Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 07 ( 2016/2017)

Oznamy Komisie rozhodcov SZĽH:

1. Z dôvodu administratívnych zmien v kompetenciách KR SZĽH Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, nahlasovaní zmien a pod., prosíme od 23.8. 2016 nahlasovať výlučne pánovi Ľubošovi Jakubcovi (Súťažné oddelenie) na emailovú adresu soro@szlh.sk  ( SMS nebudú akceptované )

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ľuboš Jakubec

kontakt:  +421905234356

2. KR SZĽH žiada všetkých rozhodcov a inštruktorov o dôsledné sledovanie nominácií na stretnutia prostredníctvom Delegačných listov zverejnených na stránke www.hockeyslovakia.sk

3. Rozhodcovia a inštruktori sú povinní zasielať ospravedlnenia zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci na e-mailovú adresu: soro@szlh.sk

   V prípade, že tak neurobia - nebude ospravedlnenie akceptované.

*************************************************************************************************************************

Oznam EO SZĽH:

OZNAM K POTVRDENIAM O PRÍJME ZA ROK 2016 :

Zamestnávateľ - platiteľ dane je povinný zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období roku 2016 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti vystaviť a doručiť doklad o vyplatenom príjme.

·         Takýmto dokladom je pre zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016 tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016. Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v termíne do 2. mája 2017.

·         Ak zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie, zamestnávateľ mu vystaví a doručí v termíne najneskôr do 10.3.2017 tlačivo Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2016 (ďalej len „Potvrdenie“).

·         V prípade, že zamestnanec žiada o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016 iného zamestnávateľa a požiada o vystavenie potvrdenia bývalého zamestnávateľa najneskôr do 6. februára 2017 bývalý zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť bývalému zamestnancovi doklad - Potvrdenie v termíne do 10. februára 2017.

- Dňa 8. 2. 2017 boli uhradení rozhodcovia,fakturanti za 12/2016. Dňa 8. 2. 2017 boli uhradení inštruktori za 12/2016. V pripade akejkolvek otazky ci zodpovedania problematiky sa prosim kontaktujte mailovo ( nie telefonicky) na adrese baluska@szlh.sk

- Dňa 31.1.2017 boli zo strany SZLH uhradené náhrady rozhodcov za 12/2016 v pracovno-právnom vzťahu (DVP, DoBPŠ). Rozhodcovia na zmluvu (fakturanti) za 11/2016 su k 1.2.2017 uhradení, za obdobie 12/2016  budú fakturanti uhradení v priebehu mesiaca február 2017. Náhrady ištruktorov za 12/2016 neboli zo strany SZLH uhradene k 31.1.2017. V pripade akejkolvek otazky ci zodpovedania problematiky sa prosim kontaktujte mailovo ( nie telefonicky) na adrese baluska@szlh.sk

- od 1.12.2016 sa zmenila sadzba stravného ( do decembrových vyúčtovaní žiadame uvádzať nové sadzby stravného ) :

         - 4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

         - 6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

         - 10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

- od 1.10.2016 je úprava poštovného ( z 0,45 € na 0,50 € a z 1,15 € na 1,25 € )

- najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky vo vyúčtovaniach sú:

- zasielať správny formulár vyúčtovania  ( formát A5 pre sezónu 2016/2017 ) - v prípade zaslania nesprávneho typu vyúčtovania, vyúčtovanie nebude spracované

 

- uvádzať správnu kategóriu súťaže, hlavne kategóriu kadeti ( TOP alebo REGION )

ďalšie nedostatky:

- nie je podpis účtujúceho

- nevyplnené údaje pre priznanie stravného

- používanie platného kilometrovníka

 

**************************************************************************************************************************

 

Zoznam rozhodcov a inštruktorov s termínmi, dôvodom ich ospravedlnenia na mesiac február 2017. 

19.01.2017

ADAMEC, Milan Požiadal o nedelegovanie 22.02.2017 26.02.2017
ADAMEC, Milan Požiadal o nedelegovanie 17.02.2017 17.02.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 26.02.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 22.02.2017 22.02.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 18.02.2017 18.02.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 14.02.2017 14.02.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 10.02.2017 10.02.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 05.02.2017 05.02.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 01.02.2017
BALUŠKA, Vladimír Iné akcie v zahraničí 13.02.2017 18.02.2017
BALUŠKA, Vladimír Iné akcie v zahraničí 01.02.2017 04.02.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 28.02.2017 28.02.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 25.02.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 22.02.2017 22.02.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 19.02.2017 19.02.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 10.02.2017 13.02.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 07.02.2017 07.02.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 06.02.2017 16.02.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 04.02.2017 04.02.2017
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 01.02.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 22.02.2017 26.02.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 15.02.2017 19.02.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 11.02.2017 11.02.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 08.02.2017 08.02.2017
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 01.02.2017
CELAROVÁ, Nikoleta Požiadal o nedelegovanie 23.02.2017 23.02.2017
CELAROVÁ, Nikoleta Požiadal o nedelegovanie 05.02.2017 05.02.2017
ČAVOJSKÝ, Ján Požiadal o nedelegovanie 14.02.2017 19.02.2017
ČAVOJSKÝ, Ján Neskoré ospravedlnenie 03.02.2017 05.02.2017
DANIELČÁK, Filip Požiadal o nedelegovanie 27.02.2017 28.02.2017
DANIELČÁK, Filip Požiadal o nedelegovanie 13.02.2017 24.02.2017
DANIELČÁK, Filip Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 10.02.2017
FRIMMEL, Róbert Požiadal o nedelegovanie 14.02.2017 17.02.2017
GAJDOŠECH, Martin Požiadal o nedelegovanie 17.02.2017 18.02.2017
GAJDOŠECH, Martin Požiadal o nedelegovanie 12.02.2017 12.02.2017
GAJDOŠECH, Martin Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 05.02.2017
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 19.02.2017 19.02.2017
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 11.02.2017 12.02.2017
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 04.02.2017 04.02.2017
GAJDOŠÍK, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 18.02.2017 19.02.2017
GAJDOŠÍK, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 28.02.2017
GOGA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 12.02.2017 12.02.2017
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 26.02.2017 26.02.2017
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 24.02.2017 24.02.2017
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 03.02.2017 05.02.2017
HOLOMEK, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 24.02.2017 27.02.2017
HRIC, Peter Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 19.02.2017
HUSÁR, Ľuboš Požiadal o nedelegovanie 11.02.2017 12.02.2017
JONÁK, Peter Požiadal o nedelegovanie 02.02.2017 03.02.2017
JUNEK, Martin Požiadal o nedelegovanie 04.02.2017 05.02.2017
JUNG, Roman Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 28.02.2017
JUNG, Roman Požiadal o nedelegovanie 02.02.2017 05.02.2017
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 13.02.2017
KASAŠOVÁ, Tatiana Neskoré ospravedlnenie 17.02.2017 19.02.2017
KASAŠOVÁ, Tatiana Neskoré ospravedlnenie 03.02.2017 05.02.2017
KOLLÁR, Andrej Požiadal o nedelegovanie 12.02.2017 12.02.2017
KONC, Daniel Požiadal o nedelegovanie 24.02.2017 26.02.2017
KORBA, Martin Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 25.02.2017
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 09.02.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 28.02.2017 28.02.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 22.02.2017 22.02.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 20.02.2017 20.02.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 17.02.2017 17.02.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 14.02.2017 15.02.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 10.02.2017 12.02.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 07.02.2017 08.02.2017
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 02.02.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 24.02.2017 28.02.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 19.02.2017 21.02.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 14.02.2017 16.02.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 09.02.2017 12.02.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 04.02.2017 06.02.2017
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 01.02.2017
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 26.02.2017 26.02.2017
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 11.02.2017 11.02.2017
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 05.02.2017 05.02.2017
       
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 17.02.2017 17.02.2017
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 12.02.2017 12.02.2017
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 04.02.2017 04.02.2017
MARUŠIN, Jaroslav Požiadal o nedelegovanie 08.02.2017 12.02.2017
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 27.02.2017
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 04.02.2017 05.02.2017
MĹKVY, Michal Požiadal o nedelegovanie 04.02.2017 04.02.2017
NÁVRATEK, Roman Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 28.02.2017
NEUZER, Erik Požiadal o nedelegovanie 24.02.2017 24.02.2017
NOSEK, Martin Požiadal o nedelegovanie 03.02.2017 05.02.2017
OLLE, Marian Požiadal o nedelegovanie 16.02.2017 19.02.2017
ORDZOVENSKÝ, Martin Požiadal o nedelegovanie 11.02.2017 11.02.2017
OROLIN, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 06.02.2017 13.02.2017
ORSZÁG, Pavol Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 28.02.2017
ORSZÁG, Peter Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 16.02.2017
PAULÍK, Maroš Požiadal o nedelegovanie 18.02.2017 25.02.2017
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 26.02.2017
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 22.02.2017 22.02.2017
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 17.02.2017 19.02.2017
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 08.02.2017 08.02.2017
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 03.02.2017 03.02.2017
PÍŠŤANSKÝ, Branislav Požiadal o nedelegovanie 06.02.2017 10.02.2017
POLÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 19.02.2017 19.02.2017
POLÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 04.02.2017 05.02.2017
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 01.02.2017 02.02.2017
ROJÍK, Peter Požiadal o nedelegovanie 24.02.2017 26.02.2017
SNÁŠEL, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 25.02.2017
SNÁŠEL, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 12.02.2017 12.02.2017
SNÁŠEL, Vladimír Iné akcie v zahraničí 01.02.2017 11.02.2017
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 17.02.2017 27.02.2017
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 04.02.2017 07.02.2017
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 25.02.2017
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 18.02.2017 19.02.2017
ŠEBEŇ, Erik Požiadal o nedelegovanie 22.02.2017 22.02.2017
ŠOLTÉS, Ľudovít Požiadal o nedelegovanie 18.02.2017 18.02.2017
ŠOLTÉS, Ľudovít Požiadal o nedelegovanie 11.02.2017 12.02.2017
ŠTOFANČÍK, Adam Požiadal o nedelegovanie 17.02.2017 19.02.2017
ŠTOFANČÍK, Adam Požiadal o nedelegovanie 11.02.2017 12.02.2017
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 26.02.2017
VALACHOVIČ, Marián Požiadal o nedelegovanie 18.02.2017 25.02.2017
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 25.02.2017 26.02.2017
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 19.02.2017 19.02.2017
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 16.02.2017 16.02.2017
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 05.02.2017 06.02.2017
VALO, Jozef Požiadal o nedelegovanie 16.02.2017 19.02.2017
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 11.02.2017 12.02.2017
VOJTEK, Radovan Požiadal o nedelegovanie 26.02.2017 26.02.2017
VOJTEK, Radovan Požiadal o nedelegovanie 19.02.2017 19.02.2017
VOJTEK, Radovan Požiadal o nedelegovanie 12.02.2017 12.02.2017
VOJTEK, Radovan Neskoré ospravedlnenie 11.02.2017 11.02.2017
VOJTEK, Radovan Požiadal o nedelegovanie 05.02.2017 05.02.2017
ŽÁK, Marek Požiadal o nedelegovanie 02.02.2017 10.02.2017
ŽÁK, Marián Požiadal o nedelegovanie 17.02.2017 19.02.2017
 
 

*******************************************************************************************************************************

Extraliga


I. Základná časť

17. kolo - piatok 10.02.2017

81 N. Zámky vs. Martin ZŠ Nové Zámky 18:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. JONÁK, Peter VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján

I. Základná časť

43. kolo - piatok 03.02.2017

213 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. JURA, Branislav, Ing. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav MARTINKO, Vladimír
215 L. Mikuláš vs. N. Zámky ZŠ L. Mikuláš 17:00 KONC, JURAJ MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
212 Košice vs. Žilina ZŠ STEEL arena KE 17:30 OROLIN, Tomáš, Bc. HUSÁR, Ľuboš, Bc. GAVALIER, Róbert GAJAN, Rastislav VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
214 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 17:30 KONC, Daniel VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš VALO, Jozef KONTŠEK, Vladimír
211 Nitra vs. Martin ZŠ Nitra 18:00 KUBUŠ, Jozef ADAMEC, Milan, Mgr. TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

44. kolo - nedeľa 05.02.2017

220 Nitra vs. Košice ZŠ Nitra 15:00 JONÁK, Peter GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.
216 Martin vs. N. Zámky ZŠ Martin 17:00 LOKŠÍK, Peter LAUFF, Rudolf, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
217 Trenčín vs. L. Mikuláš ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 NOVÁK, Milan, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef KRAJČÍK, Martin CHUDADA, Martin, Ing.
218 Zvolen vs. B. Bystrica ZŠ Zvolen 17:00 KONC, Juraj MÜLLNER, Róbert TVRDOŇ, Jozef KOLLÁR, Miroslav BENIAČ, Dalibor, Ing.
219 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 17:00 ŠTEFIK, Miroslav FRIDRICH, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr. KONTŠEK, Vladimír

I. Základná časť

45. kolo - utorok 14.02.2017

222 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin BOGDAŇ, Andrej, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
224 L. Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš STANZEL, Matúš, Bc. KONTŠEK, Vladimír
221 Košice vs. Martin ZŠ STEEL arena KE 17:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. SMREK, Martin, Ing. GAJAN, Rastislav MARTINKO, Vladimír
223 B. Bystrica vs. Žilina ZŠ B. Bystrica 17:30 KONC, Daniel ŠTEFIK, Miroslav ROJÍK, Peter GEGÁŇ, Tomáš, Bc. JUNG, Roman, Ing.
225 N. Zámky vs. Trenčín ZŠ Nové Zámky 18:00 STANO, Peter, Ing. MÜLLNER, Róbert JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr. BENEŠ, Ivan

I. Základná časť

46. kolo - piatok 17.02.2017

228 L. Mikuláš vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 17:00 JURA, Branislav, Ing. SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
230 Poprad vs. Košice ZŠ Poprad 17:00 LOKŠÍK, Peter MAJLING, Ján HOLIENKA, Tomáš KOLLÁR, Miroslav FINDURA, Mikuláš
229 B. Bystrica vs. Nitra ZŠ B. Bystrica 17:30 KONC, Juraj NOVÁK, Milan, Ing. ROJÍK, Peter KRAJČÍK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.
226 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 18:00 ŠTEFIK, Miroslav TVRDOŇ, Jozef SYNEK, Šimon, Mgr. JUNG, Roman, Ing.
227 N. Zámky vs. Zvolen ZŠ Nové Zámky 18:00 KUBUŠ, Jozef JONÁK, Peter VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr. CHUDADA, Martin, Ing.

I. Základná časť

47. kolo - nedeľa 19.02.2017

233 Nitra vs. L. Mikuláš ZŠ Nitra 15:00 JONÁK, Peter FRIDRICH, Vladimír, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. BENEŠ, Ivan
231 Poprad vs. Martin ZŠ Poprad 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. LAUFF, Rudolf, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
232 Košice vs. B. Bystrica ZŠ STEEL arena KE 17:00 MÜLLNER, Róbert ŠTEFIK, Miroslav GAVALIER, Róbert SMREK, Martin, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
234 Žilina vs. N. Zámky ZŠ Žilina 17:00 LOKŠÍK, Peter JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr. CHUDADA, Martin, Ing.
235 Zvolen vs. Trenčín ZŠ Zvolen 17:00 KONC, Juraj NOVÁK, Milan, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

48. kolo - piatok 24.02.2017

239 L. Mikuláš vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. GAJAN, Rastislav MARTINKO, Vladimír
240 B. Bystrica vs. Poprad ZŠ B. Bystrica 17:30 KONC, Daniel VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš KOLLÁR, Miroslav JUNG, Roman, Ing.
236 Martin vs. Zvolen ZŠ Martin 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. FRIDRICH, Vladimír, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
237 Trenčín vs. Žilina ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. MÜLLNER, Róbert VÝLETA, Roman, Ing., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENIAČ, Dalibor, Ing.
238 N. Zámky vs. Nitra ZŠ Nové Zámky 18:00 JONÁK, Peter LOKŠÍK, Peter TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján

I. Základná časť

49. kolo - nedeľa 26.02.2017

244 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 15:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. BALUŠKA, Vladimír, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján
245 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 15:00 ŠTEFIK, Miroslav NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef KRAJČÍK, Martin KONTŠEK, Vladimír
241 B. Bystrica vs. Martin ZŠ B. Bystrica 17:00 KONC, Daniel MÜLLNER, Róbert GAVALIER, Róbert GAJAN, Rastislav FINDURA, Mikuláš  
242 Poprad vs. L. Mikuláš ZŠ Poprad 17:00 JURA, Branislav, Ing. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír
243 Košice vs. N. Zámky ZŠ STEEL arena KE 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. SMREK, Martin, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

1. liga


I. časť ZÁKLADNÁ

41. kolo - streda 01.02.2017

705 Martin vs. Spišská Nová Ves ZŠ Martin 17:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DURMIS, Oto HANKO, Peter CHUDADA, Martin, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

43. kolo - nedeľa 05.02.2017

715 Spišská Nová Ves vs. Trnava ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin   BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

44. kolo - streda 08.02.2017

717 Michalovce vs. Spišská Nová Ves ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. HOMOLA, Ondrej, Bc. JANIGA, Matej, Ing. BAČO, Štefan

I. časť ZÁKLADNÁ

50. kolo - streda 01.02.2017

749 Trnava vs. Topoľčany ZŠ Trnava 17:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. MACKO, Peter, Ing.
746 P. Bystrica vs. Skalica ZŠ Považská Bystrica 18:00 KRIST, Mário, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš JURČIAK, Rudolf
747 Detva vs. Prešov ZŠ Detva 18:00 ŠTEFIK, Miroslav NOSEK, Martin JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

51. kolo - piatok 03.02.2017

751 Spišská Nová Ves vs. P. Bystrica ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam NEUZER, Erik
752 Martin vs. Trnava ZŠ Martin 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing. FINDURA, Mikuláš
753 Topoľčany vs. Michalovce ZŠ Topoľčany 18:00 MĹKVY, Michal, Bc. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. KONC, Daniel BENEŠ, Ivan
755 Prešov vs. Skalica ZŠ Prešov 18:00 ŠVAJKA, Slavomír PRIBULA, Maroš NOVOTNÝ, Matúš, Bc. BAČO, Štefan

I. časť ZÁKLADNÁ

52. kolo - nedeľa 05.02.2017

756 P. Bystrica vs. Prešov ZŠ Považská Bystrica 17:00 KRIST, Mário, Ing. DURMIS, Oto TVRDOŇ, Peter JURČIAK, Rudolf
758 Detva vs. Topoľčany ZŠ Detva 17:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. KRAMÁR, Dušan , Ing.
759 Michalovce vs. Martin ZŠ Michalovce 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. ŠIMAĽ, Michal PRIBULA, Maroš KOVARIK, Marcel

I. časť ZÁKLADNÁ

53. kolo - streda 08.02.2017

763 Detva vs. Martin ZŠ Detva 12:00 HATALA, Gabriel, Ing. HANKO, Peter ČÍŽ, Martin, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.
761 Trnava vs. P. Bystrica ZŠ Trnava 17:00 VALACHOVIČ, Marián GAJDOŠECH, Martin BENIAČ, Lukáš VRÁBEL, Jozef, Ing.
764 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

54. kolo - piatok 10.02.2017

767 Prešov vs. Topoľčany ZŠ Prešov 18:00 VOJTEK, Radovan, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. GAJAN, Rastislav NEUZER, Erik
768 Skalica vs. Martin HANT arena Skalica 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. NOSEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
769 Detva vs. Spišská Nová Ves ZŠ Detva 18:00 JURA, Branislav, Ing. VALL, Michal, Bc. KOVAĽ, Jakub, Ing.
770 Michalovce vs. Trnava ZŠ Michalovce 18:00 ŠVAJKA, Slavomír BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin KOVARIK, Marcel

II. časť Play-Off Štvrťfinále

1. kolo - utorok 14.02.2017

782 Michalovce vs. Spišská Nová Ves ZŠ Michalovce 17:00 JURA, Branislav, Ing.   RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Bc.   KOVARIK, Marcel
780 Prešov vs. P. Bystrica ZŠ Prešov 18:00 MIHAĽOV, Martin   JANIGA, Matej, Ing. VALL, Michal, Bc.   VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
781 Detva vs. Trnava ZŠ Detva 18:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc.   ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam   FINDURA, Mikuláš
783 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 18:00 KRIST, Mário, Ing.   JURČIAK, Adam NOSEK, Martin   HOLOMEK, Vladimír

II. časť Play-Off Štvrťfinále

2. kolo - streda 15.02.2017

786 Michalovce vs. Spišská Nová Ves ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD.   JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing.   VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
784 Prešov vs. P. Bystrica ZŠ Prešov 18:00 ŠVAJKA, Slavomír   PRIBULA, Maroš NOVOTNÝ, Matúš, Bc.   FINDURA, Mikuláš
785 Detva vs. Trnava ZŠ Detva 18:00 ŠTEFIK, Miroslav   HANKO, Peter ČÍŽ, Martin, Ing.   NEUZER, Erik
787 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 18:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing.   REGEC, Tomaš, Bc. BENIAČ, Lukáš   VRÁBEL, Jozef, Ing.

II. časť Play-Off Štvrťfinále

3. kolo - sobota 18.02.2017

789 Trnava vs. Detva ZŠ Trnava 17:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD.   VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. TVRDOŇ, Jozef   VRÁBEL, Jozef, Ing.
790 Spišská Nová Ves vs. Michalovce ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc.   KOVAĽ, Jakub, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc.   KOVARIK, Marcel
788 P. Bystrica vs. Prešov ZŠ Považská Bystrica 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc.   JURČIAK, Adam TVRDOŇ, Peter   HOLOMEK, Vladimír
791 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 18:00 KONC, Juraj   FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.   CHUDADA, Martin, Ing.

II. časť Play-Off Štvrťfinále

4. kolo - nedeľa 19.02.2017

795 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 18:00 MĹKVY, Michal, Bc.   ŠEFČÍK, Juraj, Ing. GAJDOŠECH, Martin   VRÁBEL, Jozef, Ing.

II. časť Play-Off Štvrťfinále

5. kolo - utorok 21.02.2017

799 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 18:00 KONC, Juraj   SYNEK, Šimon, Mgr. ŠEFČÍK, Peter, Mgr.   BENIAČ, Dalibor, Ing.

II. časť Play-Off SEMIFINÁLE

1. kolo - piatok 24.02.2017

800 Prešov vs. Skalica ZŠ Prešov 18:00 MIHAĽOV, Martin KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav   VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
801 Detva vs. Michalovce ZŠ Detva 18:00 ŠTEFIK, Miroslav KONC, Juraj HANKO, Peter MRÁZ, Štefan   KRAMÁR, Dušan , Ing.

II. časť Play-Off SEMIFINÁLE

2. kolo - sobota 25.02.2017

802 Prešov vs. Skalica ZŠ Prešov 18:00 OROLIN, Tomáš, Bc. LAUFF, Rudolf, Mgr. JANIGA, Matej, Ing. HRIC, Peter, MVDr.   VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
803 Detva vs. Michalovce ZŠ Detva 18:00 ŠTEFIK, Miroslav MÜLLNER, Róbert KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing.   KRAMÁR, Dušan , Ing.

II. časť Play-Off SEMIFINÁLE

3. kolo - utorok 28.02.2017

805 Michalovce vs. Detva ZŠ Michalovce 17:00 KONC, Daniel ŠTEFIK, Miroslav RIŠ, Jaroslav GAVALIER, Róbert   BAČO, Štefan
804 Skalica vs. Prešov HANT arena Skalica 18:00 MÜLLNER, Róbert ADAMEC, Milan, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KRAJČÍK, Martin   BENEŠ, Ivan

2. liga


II. časť o umiestnenie (9.-10. A, B) - I fáza

2. kolo - sobota 04.02.2017

10184 Budapest vs. Púchov Ice rink Tüskecsarnok Budapest 17:00 NOVÁK, Milan, Ing.          
10183 Senica vs. Bardejov ZŠ Senica 18:00 ADAMEC, Milan, Mgr.   MICHNA, Richard OLLE, Marian    

II. časť o konečené umiestnenie (9.-10. A, B) - II fáza

1. kolo - sobota 11.02.2017

10187 Senica vs. Budapest ZŠ Senica 18:00 MĹKVY, Michal, Bc.   MAŠKULKA, Adam MICHNA, Richard    
10188 Púchov vs. Bardejov ZŠ Púchov 19:00 KRIST, Mário, Ing.   REHÁK, Adam PLEŠKO, Daniel    

II. časť o konečené umiestnenie (9.-10. A, B) - II fáza

2. kolo - sobota 18.02.2017

10189 Budapest vs. Senica Ice rink Tüskecsarnok Budapest 15:30 ŠTEFIK, Miroslav          
10190 Bardejov vs. Púchov ZŠ Bardejov 17:30 ŽÁK, Marián   HOMOLA, Ondrej, Bc. ŠIMAĽ, Michal    

4II. časť O Play-Off v skupinách (skupina A)

2. kolo - sobota 04.02.2017

10198 Bratislava vs. Prievidza Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc.   VACULA, Adrián, Mgr. ŠOTEK, Marko    
10197 Dubnica nad Váhom vs. Levice ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 VIDO, Ľuboš, Ing.   REHÁK, Adam PASTOREK, Adrián, Mgr.    
10200 Piešťany vs. Partizánske ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 KRIST, Mário, Ing.   KOLLÁR, Andrej HANKO, Peter    
10199 Nitra vs. Dolný Kubín ZŠ Nitra 20:00 JONÁK, Peter   ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. BENIAČ, Lukáš    
10210 Brezno vs. Ružomberok ZŠ Brezno 17:00 ŠTEFIK, Miroslav   GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš    
10212 Rimavska Sobota vs. L. Mikuláš ZŠ Detva 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr.   HUBIČÁK, Štefan, Ing. JANIGA, Matej, Ing.    
10209 Humenné vs. Sabinov ZŠ Humenné 17:30 BOGDAŇ, Andrej, Ing.   HOMOLA, Ondrej, Bc. TOMÁŠ, Michal    
10211 Trebišov vs. Gelnica ZŠ Trebišov 17:30 SÝKORA, Peter   HOVAN, Richard JURKO, Michal, Bc.    

II. časť O Play-Off v skupinách (skupina B)

3. kolo - nedeľa 05.02.2017

10214 Brezno vs. Ružomberok ZŠ Brezno 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc.   GAVALIER, Róbert ORDZOVENSKÝ, Martin    
10215 Trebišov vs. Gelnica ZŠ Trebišov 17:30 SÝKORA, Peter   KORBA, Martin, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc.    

III. časť o konečné umiestnenie (porazené družstvá z O Play-Off)

1. kolo - sobota 11.02.2017

10219 Ružomberok vs. Prievidza ZŠ Ružomberok 17:00 BULKO, Branislav   ĎURINA, Vladimír KOVÁČIK, Michal    
10220 Sabinov vs. Levice ZŠ Sabinov 17:00 SMEREK, Vladimír   HOVAN, Richard PRIBULA, Maroš    
10218 Gelnica vs. Dolný Kubín ZŠ Gelnica 17:30 ŽÁK, Marián   TOMÁŠ, Michal NAZAREJ, Pavol    
10217 Piešťany vs. Rimavska Sobota ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 VALKO, Karol, Ing.   MERAVÝ, Peter, Mgr. POLÁČIK, Michal    

III. časť o konečné umiestnenie (porazené družstvá z O Play-Off)

2. kolo - piatok 17.02.2017

10223 Prievidza vs. Ružomberok ZŠ Prievidza 17:00 VIDO, Ľuboš, Ing.   MRÁZ, Štefan HANKO, Peter    

III. časť o konečné umiestnenie (porazené družstvá z O Play-Off)

2. kolo - sobota 18.02.2017

10222 Dolný Kubín vs. Gelnica ZŠ Dolný Kubín 17:30 ZNAK, Marián, Mgr.   PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš    
10224 Levice vs. Sabinov ZŠ Levice 17:30 BACHÚRIK, Jozef   ŠEBEŇ, Erik KRAJČÍK, Martin    

III. časť o konečné umiestnenie (porazené družstvá z O Play-Off)

3. kolo - nedeľa 19.02.2017

10227 Prievidza vs. Ružomberok ZŠ Prievidza 17:00 VIDO, Ľuboš, Ing.   MRÁZ, Štefan KOLLÁR, Andrej, Ing.    

III. časť PLAY-OFF

1. kolo - sobota 11.02.2017

10232 Nitra vs. Brezno Aréna Nitra - Klokočina 16:00 BACHÚRIK, Jozef   KOLLÁR, Andrej, Ing. NOSEK, Martin    
10229 L. Mikuláš vs. Dubnica nad Váhom ZŠ L. Mikuláš 17:30 TORNAY, Juraj, Bc.   GAVALIER, Róbert ZNAK, Marián, Mgr.    
10230 Trebišov vs. Bratislava ZŠ Trebišov 17:30 SÝKORA, Peter   PAVLOTTY, Jakub JURKO, Michal, Bc.    
10231 Partizánske vs. Humenné ZŠ Partizánske 18:00 VIDO, Ľuboš, Ing.   HRKOTÁČ, Štefan MRÁZ, Štefan    

III. časť PLAY-OFF

2. kolo - sobota 18.02.2017

10234 Bratislava vs. Trebišov Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 DRUGA, Norbert   CRMAN, Filip MERAVÝ, Peter, Mgr.    
10235 Humenné vs. Partizánske ZŠ Humenné 17:30 SÝKORA, Peter   NAZAREJ, Pavol JOBBÁGY, Martin    
10233 Dubnica nad Váhom vs. L. Mikuláš ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 ŽÁK, Marek   DANKO, Ľubomír REHÁK, Adam    
10236 Brezno vs. Nitra ZŠ Brezno 19:00 TORNAY, Juraj, Bc.   PRIBULA, Maroš ORDZOVENSKÝ, Martin    

III. časť PLAY-OFF

3. kolo - nedeľa 19.02.2017

10239 Humenné vs. Partizánske ZŠ Humenné 17:30 ŽÁK, Marián   KORBA, Martin, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc.    

III. časť PLAY-OFF

1. kolo - sobota 25.02.2017

10241 Brezno vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Brezno 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing.   WOLF, Vladimír, Ing. HANKO, Peter    
10242 Bratislava vs. Humenné Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 MĹKVY, Michal, Bc.   FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. MICHNA, Richard    
10247 L. Mikuláš vs. Trebišov ZŠ L. Mikuláš 17:00 MAJLING, Ján IVAN, Richard, Bc. PAULÍNY, Jozef
10248 Partizánske vs. Nitra ZŠ Partizánske 18:00 VIDO, Ľuboš, Ing. KOLLÁR, Andrej, Ing. VALO, Jozef
10253 Dolný Kubín vs. Piešťany ZŠ Dolný Kubín 17:30 LESAY, Dominik ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Ivan
10254 Levice vs. Ružomberok ZŠ Levice 17:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. MAKÚCH, Marek, Ing. PASTOREK, Adrián, Mgr.
10260 Sabinov vs. Gelnica ZŠ Sabinov 17:00 JOBBÁGY, Martin DUCÁR, Vladimír PRIBULA, Maroš

Extraliga juniorov


II. nadstavbová ´´A´´

15. kolo - sobota 04.02.2017

1239 Trenčín vs. Poprad ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KRAJČÍK, Martin
1241 Nitra vs. B. Bystrica ZŠ Nitra 15:45 KONC, Daniel GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.
1240 SLOVAN Bratislava vs. Slovensko 18 Arena Ondreja Nepelu 16:45 FRIDRICH, Vladimír, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. OROLIN, Michal, Mgr.

II. nadstavbová ´´A´´

16. kolo - nedeľa 05.02.2017

1242 Trenčín vs. Poprad ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 10:15 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. HOLOMEK, Vladimír
1243 SLOVAN Bratislava vs. Slovensko 18 Arena Ondreja Nepelu 10:30 VIDO, Ľuboš, Ing. MAŠKULKA, Adam ŠOTEK, Marko

II. nadstavbová ´´A´´

17. kolo - sobota 18.02.2017

1245 SLOVAN Bratislava vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 14:00 KUBUŠ, Jozef KACEJ, Lukáš, Mgr. OROLIN, Michal, Mgr.
1247 B. Bystrica vs. Slovensko 18 ZŠ B. Bystrica 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter JAKUBEC, Andrej
1246 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 15:45 MÜLLNER, Róbert KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

II. nadstavbová ´´A´´

18. kolo - nedeľa 19.02.2017

1248 SLOVAN Bratislava vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 10:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
1249 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 10:30 ADAMEC, Milan, Mgr. KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
1250 B. Bystrica vs. Slovensko 18 ZŠ B. Bystrica 11:30 HATALA, Gabriel, Ing. ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav

II. nadstavbová ´´A´´

19. kolo - sobota 11.02.2017

1251 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 14:00 HATALA, Gabriel, Ing. IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.

II. nadstavbová ´´A´´

19. kolo - utorok 21.02.2017

1252 Nitra vs. Slovensko 18 ZŠ Nitra 16:00 KONC, Daniel VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin
1253 SLOVAN Bratislava vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 17:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr.

II. nadstavbová ´´A´´

20. kolo - nedeľa 12.02.2017

1254 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 14:00 MAJLING, Ján IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.

II. nadstavbová ´´A´´

20. kolo - streda 22.02.2017

1256 SLOVAN Bratislava vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 11:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef SYNEK, Šimon, Mgr.
1255 Nitra vs. Slovensko 18 ZŠ Nitra 12:45 KONC, Daniel GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.

II. nadstavbová časť ´´B´´

15. kolo - sobota 04.02.2017

1313 Zvolen vs. L. Mikuláš ZŠ Zvolen 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav
1316 Topoľčany vs. Spišská Nová Ves ZŠ Topoľčany 14:00 KONC, Juraj KONC, Daniel VALO, Jozef
1315 Skalica vs. Košice HANT arena Skalica 15:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef

II. nadstavbová časť ´´B´´

16. kolo - nedeľa 05.02.2017

1319 Skalica vs. Spišská Nová Ves HANT arena Skalica 09:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. CRMAN, Filip BENEŠ, Ivan
1318 Žilina vs. L. Mikuláš ZŠ Žilina 09:30 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
1320 Topoľčany vs. Košice ZŠ Topoľčany 11:00 MĹKVY, Michal, Bc. DANKO, Ľubomír MRÁZ, Štefan

II. nadstavbová časť ´´B´´

17. kolo - sobota 18.02.2017

1321 L. Mikuláš vs. Skalica ZŠ L. Mikuláš 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. STANZEL, Matúš, Bc.
1323 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav
1324 Žilina vs. Spišská Nová Ves ZŠ Žilina 14:00 LOKŠÍK, Peter ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. GAJDOŠÍK, Ivan

II. nadstavbová časť ´´B´´

18. kolo - nedeľa 19.02.2017

1327 Žilina vs. Košice ZŠ Žilina 09:30 VALACH, Miroslav, Ing. ĎURINA, Vladimír DURMIS, Oto KONTŠEK, Vladimír
1328 Zvolen vs. Spišská Nová Ves ZŠ Zvolen 09:30 MAJLING, Ján ŠEBEŇ, Erik GREGUŠ, Jozef, JUDr.
1326 L. Mikuláš vs. Topoľčany ZŠ L. Mikuláš 10:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

II. nadstavbová časť ´´B´´

19. kolo - utorok 21.02.2017

1332 Spišská Nová Ves vs. Topoľčany ZŠ Spišská Nová Ves 15:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. SMREK, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav
1331 Košice vs. Skalica ZŠ STEEL arena KE 16:00 JURA, Branislav, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin
1329 L. Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

II. nadstavbová časť ´´B´´

20. kolo - streda 22.02.2017

1336 Spišská Nová Ves vs. Skalica ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing.
1335 Košice vs. Topoľčany ZŠ STEEL arena KE 16:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav
1334 L. Mikuláš vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc.   ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.    

II. nadstavbová časť ´´B´´

27. kolo - streda 01.02.2017

1361 L. Mikuláš vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
1363 Skalica vs. Zvolen HANT arena Skalica 17:00 MÜLLNER, Róbert JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.

II. nadstavbová časť ´´B´´

28. kolo - štvrtok 02.02.2017

1367 Topoľčany vs. Zvolen ZŠ Topoľčany 16:00 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef MRÁZ, Štefan
1366 L. Mikuláš vs. Spišská Nová Ves ZŠ L. Mikuláš 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam
1368 Skalica vs. Žilina HANT arena Skalica 17:00 MÜLLNER, Róbert JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.

III. časť - štvrťfinále Play - Off

1. kolo - sobota 25.02.2017

1369 Trenčín vs. Skalica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 NOVÁK, Milan, Ing. TVRDOŇ, Peter ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
1372 SLOVAN Bratislava vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 14:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef
1370 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 15:45 KONC, Daniel GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
1371 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 18:30 ŠVAJKA, Slavomír BOGDAŇ, Andrej, Ing. STANZEL, Matúš, Bc.

III. časť - štvrťfinále Play - Off

2. kolo - nedeľa 26.02.2017

1374 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 10:30 KONC, Juraj GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.
1376 SLOVAN Bratislava vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 10:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
1375 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 12:30 TORNAY, Juraj, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam KOVAĽ, Jakub, Ing.
1373 Trenčín vs. Skalica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 LOKŠÍK, Peter JURČIAK, Adam TVRDOŇ, Peter

Extraliga dorastu


I. Základná časť / I. Preliminary rounds

37. kolo - piatok 03.02.2017

2296 Zvolen vs. Trenčín ZŠ Zvolen 14:00 ŠTEFIK, Miroslav ŠEBEŇ, Erik PASTOREK, Adrián, Mgr.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

37. kolo - sobota 04.02.2017

2290 L. Mikuláš vs. Skalica ZŠ L. Mikuláš 14:00 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
2292 Spišská Nová Ves vs. Trnava ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav GAJAN, Rastislav
2294 Košice vs. Žilina ZŠ STEEL arena KE 14:00 SMEREK, Vladimír KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav
2295 B. Bystrica vs. Nitra ZŠ B. Bystrica 14:00 MAJLING, Ján IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.
2291 Prešov vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Prešov 14:30 JURA, Branislav, Ing. SMREK, Martin, Ing. JOBBÁGY, Martin
2293 Michalovce vs. Martin ZŠ Michalovce 15:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. ŠIMAĽ, Michal
2289 Poprad vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Poprad 15:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

38. kolo - nedeľa 05.02.2017

2304 Zvolen vs. Nitra ZŠ Zvolen 09:30 ROJÍK, Peter GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš
2301 Michalovce vs. Žilina ZŠ Michalovce 10:00 ŽÁK, Marián JANIGA, Matej, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc.
2298 L. Mikuláš vs. SLOVAN Bratislava ZŠ L. Mikuláš 10:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
2300 Spišská Nová Ves vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŠVAJKA, Slavomír BEDNÁR, Roman, Ing. GAJAN, Rastislav
2302 Košice vs. Martin ZŠ STEEL arena KE 10:30 SÝKORA, Peter KORBA, Martin, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc.
2303 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 11:30 HANKO, Peter IVAN, Richard, Bc. ŠEBEŇ, Erik
2297 Poprad vs. Skalica ZŠ Poprad 11:45 OROLIN, Tomáš, Bc. GAVALIER, Róbert ORDZOVENSKÝ, Martin
2299 Prešov vs. Trnava ZŠ Prešov 12:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. SMREK, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav

II. časť - kvalifikácia o Play - Off, družstvá 5. - 12. miesto

1. kolo - streda 22.02.2017

2357 SLOVAN Bratislava vs. Košice Arena Ondreja Nepelu 14:15 KUBUŠ, Jozef KACEJ, Lukáš, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
2355 Nitra vs. Spišská Nová Ves ZŠ Nitra 16:00 KONC, Juraj HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel
2354 Martin vs. L. Mikuláš ZŠ Martin 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
2356 Žilina vs. Michalovce ZŠ Žilina 17:00 KRIST, Mário, Ing. DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.

II. časť - kvalifikácia o Play - Off, družstvá 5. - 12. miesto

2. kolo - štvrtok 23.02.2017

2361 SLOVAN Bratislava vs. Košice Arena Ondreja Nepelu 13:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr.
2359 Nitra vs. Spišská Nová Ves ZŠ Nitra 16:00 KONC, Juraj FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. VALO, Jozef
2358 Martin vs. L. Mikuláš ZŠ Martin 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter JAKUBEC, Andrej
2360 Žilina vs. Michalovce ZŠ Žilina 17:00 KRIST, Mário, Ing. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

II. časť - kvalifikácia o Play - Off, družstvá 5. - 12. miesto

3. kolo - nedeľa 26.02.2017

2365 Košice vs. SLOVAN Bratislava ZŠ STEEL arena KE 12:30 SMEREK, Vladimír HOMOLA, Ondrej, Bc. JANIGA, Matej, Ing.
2363 Spišská Nová Ves vs. Nitra ZŠ Spišská Nová Ves 13:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. STANZEL, Matúš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
2362 L. Mikuláš vs. Martin ZŠ L. Mikuláš 14:00 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing.
2364 Michalovce vs. Žilina ZŠ Michalovce 17:00 ŽÁK, Marián BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav

II. časť - kvalifikácia o Play - Off, družstvá 5. - 12. miesto

4. kolo - pondelok 27.02.2017

2366 L. Mikuláš vs. Martin ZŠ L. Mikuláš 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef

II. časť - o udržanie, družstvá 13.- 16. miesto

1. kolo - sobota 25.02.2017

2375 Prešov vs. B. Bystrica ZŠ Prešov 12:00 MIHAĽOV, Martin NAZAREJ, Pavol KOVAĽ, Jakub, Ing.
2374 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Skalica Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.

II. časť - o udržanie, družstvá 13.- 16. miesto

2. kolo - nedeľa 26.02.2017

2376 Skalica vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava HANT arena Skalica 11:15 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JUNEK, Martin
2377 B. Bystrica vs. Prešov ZŠ B. Bystrica 11:30 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.

1. liga juniorov


I. Základná časť

27. kolo - sobota 04.02.2017

3068 MŠK Púchov vs. MHC Martin ZŠ Púchov 14:00 LESAY, Dominik JURČIAK, Adam TVRDOŇ, Peter BENIAČ, Dalibor, Ing.
3066 HK Mládež Michalovce vs. HOBA Bratislava ZŠ Michalovce 17:45 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. ŠIMAĽ, Michal

I. Základná časť

28. kolo - nedeľa 05.02.2017

3070 PENGUINS Prešov vs. HOBA Bratislava ZŠ Prešov 15:00 SMREK, Martin, Ing. HOVAN, Richard NAZAREJ, Pavol

I. Základná časť

29. kolo - štvrtok 09.02.2017

3073 HK Mládež Michalovce vs. PENGUINS Prešov ZŠ Michalovce 18:00 SÝKORA, Peter HUBIČÁK, Štefan, Ing. ŠIMAĽ, Michal

I. Základná časť

29. kolo - sobota 18.02.2017

3071 MŠK Púchov vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Púchov 14:00 BULKO, Branislav DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
3072 MHC Martin vs. HOBA Bratislava ZŠ Martin 15:00 VIDO, Ľuboš, Ing. MRÁZ, Štefan HRKOTÁČ, Štefan KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. Základná časť

30. kolo - nedeľa 19.02.2017

3074 MŠK Púchov vs. HOBA Bratislava ZŠ Púchov 10:30 BULKO, Branislav TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam
3075 MHC Martin vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Martin 10:30 HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. Základná časť

31. kolo - sobota 25.02.2017

3078 HOBA Bratislava vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ BA - Dúbravka 13:30 VALKO, Karol, Ing. POLÁČIK, Michal MAŠKULKA, Adam ČAVOJSKÝ, Ján
3076 MŠK Púchov vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Púchov 14:00 LOKŠÍK, Peter JURČIAK, Adam KRAJČÍK, Martin
3077 MHC Martin vs. PENGUINS Prešov ZŠ Martin 15:00 HOLIENKA, Tomáš JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal

I. Základná časť

32. kolo - nedeľa 26.02.2017

3079 MHC Martin vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Martin 10:30 HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
3080 MŠK Púchov vs. PENGUINS Prešov ZŠ Púchov 10:30 LESAY, Dominik DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

1. liga dorastu


II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

13. kolo - sobota 04.02.2017

4231 Senica vs. Piešťany ZŠ Senica 14:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VALACHOVIČ, Tomáš
4232 Partizánske vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Partizánske 15:00 HRKOTÁČ, Štefan DANKO, Ľubomír
4230 Nové Zámky vs. Topoľčany ZŠ Nové Zámky 17:00 HRONSKÝ, Tomáš BACHÚRIK, Jozef

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

14. kolo - nedeľa 05.02.2017

4235 Piešťany vs. Senica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 10:30 BULKO, Branislav KOLLÁR, Andrej JURČIAK, Adam
4234 Topoľčany vs. Nové Zámky ZŠ Topoľčany 14:00 MĹKVY, Michal, Bc. DANKO, Ľubomír MRÁZ, Štefan
4236 Dubnica nad Váhom vs. Partizánske ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 LESAY, Dominik GALLO, Marián PLEŠKO, Daniel

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

13. kolo - sobota 04.02.2017

4285 Lučenec vs. Brezno ZŠ Lučenec 14:00 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
4286 Humenné vs. Trebišov ZŠ Humenné 14:00 PAVLOTTY, Jakub TOMÁŠ, Michal
4287 P. Bystrica vs. Púchov ZŠ Považská Bystrica 14:00 MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

14. kolo - nedeľa 05.02.2017

4291 Púchov vs. P. Bystrica ZŠ Púchov 10:00 PETERKA, Lukáš GAJDOŠÍK, Ivan ĎURINA, Vladimír
4289 Brezno vs. Lučenec ZŠ Brezno 10:30 KNIŽKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef
4290 Trebišov vs. Humenné ZŠ Trebišov 10:30 SMEREK, Vladimír TOMÁŠ, Michal SZALONTAY, Dušan

III. časť Play- off štvrťfinále

1. kolo - sobota 18.02.2017

4349 Dubnica nad Váhom vs. Trebišov ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 LESAY, Dominik PLEŠKO, Daniel NOSEK, Martin
4350 Topoľčany vs. Brezno ZŠ Topoľčany 14:00 FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
4351 P. Bystrica vs. Piešťany ZŠ Považská Bystrica 14:00 JURČIAK, Adam TVRDOŇ, Peter
4352 Púchov vs. HOBA Bratislava ZŠ Púchov 17:00 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

III. časť Play- off štvrťfinále

2. kolo - nedeľa 19.02.2017

4353 Dubnica nad Váhom vs. Trebišov ZŠ Dubnica n/Váhom 11:00 LESAY, Dominik JURČIAK, Adam KRAJČÍK, Martin
4354 Topoľčany vs. Brezno ZŠ Topoľčany 11:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír
4356 Púchov vs. HOBA Bratislava ZŠ Púchov 13:00 BULKO, Branislav TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam
4355 P. Bystrica vs. Piešťany ZŠ Považská Bystrica 14:00 KRIST, Mário, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. NOSEK, Martin

III. časť Play- off štvrťfinále

3. kolo - streda 22.02.2017

4360 HOBA Bratislava vs. Púchov ZŠ BA - Dúbravka 12:30 VALKO, Karol, Ing. MERAVÝ, Peter, Mgr. ŠIMKO, Martin, Ing.
4358 Brezno vs. Topoľčany ZŠ Brezno 14:00 HATALA, Gabriel, Ing. KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc.
4359 Piešťany vs. P. Bystrica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 16:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír KOLLÁR, Andrej, Ing.
4357 Trebišov vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Trebišov 16:30 TOMÁŠ, Michal HUBIČÁK, Štefan, Ing.

III. časť Play- off štvrťfinále

4. kolo - štvrtok 23.02.2017

4363 Piešťany vs. P. Bystrica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 16:00 ŽÁK, Marek KOLLÁR, Andrej, Ing. DANKO, Ľubomír

III. časť O umiestnenie

1. kolo - sobota 18.02.2017

4301 Senica vs. Bardejov ZŠ Senica 14:00 MĹKVY, Michal, Bc. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.

III. časť O umiestnenie

2. kolo - nedeľa 19.02.2017

4304 Partizánske vs. Bardejov ZŠ Partizánske 09:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. HRKOTÁČ, Štefan KOLLÁR, Andrej, Ing.
4303 Senica vs. Humenné ZŠ Senica 10:30 ŠEFČÍK, Juraj, Ing. HLADÍK, Matúš

III. časť O umiestnenie

3. kolo - sobota 25.02.2017

4305 Nové Zámky vs. Senica ZŠ Nové Zámky 14:00 BACHÚRIK, Jozef DRUGA, Norbert
4306 Lučenec vs. Partizánske ZŠ Lučenec 14:00 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
4307 Bardejov vs. Humenné ZŠ Bardejov 14:00 SMEREK, Vladimír JURKO, Michal, Bc. SZALONTAY, Dušan

III. časť O umiestnenie

4. kolo - nedeľa 26.02.2017

4309 Lučenec vs. Senica ZŠ Lučenec 10:30 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin

III. časť Play- off semifinále

1. kolo - utorok 28.02.2017

4368 Dubnica nad Váhom vs. P. Bystrica ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 VIDO, Ľuboš, Ing. REHÁK, Adam GALLO, Marián
4369 Púchov vs. Topoľčany ZŠ Púchov 14:00 LESAY, Dominik DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

Extraliga žien


Základná celoštátna

7. kolo - sobota 04.02.2017

15051 KRYNICA vs. PODHALE NOWY TARG Ice Arena Krynica - Zdroj (POL) 18:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD.

Základná celoštátna

13. kolo - štvrtok 02.02.2017

15075 Zvolen vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Zvolen 18:30 HATALA, Gabriel, Ing. BESEDIČOVÁ, Ivana KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná celoštátna

14. kolo - sobota 04.02.2017

15080 Poprad vs. Košice ZŠ Poprad 19:00 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana KÚDEĽOVÁ, Michaela
15077 Spišská Nová Ves vs. Prešov ZŠ Spišská Nová Ves 20:00 ŠVAJKA, Slavomír ORDZOVENSKÝ, Martin LUKÁČ, Peter, Mgr.

Základná celoštátna

14. kolo - nedeľa 05.02.2017

15078 Martin vs. Zvolen ZŠ Martin 13:30 HOLIENKA, Tomáš KÚDEĽOVÁ, Michaela KOVÁČIK, Michal

PLAY-OFF Štvrťfinále

1. kolo - sobota 18.02.2017

15082 Prešov vs. Košice ZŠ Prešov 17:15 SMREK, Martin, Ing. JURKO, Michal, Bc. RIŠ, Jaroslav
15084 Martin vs. KRYNICA ZŠ Martin 18:00 KOVÁČIK, Michal KÚDEĽOVÁ, Michaela GAJDOŠÍK, Ivan
15081 Poprad vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Poprad 18:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. TOMÁŠ, Michal HUBIČÁK, Štefan, Ing.
15083 Spišská Nová Ves vs. Zvolen ZŠ Spišská Nová Ves 20:00 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav

PLAY-OFF Štvrťfinále

2. kolo - nedeľa 19.02.2017

15086 Prešov vs. Košice ZŠ Prešov 13:30 MIHAĽOV, Martin NOVOTNÝ, Matúš, Bc. KOVAĽ, Jakub, Ing.
15087 Spišská Nová Ves vs. Zvolen ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin
15088 Martin vs. KRYNICA ZŠ Martin 13:30 HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal HANKO, Peter
15085 Poprad vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Poprad 20:15 HUSÁR, Ľuboš, Bc. SNÁŠEL, Vladimír, Ing.

PLAY-OFF SEMIFINÁLE

1. kolo - sobota 25.02.2017

15094 Spišská Nová Ves vs. Prešov ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. HOVAN, Richard GAVALIER, Róbert
15093 Martin vs. Poprad ZŠ Martin 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. KÚDEĽOVÁ, Michaela

Liga kadetov


II. časť regionálna baráž západ

3. kolo - nedeľa 05.02.2017

9484 Levice vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Levice 11:00 KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
9487 Skalica vs. Piešťany HANT arena Skalica 11:45 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. CRMAN, Filip
9485 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Trnava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. BESEDIČOVÁ, Ivana
9486 HOBA Bratislava vs. Topoľčany ZŠ BA - Dúbravka 14:45 VALKO, Karol, Ing. VACULA, Adrián, Mgr. MICHNA, Richard

II. časť regionálna baráž západ

4. kolo - nedeľa 19.02.2017

9491 Levice vs. Trnava ZŠ Levice 11:00 BACHÚRIK, Jozef KÚDEĽOVÁ, Michaela
9488 HC ŠKP Bratislava vs. Piešťany Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 12:30 REGEC, Tomaš, Bc. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. MERAVÝ, Peter, Mgr.
9490 Topoľčany vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Topoľčany 14:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír
9489 HOBA Bratislava vs. Skalica ZŠ BA - Dúbravka 14:45 MAŠKULKA, Adam ŠIMKO, Martin, Ing.

II. časť regionálna baráž západ

5. kolo - nedeľa 26.02.2017

9495 Piešťany vs. HOBA Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 KOLLÁR, Andrej GAJDOŠECH, Martin
9494 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Skalica Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 MICHNA, Richard ŠIMKO, Martin, Ing. VACULA, Adrián, Mgr.
9492 Trnava vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Trnava 13:30 ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. ŠOTEK, Marko OLLE, Marian MACKO, Peter, Ing.
9493 Topoľčany vs. Levice ZŠ Topoľčany 13:30 VIDO, Ľuboš, Ing. PAULÍK, Maroš GREGUŠ, Jozef, JUDr.

II. časť regionálna baráž západ

8. kolo - piatok 03.02.2017

9505 Levice vs. HOBA Bratislava ZŠ Levice 09:00 KÚDEĽOVÁ, Michaela BACHÚRIK, Jozef

II. časť regionálna baráž západ

14. kolo - štvrtok 23.02.2017

9530 Levice vs. Piešťany ZŠ Levice 10:00 KONC, Daniel KÚDEĽOVÁ, Michaela

II. časť regionálna baráž východ

3. kolo - nedeľa 05.02.2017

9542 Prešov vs. Michalovce ZŠ Prešov 09:00 HOVAN, Richard NAZAREJ, Pavol

II. časť regionálna baráž východ

4. kolo - piatok 17.02.2017

9547 Bardejov vs. Trebišov ZŠ Bardejov 10:00 PRIBULA, Maroš JURKO, Michal, Bc. DUCÁR, Vladimír

II. časť regionálna baráž východ

4. kolo - nedeľa 19.02.2017

9546 Dolný Kubín vs. Michalovce ZŠ Dolný Kubín 14:00 ZNAK, Marián, Mgr. PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš

II. časť regionálna baráž východ

5. kolo - nedeľa 26.02.2017

9549 Michalovce vs. Bardejov ZŠ Michalovce 11:30 MIHAĽOV, Martin ŠIMAĽ, Michal VALL, Michal, Bc.
9551 Brezno vs. Prešov ZŠ Brezno 13:30 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš NEUZER, Erik

III. časť play out

5. kolo - streda 01.02.2017

9428 Nitra vs. Púchov ZŠ Nitra 16:00 STANO, Peter, Ing. HRONSKÝ, Tomáš KOLLÁR, Andrej, Ing.

III. časť play out

5. kolo - sobota 04.02.2017

9429 Žilina vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Žilina 14:00 GAJDOŠÍK, Miroslav ĎURINA, Vladimír PETERKA, Lukáš KONTŠEK, Vladimír
9430 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 17:00 ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik

III. časť play out

6. kolo - štvrtok 02.02.2017

9431 Nitra vs. Púchov ZŠ Nitra 16:00 MĹKVY, Michal, Bc. DANKO, Ľubomír FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.

III. časť play out

6. kolo - nedeľa 05.02.2017

9432 Žilina vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Žilina 12:30 GAJDOŠÍK, Miroslav HAJNIK, Martin
9433 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 12:30 ROJÍK, Peter GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš

III. časť play out

7. kolo - sobota 18.02.2017

9436 Poprad vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Poprad 15:30 HUBIČÁK, Štefan, Ing. TOMÁŠ, Michal
9434 Zvolen vs. Nitra ZŠ Zvolen 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav
9435 Žilina vs. Púchov ZŠ Žilina 17:00 DURMIS, Oto ĎURINA, Vladimír

III. časť play out

8. kolo - nedeľa 19.02.2017

9439 Poprad vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Poprad 11:15 HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing.
9437 Zvolen vs. Nitra ZŠ Zvolen 12:30 MAJLING, Ján ŠEBEŇ, Erik GREGUŠ, Jozef, JUDr.
9438 Žilina vs. Púchov ZŠ Žilina 12:30 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. HAJNIK, Martin

III. časť play out

9. kolo - sobota 25.02.2017

9441 Zvolen vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Zvolen 16:30 PUŠKÁR, Marián ŠEBEŇ, Erik
9440 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 19:00 HRONSKÝ, Tomáš DANKO, Ľubomír

III. časť play out

10. kolo - piatok 24.02.2017

9443 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 16:00 HRONSKÝ, Tomáš DANKO, Ľubomír

III. časť play out

10. kolo - nedeľa 26.02.2017

9444 Zvolen vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Zvolen 11:00 ŠEBEŇ, Erik PUŠKÁR, Marián

III. časť play out

19. kolo - sobota 25.02.2017

9472 Poprad vs. Púchov ZŠ Poprad 15:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

III. časť play out

20. kolo - nedeľa 26.02.2017

9475 Poprad vs. Púchov ZŠ Poprad 09:00 ŠTOFANČÍK, Adam TORNAY, Juraj, Bc.

II. časť o Majstra

5. kolo - sobota 04.02.2017

9369 SLOVAN Bratislava - mládež vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 14:00 VALKO, Karol, Ing. CRMAN, Filip MAŠKULKA, Adam
9370 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 BULKO, Branislav GALLO, Marián PLEŠKO, Daniel
9371 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 GAJAN, Rastislav GAJAN, Rastislav

II. časť o Majstra

6. kolo - nedeľa 05.02.2017

9373 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:15 DRBLÍK, Michal REHÁK, Adam MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf
9372 SLOVAN Bratislava - mládež vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 13:30 MAŠKULKA, Adam OLLE, Marian ŠOTEK, Marko
9374 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav BEDNÁR, Roman, Ing.

II. časť o Majstra

7. kolo - sobota 18.02.2017

9377 Košice vs. Martin ZŠ STEEL arena KE 13:45 SMEREK, Vladimír SZALONTAY, Dušan JANIGA, Matej, Ing.
9375 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 HATALA, Gabriel, Ing. KOLLÁR, Andrej, Ing. VALACHOVIČ, Tomáš
9376 B. Bystrica vs. Spišská Nová Ves ZŠ B. Bystrica 17:00 IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.

II. časť o Majstra

8. kolo - piatok 17.02.2017

9378 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin GALLO, Marián JURČIAK, Rudolf

II. časť o Majstra

8. kolo - nedeľa 19.02.2017

9380 Košice vs. Martin ZŠ STEEL arena KE 13:45 SMEREK, Vladimír HUBIČÁK, Štefan, Ing. SZALONTAY, Dušan VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
9379 B. Bystrica vs. Spišská Nová Ves ZŠ B. Bystrica 14:30 IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.

II. časť o Majstra

9. kolo - sobota 25.02.2017

9383 Košice vs. B. Bystrica TH STEEL areny KE 13:45 ŽÁK, Marián HUBIČÁK, Štefan, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc.
9382 Spišská Nová Ves vs. Trenčín ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 SÝKORA, Peter SMREK, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav
9381 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Martin Arena Ondreja Nepelu 17:00 CELAROVÁ, Nikoleta KOVALÍK, Ľubor CRMAN, Filip MACKO, Peter, Ing.

II. časť o Majstra

10. kolo - piatok 24.02.2017

9385 Spišská Nová Ves vs. Trenčín ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin

II. časť o Majstra

10. kolo - nedeľa 26.02.2017

9386 Košice vs. B. Bystrica TH STEEL areny KE 11:30 SÝKORA, Peter HUBIČÁK, Štefan, Ing. HRIC, Peter, MVDr.
9384 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Martin Arena Ondreja Nepelu 13:30 CRMAN, Filip MAŠKULKA, Adam

II. časť o Majstra

13. kolo - utorok 14.02.2017

9395 Spišská Nová Ves vs. Martin ZŠ Spišská Nová Ves 16:00 ŠVAJKA, Slavomír GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing.

II. časť o Majstra

14. kolo - streda 15.02.2017

9398 Spišská Nová Ves vs. Martin ZŠ Spišská Nová Ves 11:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing.

Prípravný zápas (zápis IIHF)


Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - piatok 10.02.2017

40117 Zvolen vs. Budapest ZŠ Zvolen 17:00 ROJÍK, Peter   ŠEBEŇ, Erik PUŠKÁR, Marián    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - piatok 17.02.2017

40118 TRNAVA vs. Gyor U18 ( HUN ) ZŠ Trnava 16:00 MĹKVY, Michal, Bc.   GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KONC, Daniel    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - sobota 18.02.2017

40119 modrý vs. IIHF Girls Global: biely ZŠ V. Dzurillu plocha II. 17:00 ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. JONÁK, Peter        

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - piatok 24.02.2017

40120 TRNAVA vs. Olomouc ZŠ Trnava 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.        

Reprezentácia SR / National Teams Exhibition games


Príp. stretnutia Repre SR A / Exhibition games - SR A

1. kolo - štvrtok 09.02.2017

50064 Slovakia vs. Russia ZŠ Nové Zámky 17:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC, Daniel VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.

Kalendár prípravných zápasov žien


Základná časť

10. kolo - streda 01.02.2017

100010 Trenčín vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 16:00 CELAROVÁ, Nikoleta KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná časť

11. kolo - utorok 14.02.2017

100011 Piešťany vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná časť

12. kolo - štvrtok 09.02.2017

100012 TRNAVA vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Trnava 12:00 MĹKVY, Michal, Bc. KÚDEĽOVÁ, Michaela KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.

Základná časť

13. kolo - streda 22.02.2017

100013 RUŽINOV´99 BA vs. HC ŠKP Bratislava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:30 ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.

SLOVAKIA CUP 2017


SLOVAKIA CUP 2017

1. kolo - piatok 10.02.2017

50065 Switzerland vs. Belarus ZŠ Nitra 14:30 NOVÁK, Milan, Ing. MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KORBA, Martin, Ing. ČAPRNKA, Ján, Ing.
50066 Slovakia vs. Russia ZŠ Nitra 18:00 KONC, Daniel BALUŠKA, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.

SLOVAKIA CUP 2017

2. kolo - sobota 11.02.2017

50067 Russia vs. Belarus ZŠ Nitra 14:30 MÜLLNER, Róbert STANO, Peter, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KORBA, Martin, Ing. ČAPRNKA, Ján, Ing.
50068 Slovakia vs. Switzerland ZŠ Nitra 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC, Daniel VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.

2017 U18 Vlado Dzurilla Tournament


U18 4 Nations Tournament

1. kolo - štvrtok 09.02.2017

50058 GER_U18 vs. SUI_U18 ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:30 NOVÁK, Milan, Ing. JONÁK, Peter SYNEK, Šimon, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.
50059 SVK_U18 vs. BLR_U18 ZŠ Piešťany - Easton Aréna 17:00 MÜLLNER, Róbert STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. VALO, Jozef BENIAČ, Dalibor, Ing.

U18 4 Nations Tournament

2. kolo - piatok 10.02.2017

50060 BLR_U18 vs. GER_U18 ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:30 STANO, Peter, Ing. LOKŠÍK, Peter HOLIENKA, Tomáš KRAJČÍK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.
50061 SVK_U18 vs. SUI_U18 ZŠ Piešťany - Easton Aréna 17:00 KONC, Juraj GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. VALO, Jozef BENIAČ, Dalibor, Ing.

U18 4 Nations Tournament

3. kolo - sobota 11.02.2017

50062 SUI_U18 vs. BLR_U18 ZŠ Piešťany - Easton Aréna 10:30 NOVÁK, Milan, Ing. LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin VALO, Jozef BENIAČ, Dalibor, Ing.
50063 SVK_U18 vs. GER_U18 ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:00 KONC, Juraj GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016


ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

1. kolo - sobota 25.02.2017

51002 Bratislava vs. Planegg ZŠ V. Dzurillu plocha II. 17:30 JONÁK, Peter   REGEC, Tomaš, Bc. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.    

Majstrovstvá Slovenska veteránov 2017


Skupina A

1. kolo - piatok 10.02.2017

30054 Nitra vs. Banská Bystrica JL Aréna L. Mikuláš 14:30 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš        
30058 Košice vs. Banská Bystrica ZŠ L. Mikuláš 18:15 GAVALIER, Róbert ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
30060 Nitra vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 20:45 ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. GAVALIER, Róbert
30056 Liptovský Mikuláš vs. Spišská Nová Ves JL Aréna L. Mikuláš 15:45 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš        
30057 Topoľčany vs. Liptovský Mikuláš JL Aréna L. Mikuláš 17:00 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš
30059 Spišská Nová Ves vs. Topoľčany JL Aréna L. Mikuláš 19:30 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš

Štvrťfinále

2. kolo - sobota 11.02.2017

30061 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 10:00 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš
30062 Banská Bystrica vs. Topoľčany ZŠ L. Mikuláš 11:15 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš
30063 Nitra vs. Spišská Nová Ves ZŠ L. Mikuláš 12:30 DANIELČÁK, Filip, Bc. KNIŽKA, Tomáš
30065 Liptovský Mikuláš vs. Banská Bystrica ZŠ L. Mikuláš 13:45 DANIELČÁK, Filip, Bc. KNIŽKA, Tomáš
30066 Košice vs. Topoľčany ZŠ L. Mikuláš 15:00 PAULÍNY, Jozef DANIELČÁK, Filip, Bc.        
30067 Spišská Nová Ves vs. Banská Bystrica JL Aréna L. Mikuláš 16:15 DANIELČÁK, Filip, Bc. PAULÍNY, Jozef
30068 Nitra vs. Liptovský Mikuláš JL Aréna L. Mikuláš 17:30 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš