lukáš NOSEK, Martin
3062 PENGUINS Prešov vs. MHC Martin ZŠ Prešov 14:30 SMREK, Martin, Ing. HOVAN, Richard NOVOTNÝ, Matúš, Bc.
3061 HK Mládež Michalovce vs. MŠK Púchov ZŠ Michalovce 15:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal

I. Základná časť

26. kolo - nedeľa 22.01.2017

3064 HK Mládež Michalovce vs. MHC Martin ZŠ Michalovce 09:30 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. PAVLOTTY, Jakub
3065 PENGUINS Prešov vs. MŠK Púchov ZŠ Prešov 10:30 SÝKORA, Peter NAZAREJ, Pavol DUCÁR, Vladimír

1. liga dorastu


II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

1. kolo - sobota 21.01.2017

4183 Senica vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Senica 14:00 BULKO, Branislav KRAJČÍK, Martin TVRDOŇ, Peter

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

3. kolo - streda 11.01.2017

4190 Dubnica nad Váhom vs. Topoľčany ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 LESAY, Dominik PLEŠKO, Daniel GALLO, Marián

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

4. kolo - streda 18.01.2017

4193 Partizánske vs. Topoľčany ZŠ Partizánske 16:00 ŠTEFIK, Miroslav HRKOTÁČ, Štefan PASTOREK, Adrián, Mgr.

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

5. kolo - sobota 07.01.2017

4198 Piešťany vs. Topoľčany ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:30 ADAMEC, Milan, Mgr. KOLLÁR, Andrej VALO, Jozef
4197 Senica vs. Nové Zámky ZŠ Senica 14:00 MĹKVY, Michal, Bc. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.
4200 Dubnica nad Váhom vs. HOBA Bratislava ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 LESAY, Dominik REHÁK, Adam GALLO, Marián

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

6. kolo - nedeľa 08.01.2017

4203 Partizánske vs. HOBA Bratislava ZŠ Partizánske 09:00 DANKO, Ľubomír
4202 Piešťany vs. Nové Zámky ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 KOLLÁR, Andrej GAJDOŠECH, Martin
4201 Senica vs. Topoľčany ZŠ Senica 14:00 VIDO, Ľuboš, Ing. MĹKVY, Michal, Bc.

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

7. kolo - sobota 14.01.2017

4205 Nové Zámky vs. Partizánske ZŠ Nové Zámky 12:00 KOVALÍK, Ľubor MERAVÝ, Peter, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
4208 Piešťany vs. HOBA Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:15 ADAMEC, Milan, Mgr. GAJDOŠECH, Martin
4206 Topoľčany vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Topoľčany 14:00 ŽÁK, Marek VIDO, Ľuboš, Ing.

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

8. kolo - nedeľa 15.01.2017

4210 Topoľčany vs. Partizánske ZŠ Topoľčany 10:30 VIDO, Ľuboš, Ing. HRKOTÁČ, Štefan
4209 Nové Zámky vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Nové Zámky 11:30 DRUGA, Norbert KÚDEĽOVÁ, Michaela
4211 Senica vs. HOBA Bratislava ZŠ Senica 14:00 ŠEFČÍK, Juraj, Ing. MĹKVY, Michal, Bc.

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

9. kolo - sobota 21.01.2017

4213 HOBA Bratislava vs. Nové Zámky ZŠ BA - Dúbravka 13:30 KACEJ, Lukáš, Mgr. OLLE, Marian MICHNA, Richard
4216 Partizánske vs. Piešťany ZŠ Partizánske 15:00 ŽÁK, Marek VIDO, Ľuboš, Ing.

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

10. kolo - nedeľa 22.01.2017

4220 Partizánske vs. Senica ZŠ Partizánske 09:00 ŽÁK, Marek PASTOREK, Adrián, Mgr. MRÁZ, Štefan
4219 Dubnica nad Váhom vs. Piešťany ZŠ Dubnica n/Váhom 11:00 LESAY, Dominik TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam
4218 HOBA Bratislava vs. Topoľčany ZŠ BA - Dúbravka 12:15 KACEJ, Lukáš, Mgr. MERAVÝ, Peter, Mgr. KOVALÍK, Ľubor

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

11. kolo - sobota 28.01.2017

4222 Topoľčany vs. Piešťany ZŠ Topoľčany 10:00 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír HRKOTÁČ, Štefan
4221 Nové Zámky vs. Senica ZŠ Nové Zámky 12:00 BACHÚRIK, Jozef DRUGA, Norbert
4224 HOBA Bratislava vs. Dubnica nad Váhom ZŠ BA - Dúbravka 13:30 POLÁČIK, Michal VACULA, Adrián, Mgr. MAŠKULKA, Adam

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

12. kolo - nedeľa 29.01.2017

4228 HOBA Bratislava vs. Partizánske ZŠ BA - Dúbravka 12:15 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. ŠIMKO, Martin, Ing.
4226 Topoľčany vs. Senica ZŠ Topoľčany 13:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ŽÁK, Marek
4225 Nové Zámky vs. Piešťany ZŠ Nové Zámky 14:30 HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

5. kolo - sobota 07.01.2017

4253 Humenné vs. Lučenec ZŠ Humenné 14:00 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub STAŠŠÁK, Martin
4254 Trebišov vs. Brezno ZŠ Trebišov 14:00 RIŠ, Jaroslav ŠIMAĽ, Michal
4255 Bardejov vs. P. Bystrica ZŠ Bardejov 14:00 PRIBULA, Maroš JURKO, Michal, Bc.

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

6. kolo - nedeľa 08.01.2017

4257 Humenné vs. Brezno ZŠ Humenné 10:30 PAVLOTTY, Jakub ŠIMAĽ, Michal
4258 Trebišov vs. Lučenec ZŠ Trebišov 10:30 TOMÁŠ, Michal SÝKORA, Peter
4259 Bardejov vs. Púchov ZŠ Bardejov 11:30 SZALONTAY, Dušan ŽÁK, Marián

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

7. kolo - sobota 14.01.2017

4261 P. Bystrica vs. Lučenec ZŠ Považská Bystrica 14:00 ZNAK, Marián, Mgr. PETERKA, Lukáš
4262 Púchov vs. Brezno ZŠ Púchov 14:00 LESAY, Dominik GAJDOŠÍK, Miroslav
4264 Bardejov vs. Trebišov ZŠ Bardejov 14:00 PRIBULA, Maroš DUCÁR, Vladimír

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

8. kolo - nedeľa 15.01.2017

4265 P. Bystrica vs. Brezno ZŠ Považská Bystrica 10:30 GAJDOŠÍK, Miroslav DURMIS, Oto
4266 Púchov vs. Lučenec ZŠ Púchov 10:30 LESAY, Dominik TVRDOŇ, Peter
4267 Bardejov vs. Humenné ZŠ Bardejov 10:30 PRIBULA, Maroš DUCÁR, Vladimír

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

9. kolo - sobota 21.01.2017

4269 Lučenec vs. Bardejov ZŠ Lučenec 14:00 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
4271 Humenné vs. P. Bystrica ZŠ Humenné 14:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. PAVLOTTY, Jakub JANIGA, Matej, Ing.
4272 Trebišov vs. Púchov ZŠ Trebišov 14:00 ŠIMAĽ, Michal HUBIČÁK, Štefan, Ing.

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

10. kolo - nedeľa 22.01.2017

4273 Brezno vs. Bardejov ZŠ Brezno 10:30 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
4275 Trebišov vs. P. Bystrica ZŠ Trebišov 10:30 SMEREK, Vladimír TOMÁŠ, Michal LUKÁČ, Peter, Mgr.
4276 Humenné vs. Púchov ZŠ Humenné 14:00 ŽÁK, Marián HUBIČÁK, Štefan, Ing.

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

11. kolo - sobota 28.01.2017

4277 Lučenec vs. Humenné ZŠ Lučenec 14:00 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
4278 Brezno vs. Trebišov ZŠ Brezno 14:00 PAULÍK, Maroš GREGUŠ, Jozef, JUDr.
4279 P. Bystrica vs. Bardejov ZŠ Považská Bystrica 14:00 BULKO, Branislav TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

12. kolo - nedeľa 29.01.2017

4281 Brezno vs. Humenné ZŠ Brezno 10:30 PAULÍK, Maroš GREGUŠ, Jozef, JUDr.
4283 Púchov vs. Bardejov ZŠ Púchov 10:30 VIDO, Ľuboš, Ing. GAJDOŠÍK, Miroslav ĎURINA, Vladimír
4282 Lučenec vs. Trebišov ZŠ Lučenec 14:00 STAŠŠÁK, Martin KURČÍK, Martin

Extraliga žien


Základná celoštátna

4. kolo - sobota 07.01.2017

15037 Spišská Nová Ves vs. KRYNICA ZŠ Spišská Nová Ves 15:15 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná celoštátna

11. kolo - sobota 07.01.2017

15066 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 17:30 PAULÍK, Maroš PUŠKÁR, Marián GREGUŠ, Jozef, JUDr.

Základná celoštátna

11. kolo - nedeľa 08.01.2017

15068 Martin vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Martin 13:30 JAKUBEC, Andrej HAJNIK, Martin
15067 Prešov vs. Poprad ZŠ Prešov 16:00 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná celoštátna

12. kolo - piatok 20.01.2017

15071 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 19:30 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná celoštátna

12. kolo - sobota 21.01.2017

15069 Spišská Nová Ves vs. Martin ZŠ Spišská Nová Ves 14:15 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. KÚDEĽOVÁ, Michaela
15070 PODHALE NOWY TARG vs. Prešov Ice Arena Nowy Targ (POL) 16:30 ZNAK, Marián, Mgr.

Základná celoštátna

12. kolo - nedeľa 22.01.2017

15072 Košice vs. KRYNICA TH STEEL areny KE 12:00 CELAROVÁ, Nikoleta KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. BESEDIČOVÁ, Ivana

Základná celoštátna

13. kolo - nedeľa 29.01.2017

15076 Prešov vs. Martin ZŠ Prešov 11:00 CELAROVÁ, Nikoleta MAŠKULKA, Adam KÚDEĽOVÁ, Michaela
15073 Košice vs. Spišská Nová Ves TH STEEL areny KE 13:00 SÝKORA, Peter SZALONTAY, Dušan HOMOLA, Ondrej, Bc.
15074 KRYNICA vs. Poprad Ice Arena Krynica - Zdroj (POL) 19:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc.

Liga kadetov


I. Základná časť TOP 12

20. kolo - štvrtok 05.01.2017

9117 Nitra vs. B. Bystrica ZŠ Nitra 12:15 KONC, Juraj KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná časť TOP 12

20. kolo - piatok 06.01.2017

9116 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Martin Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 11:45 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BESEDIČOVÁ, Ivana
9119 Trenčín vs. Poprad ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:15 KRIST, Mário, Ing. GALLO, Marián
9120 Prešov vs. Košice ZŠ Prešov 13:30 SMREK, Martin, Ing. PRIBULA, Maroš JURKO, Michal, Bc.
9118 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Žilina Arena Ondreja Nepelu 14:00 MERAVÝ, Peter, Mgr. CRMAN, Filip

I. Základná časť TOP 12

21. kolo - nedeľa 08.01.2017

9121 Prešov vs. Spišská Nová Ves ZŠ Prešov 13:00 HOVAN, Richard KOVAĽ, Jakub, Ing.
9122 Košice vs. Trenčín 13:30 BOGDAŇ, Andrej, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr.
9125 B. Bystrica vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ B. Bystrica 13:30 PUŠKÁR, Marián ŠEBEŇ, Erik
9123 Poprad vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Poprad 15:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. MAŠKULKA, Adam
9126 Martin vs. Zvolen ZŠ Martin 16:00 HANKO, Peter MRÁZ, Štefan

I. Základná časť TOP 12

21. kolo - pondelok 09.01.2017

9124 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 16:00 ŠTEFIK, Miroslav KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej

I. Základná časť TOP 12

22. kolo - piatok 13.01.2017

9130 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 16:45 BACHÚRIK, Jozef KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná časť TOP 12

22. kolo - nedeľa 15.01.2017

9128 Zvolen vs. B. Bystrica ZŠ Zvolen 09:30 VOJTEK, Radovan, Ing. PAULÍK, Maroš GREGUŠ, Jozef, JUDr.
9129 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Žilina Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 CELAROVÁ, Nikoleta POLÁČIK, Michal ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
9127 Spišská Nová Ves vs. Martin ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 TORNAY, Juraj, Bc. MAŠKULKA, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
9132 Trenčín vs. Prešov ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:15 BULKO, Branislav NOSEK, Martin

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

25. kolo - streda 04.01.2017

9229 Piešťany vs. Púchov ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:00 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef
9232 HOBA Bratislava vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ BA - Dúbravka 12:00 JONÁK, Peter ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. CRMAN, Filip
9230 Topoľčany vs. Levice ZŠ Topoľčany 13:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír HRKOTÁČ, Štefan

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

26. kolo - piatok 06.01.2017

9234 HC ŠKP Bratislava vs. Trnava ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. KOVALÍK, Ľubor
9233 Púchov vs. HOBA Bratislava ZŠ Púchov 13:30 LESAY, Dominik REHÁK, Adam PLEŠKO, Daniel
9235 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 13:30 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin
9236 Levice vs. Piešťany ZŠ Levice 14:00 DANKO, Ľubomír KÚDEĽOVÁ, Michaela

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

27. kolo - nedeľa 08.01.2017

9237 Levice vs. Púchov ZŠ Levice 11:00 PAULÍK, Maroš GREGUŠ, Jozef, JUDr.
9239 Topoľčany vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Topoľčany 13:30 PASTOREK, Adrián, Mgr. HRKOTÁČ, Štefan
9240 Trnava vs. HOBA Bratislava ZŠ Trnava 13:30 GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.
9238 Piešťany vs. Skalica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:30 KOLLÁR, Andrej GAJDOŠECH, Martin

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

28. kolo - nedeľa 15.01.2017

9244 Skalica vs. Levice HANT arena Skalica 12:15 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin
9243 HC ŠKP Bratislava vs. Piešťany ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 VACULA, Adrián, Mgr. ŠOTEK, Marko
9241 Púchov vs. Trnava ZŠ Púchov 13:30 MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
9242 HOBA Bratislava vs. Topoľčany ZŠ BA - Dúbravka 14:45 MICHNA, Richard CRMAN, Filip REGEC, Tomaš, Bc.

Regionálna skupina východ

2. kolo - piatok 06.01.2017

9251 Dolný Kubín vs. Rimavská Sobota ZŠ Dolný Kubín 11:30 GAJDOŠÍK, Ivan DURMIS, Oto HAJNIK, Martin

Regionálna skupina východ

18. kolo - streda 04.01.2017

9316 Brezno vs. Rimavská Sobota ZŠ Brezno 12:00 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin

Regionálna skupina východ

25. kolo - streda 04.01.2017

9342 Trebišov vs. Dolný Kubín ZŠ Trebišov 13:30 BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav
9343 Michalovce vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Michalovce 13:30 VALL, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal

Regionálna skupina východ

26. kolo - utorok 03.01.2017

9348 Dolný Kubín vs. Bardejov ZŠ Dolný Kubín 14:00 ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Ivan

Regionálna skupina východ

26. kolo - piatok 06.01.2017

9346 Brezno vs. Michalovce ZŠ Brezno 13:30 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
9347 Liptovský Mikuláš vs. Trebišov 13:30 KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef

Regionálna skupina východ

27. kolo - nedeľa 08.01.2017

9352 Michalovce vs. Rimavská Sobota ZŠ Michalovce 12:45 MIHAĽOV, Martin DUCÁR, Vladimír PRIBULA, Maroš
9351 Trebišov vs. Brezno ZŠ Trebišov 13:30 HUBIČÁK, Štefan, Ing. JURA, Branislav, Ing.

Regionálna skupina východ

28. kolo - nedeľa 15.01.2017

9354 Rimavská Sobota vs. Trebišov ZS Rimavská Sobota 12:00 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
9355 Brezno vs. Bardejov ZŠ Brezno 13:30 IVAN, Richard, Bc. ŠEBEŇ, Erik PUŠKÁR, Marián
9356 Liptovský Mikuláš vs. Dolný Kubín 13:30 KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef

II. časť regionálna baráž západ

1. kolo - nedeľa 22.01.2017

9479 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 11:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír
9476 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. HC ŠKP Bratislava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 OLLE, Marian MAŠKULKA, Adam
9478 Trnava vs. Piešťany ZŠ Trnava 13:30 ŠEFČÍK, Juraj, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
9477 HOBA Bratislava vs. Levice ZŠ BA - Dúbravka 14:45 KACEJ, Lukáš, Mgr. MERAVÝ, Peter, Mgr. KOVALÍK, Ľubor

II. časť regionálna baráž západ

2. kolo - nedeľa 29.01.2017

9483 Levice vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Levice 11:00 CRMAN, Filip OLLE, Marian
9481 Piešťany vs. Topoľčany ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
9480 HC ŠKP Bratislava vs. Skalica ZŠ V. Dzurillu plocha I. 13:00 MERAVÝ, Peter, Mgr. MICHNA, Richard
9482 HOBA Bratislava vs. Trnava ZŠ BA - Dúbravka 14:45 ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. ŠIMKO, Martin, Ing.

II. časť regionálna baráž východ

1. kolo - nedeľa 22.01.2017

9533 Bardejov vs. Prešov ZŠ Bardejov 09:00 PRIBULA, Maroš JURKO, Michal, Bc.
9534 Trebišov vs. Brezno ZŠ Trebišov 13:30 SMEREK, Vladimír LUKÁČ, Peter, Mgr. TOMÁŠ, Michal
9535 Michalovce vs. Rimavská Sobota ZŠ Michalovce 14:30 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc.

II. časť regionálna baráž východ

2. kolo - nedeľa 29.01.2017

9537 Brezno vs. Michalovce ZŠ Brezno 13:30 ČÍŽ, Martin, Ing. DANIELČÁK, Filip, Bc.
9538 Prešov vs. Trebišov ZŠ Prešov 13:30 KOVAĽ, Jakub, Ing. HOVAN, Richard
9539 Dolný Kubín vs. Bardejov ZŠ Dolný Kubín 14:00 MRÁZ, Štefan HOLIENKA, Tomáš

III. časť play out

1. kolo - piatok 20.01.2017

9418 Liptovský Mikuláš vs. Nitra ZŠ L. Mikuláš 12:30 PAULÍNY, Jozef JAKUBEC, Andrej

III. časť play out

1. kolo - sobota 21.01.2017

9416 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 15:30 BEDNÁR, Roman, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
9417 Púchov vs. Zvolen ZŠ Púchov 17:00 MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal

III. časť play out

2. kolo - nedeľa 22.01.2017

9419 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 11:30 ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
9420 Púchov vs. Zvolen ZŠ Púchov 13:30 GAJDOŠÍK, Miroslav ĎURINA, Vladimír
9421 Liptovský Mikuláš vs. Nitra ZŠ L. Mikuláš 13:30 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš

III. časť play out

3. kolo - sobota 28.01.2017

9422 Liptovský Mikuláš vs. Púchov ZŠ L. Mikuláš 12:00 KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef
9424 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 14:00 KOVAĽ, Jakub, Ing. HOVAN, Richard NAZAREJ, Pavol
9423 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 17:00 GAJDOŠÍK, Miroslav HAJNIK, Martin

III. časť play out

4. kolo - nedeľa 29.01.2017

9427 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 12:00 ORDZOVENSKÝ, Martin ŠTOFANČÍK, Adam
9426 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 12:30 PETERKA, Lukáš HAJNIK, Martin
9425 Liptovský Mikuláš vs. Púchov ZŠ L. Mikuláš 13:30 KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef

II. časť o Majstra

1. kolo - sobota 21.01.2017

9358 Košice vs. Trenčín ZŠ STEEL arena KE 13:45 KORBA, Martin, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing.
9359 B. Bystrica vs. Martin ZŠ B. Bystrica 14:00 ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
9357 Spišská Nová Ves vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. LUKÁČ, Peter, Mgr.

II. časť o Majstra

2. kolo - nedeľa 22.01.2017

9360 Spišská Nová Ves vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 GAVALIER, Róbert TORNAY, Juraj, Bc.
9362 B. Bystrica vs. Martin ZŠ B. Bystrica 13:30 ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
9361 Košice vs. Trenčín ZŠ STEEL arena KE 14:45 KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav

II. časť o Majstra

3. kolo - sobota 28.01.2017

9364 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Košice Arena Ondreja Nepelu 14:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
9363 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 JURČIAK, Adam GALLO, Marián HOLOMEK, Vladimír

II. časť o Majstra

4. kolo - nedeľa 29.01.2017

9367 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Košice Arena Ondreja Nepelu 10:15 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ŠOTEK, Marko MICHNA, Richard
9366 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:15 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin

Prípravný zápas (zápis IIHF)


Prípravný zápas (zápis IIHF)

utorok 10.01.2017

40111 Partizánske vs. KOREA team ZŠ Partizánske 16:30 VIDO, Ľuboš, Ing.   PASTOREK, Adrián, Mgr. MRÁZ, Štefan    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - utorok 03.01.2017

40115 HOBA Bratislava vs. North ice stride ZŠ BA - Dúbravka 12:00 VÝLETA, Roman, Ing., PhD.   VACULA, Adrián, Mgr. MAŠKULKA, Adam    
40107 TRNAVA vs. Budapest ZŠ Trnava 16:00 STANO, Peter, Ing.   FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.    
40114 Dubnica nad Váhom vs. KOREA team ZŠ Dubnica n/Váhom 16:00 NOSEK, Martin JURČIAK, Adam        

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - streda 04.01.2017

40108 Budapest vs. KOREA team ZŠ Trnava 11:00 STANO, Peter, Ing.   GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - štvrtok 05.01.2017

40109 TRNAVA vs. KOREA team ZŠ Trnava 16:00 MĹKVY, Michal, Bc.   GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - štvrtok 12.01.2017

40116 Považská Bystrica vs. KOREA team ZŠ Považská Bystrica 14:00 DRBLÍK, Michal   MAKÚCH, Marek, Ing. GAJDOŠÍK, Miroslav    

Reprezentácia SR / National Teams Exhibition games


Prípravné stretnutia / Exhibition games - ženy U18 (WOM)

1. kolo - streda 04.01.2017

50057 Slovakia U18 - WOMEN vs. Slovan Arena Ondreja Nepelu 14:45 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MAŠKULKA, Adam        

Prípravné stretnutia/Exhibition games - U18

1. kolo - streda 11.01.2017

50101 Slovakia U18 vs. Skalica HANT arena Skalica 18:00 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing.

Kalendár prípravných zápasov žien


Základná časť

8. kolo - sobota 28.01.2017

100008 TOPOĽČANY vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Topoľčany 13:00 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír HRKOTÁČ, Štefan

Základná časť

9. kolo - utorok 17.01.2017

100009 SLOVAN BA vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ BA - Ružinov pl.II 16:00 CELAROVÁ, Nikoleta ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. ŠIMKO, Martin, Ing.

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016


ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

8. kolo - sobota 21.01.2017

50038 Bratislava vs. DEC Salzburg Eagles ZŠ BA - Ružinov pl.II 17:30 CELAROVÁ, Nikoleta   BESEDIČOVÁ, Ivana KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.    

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

9. kolo - nedeľa 22.01.2017

50039 Bratislava vs. Austrian Eagles sel. ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 REGEC, Tomaš, Bc.   CRMAN, Filip ŠIMKO, Martin, Ing.    

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

10. kolo - nedeľa 29.01.2017

50040 Bratislava vs. KMH Budapest ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing.   KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. VACULA, Adrián, Mgr.    

Zápas hviezd


Zápas hviezd BUDIŠ 1. Ligy

1. kolo - sobota 21.01.2017

50055 Východ vs. Západ ZŠ Detva 16:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. TVRDOŇ, Jozef

Zápas hviezd 2. Ligy

1. kolo - sobota 14.01.2017

50056 Východ_ vs. Západ_ ZŠ Ružomberok 16:00 KONC, Juraj TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr.