Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 04 ( 2016/2017)

Oznamy Komisie rozhodcov SZĽH:

1. Z dôvodu administratívnych zmien v kompetenciách KR SZĽH Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, nahlasovaní zmien a pod., prosíme od 23.8. 2016 nahlasovať výlučne pánovi Ľubošovi Jakubcovi (Súťažné oddelenie) na emailovú adresu soro@szlh.sk  ( SMS nebudú akceptované )

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ľuboš Jakubec

kontakt:  +421905234356

2. KR SZĽH žiada všetkých rozhodcov a inštruktorov o dôsledné sledovanie nominácií na stretnutia prostredníctvom Delegačných listov zverejnených na stránke www.hockeyslovakia.sk

3. Rozhodcovia a inštruktori sú povinní zasielať ospravedlnenia zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci na e-mailovú adresu: soro@szlh.sk

   V prípade, že tak neurobia - nebude ospravedlnenie akceptované.

*************************************************************************************************************************

Oznam EO SZĽH:

- dňa 25.10.2016 bola uskutočnená úhrada náhrad R+I za 9/2016.

- od 1.10.2016 je úprava poštovného ( z 0,45 € na 0,50 € a z 1,15 € na 1,25 € )

- žiadame aby R+I do vyúčtovaní uvádzali správnu kategóriu súťaže, hlavne kategóriu kadeti ( TOP alebo REGION )

- najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky vo vyúčtovaniach sú:

                Zasielať správny formulár vyúčtovania  ( formát A5 pre sezónu 2016/2017 )

Nie je podpis účtujúceho

                Nevyplnené údaje pre priznanie stravného

                Používanie platného kilometrovníka

****************************************************************************************************************

 

 

Zoznam rozhodcov a inštruktorov s termínmi, dôvodom ich ospravedlnenia na mesiac november 2016. 

16.10.2016

ADAMEC, Milan Požiadal o nedelegovanie 25.11.2016 25.11.2016
BABELIAK, Jozef Požiadal o nedelegovanie 31.10.2016 01.05.2017
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 30.11.2016 30.11.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 26.11.2016 26.11.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 18.11.2016 18.11.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 13.11.2016 13.11.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 05.11.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 02.11.2016 02.11.2016
BALUŠKA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 30.11.2016 30.11.2016
BALUŠKA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 08.11.2016 13.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 30.11.2016 30.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 26.11.2016 27.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 24.11.2016 24.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 20.11.2016 21.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 18.11.2016 18.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 15.11.2016 15.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 12.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 09.11.2016 09.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 06.11.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 03.11.2016 03.11.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 30.11.2016 30.11.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 23.11.2016 23.11.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 20.11.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 16.11.2016 17.11.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 12.11.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Akcia IIHF (šampionát, ...) 01.11.2016 09.11.2016
BOGDAŇ, Andrej Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 06.11.2016
ĎURINA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 17.11.2016 20.11.2016
ĎURINA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 05.11.2016
GAJDOŠECH, Martin Neskoré ospravedlnenie 13.11.2016 13.11.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 27.11.2016 27.11.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 26.11.2016 26.11.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 19.11.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 06.11.2016 06.11.2016
GAJDOŠÍK, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 20.11.2016
GEGÁŇ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 21.11.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 25.11.2016 27.11.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 20.11.2016 20.11.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 04.11.2016 06.11.2016
HOLOMEK, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 24.11.2016 28.11.2016
CHUDADA, Martin Požiadal o nedelegovanie 07.11.2016 30.11.2016
JAKUBEC, Andrej Neskoré ospravedlnenie 25.11.2016 25.11.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 30.11.2016 30.11.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 17.11.2016 18.11.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 09.11.2016 09.11.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 06.11.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 01.11.2016
JEDLIČKA, Peter Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 31.12.2016
JUNG, Roman Požiadal o nedelegovanie 27.11.2016 27.11.2016
JUNG, Roman Požiadal o nedelegovanie 11.11.2016 11.11.2016
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 02.11.2016
KALINA, Ondrej Požiadal o nedelegovanie 09.11.2016 12.11.2016
KALINA, Ondrej Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 06.11.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 30.11.2016 30.11.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 26.11.2016 29.11.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 23.11.2016 23.11.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 16.11.2016 20.11.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 12.11.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 09.11.2016 09.11.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 05.11.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 02.11.2016
KOLLÁR, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 26.11.2016 27.11.2016
KONC, Daniel Iné akcie v zahraničí 01.11.2016 22.11.2016
KONC, Daniel Iné akcie v zahraničí 30.10.2016 03.11.2016
KORBA, Martin Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 06.11.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 23.11.2016 30.11.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 14.11.2016 16.11.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 09.11.2016 11.11.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 02.11.2016 03.11.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 24.11.2016 24.11.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 18.11.2016 20.11.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 10.11.2016 10.11.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 03.11.2016 04.11.2016
KRISTIAN, Daniel Požiadal o nedelegovanie 17.11.2016 29.11.2016
KRISTIAN, Daniel Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 04.11.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 29.11.2016 30.11.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 24.11.2016 26.11.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 21.11.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 14.11.2016 16.11.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 09.11.2016 11.11.2016
KUBUŠ, Jozef Iné akcie v zahraničí 06.11.2016 10.11.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 04.11.2016 06.11.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 01.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 28.11.2016 28.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 25.11.2016 25.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 22.11.2016 22.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 19.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 16.11.2016 16.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 13.11.2016 13.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 10.11.2016 10.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 07.11.2016 07.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 04.11.2016 04.11.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 01.11.2016
MACKO, Peter Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 13.11.2016
MACKO, Peter Požiadal o nedelegovanie 02.11.2016 06.11.2016
MAKÚCH, Marek Požiadal o nedelegovanie 11.11.2016 13.11.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 20.11.2016 20.11.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 12.11.2016
MAŠKULKA, Adam Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 13.11.2016
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 06.11.2016 25.11.2016
MĹKVY, Michal Požiadal o nedelegovanie 04.11.2016 05.11.2016
MRÁZ, Štefan Neskoré ospravedlnenie 26.11.2016 27.11.2016
NÁVRATEK, Roman Požiadal o nedelegovanie 17.11.2016 24.11.2016
NOVÁK, Milan Požiadal o nedelegovanie 25.11.2016 26.11.2016
OROLIN, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 16.11.2016 16.11.2016
OROLIN, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 04.11.2016 06.11.2016
ORSZÁG, Pavol Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 30.11.2016
ORSZÁG, Peter Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 19.11.2016
PASTOREK, Adrián Požiadal o nedelegovanie 16.11.2016 20.11.2016
PAVLOTTY, Jakub Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 19.11.2016
PAVLOTTY, Jakub Požiadal o nedelegovanie 11.11.2016 13.11.2016
PLEŠKO, Daniel Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 31.12.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 28.11.2016 30.11.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 21.11.2016 24.11.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 14.11.2016 16.11.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 07.11.2016 10.11.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 03.11.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 31.10.2016 31.10.2016
REGEC, Tomaš Iné akcie v zahraničí 25.01.2017 11.02.2017
ROJÍK, Peter Požiadal o nedelegovanie 04.11.2016 06.11.2016
SNÁŠEL, Vladimír Iné akcie v zahraničí 25.01.2017 11.02.2017
SNÁŠEL, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 26.11.2016 27.11.2016
SNÁŠEL, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 06.11.2016
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 29.11.2016 29.11.2016
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 24.11.2016 24.11.2016
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 14.11.2016 15.11.2016
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 12.11.2016
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 19.11.2016
ŠEFČÍK, Juraj Požiadal o nedelegovanie 28.11.2016 01.12.2016
ŠEFČÍK, Juraj Požiadal o nedelegovanie 21.11.2016 24.11.2016
ŠEFČÍK, Juraj Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 19.11.2016
ŠEFČÍK, Juraj Požiadal o nedelegovanie 14.11.2016 16.11.2016
ŠIMAĽ, Michal Požiadal o nedelegovanie 02.11.2016 06.11.2016
ŠOLTÉS, Ľudovít Požiadal o nedelegovanie 16.11.2016 16.11.2016
ŠOLTÉS, Ľudovít Požiadal o nedelegovanie 04.11.2016 06.11.2016
ŠTEFIK, Miroslav Akcia IIHF (šampionát, ...) 17.11.2016 21.11.2016
ŠTOFANČÍK, Adam Požiadal o nedelegovanie 11.11.2016 13.11.2016
ŠTOFANČÍK, Adam Požiadal o nedelegovanie 04.11.2016 06.11.2016
ŠVAJKA, Slavomír Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 12.11.2016
TOMÁŠ, Michal Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 05.11.2016
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 19.11.2016 19.11.2016
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 12.11.2016
VALACHOVIČ, Marián Požiadal o nedelegovanie 12.11.2016 12.11.2016
VALACHOVIČ, Marián Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 05.11.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 27.11.2016 27.11.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 18.11.2016 20.11.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 13.11.2016 13.11.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 04.11.2016 06.11.2016
VALKO, Karol Požiadal o nedelegovanie 26.11.2016 26.11.2016
VALKO, Karol Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 04.11.2016
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 09.11.2016 11.11.2016
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 05.11.2016 05.11.2016
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 01.11.2016
VÝLETA, Roman Požiadal o nedelegovanie 15.11.2016 17.11.2016
VYŠNÝ, Drahoslav Požiadal o nedelegovanie 17.11.2016 20.11.2016
VYŠNÝ, Drahoslav Požiadal o nedelegovanie 01.11.2016 01.11.2016
ZIOLKOVSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 03.11.2016 06.11.2016
ZNAK, Marián Požiadal o nedelegovanie 16.11.2016 20.11.2016
ŽÁK, Marián Požiadal o nedelegovanie 10.11.2016 13.11.2016
ŽÁK, Marián Požiadal o nedelegovanie 10.11.2016 13.11.2016

***************************************************************************************************************************************

Extraliga


I. Základná časť

17. kolo - utorok 08.11.2016

284 Žilina vs. HK ORANGE 20 ZŠ Žilina 18:00 VALACH, Miroslav, Ing. ŠTEFIK, Miroslav ROJÍK, Peter HOLIENKA, Tomáš KONTŠEK, Vladimír

I. Základná časť

18. kolo - štvrtok 10.11.2016

285 HK ORANGE 20 vs. B. Bystrica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

18. kolo - piatok 11.11.2016

86 Martin vs. Košice ZŠ Martin 18:00 JONÁK, Peter TVRDOŇ, Jozef SYNEK, Šimon, Mgr. KONTŠEK, Vladimír
87 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 18:00 LOKŠÍK, Peter NOVÁK, Milan, Ing. KRAJČÍK, Martin VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing.
88 Žilina vs. B. Bystrica ZŠ Žilina 18:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. GAJAN, Rastislav MARTINKO, Vladimír
89 Zvolen vs. L. Mikuláš ZŠ Zvolen 18:00 KONC, Juraj JUNEK, Martin KOLLÁR, Miroslav ČAPRNKA, Ján, Ing.
90 Trenčín vs. N. Zámky ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr. OROLIN, Michal, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján

I. Základná časť

19. kolo - nedeľa 13.11.2016

91 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.
92 Zvolen vs. N. Zámky ZŠ Zvolen 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. STANO, Peter, Ing. KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter KRAMÁR, Dušan , Ing.
93 Žilina vs. L. Mikuláš ZŠ Žilina 17:00 NOVÁK, Milan, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. NÁVRATEK, Roman, Ing. KONTŠEK, Vladimír
94 Nitra vs. B. Bystrica ZŠ Nitra 17:00 KUBUŠ, Jozef JONÁK, Peter VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.
95 Košice vs. Poprad ZŠ STEEL arena KE 17:00 ŠTEFIK, Miroslav BEDNÁR, Roman, Ing. SMREK, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.

I. Základná časť

20. kolo - utorok 15.11.2016

286 Nitra vs. HK ORANGE 20 ZŠ Nitra 18:00 STANO, Peter, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

20. kolo - streda 16.11.2016

98 L. Mikuláš vs. Nitra ZŠ L. Mikuláš 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin MARTINKO, Vladimír
97 B. Bystrica vs. Košice ZŠ B. Bystrica 17:30 JONÁK, Peter KONC, Juraj SMREK, Martin, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
96 Martin vs. Poprad ZŠ Martin 18:00 MAJLING, Ján JURA, Branislav, Ing. KOLLÁR, Miroslav KORBA, Martin, Ing. KONTŠEK, Vladimír
99 N. Zámky vs. Žilina ZŠ Nové Zámky 18:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. MÜLLNER, Róbert OROLIN, Michal, Mgr. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.
100 Trenčín vs. Zvolen ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. JUNG, Roman, Ing.

I. Základná časť

21. kolo - piatok 18.11.2016

105 Poprad vs. B. Bystrica ZŠ Poprad 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. JURA, Branislav, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. KORBA, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír
104 Košice vs. L. Mikuláš ZŠ STEEL arena KE 17:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav SMREK, Martin, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
101 Zvolen vs. Martin ZŠ Zvolen 18:00 KONC, Juraj GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.
102 Žilina vs. Trenčín ZŠ Žilina 18:00 OSKIRKO, Lurii STANO, Peter, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. HOLIENKA, Tomáš ORSZÁG, Peter, Ing.
103 Nitra vs. N. Zámky ZŠ Nitra 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KUBUŠ, Jozef TVRDOŇ, Jozef SYNEK, Šimon, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

22. kolo - nedeľa 20.11.2016

106 Martin vs. B. Bystrica ZŠ Martin 17:00 LOKŠÍK, Peter JUNEK, Martin KRAJČÍK, Martin JUNG, Roman, Ing.
107 L. Mikuláš vs. Poprad ZŠ L. Mikuláš 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
108 N. Zámky vs. Košice ZŠ Nové Zámky 17:00 OSKIRKO, Lurii MÜLLNER, Róbert STANZEL, Matúš, Bc. JOBBÁGY, Martin ORSZÁG, Peter, Ing.
109 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef KACEJ, Lukáš, Mgr. KONTŠEK, Vladimír
110 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 17:00 MAJLING, Ján ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KOLLÁR, Miroslav BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

22. kolo - utorok 22.11.2016

287 Poprad vs. HK ORANGE 20 ZŠ Poprad 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JURA, Branislav, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. JOBBÁGY, Martin MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

23. kolo - utorok 22.11.2016

113 Košice vs. Trenčín ZŠ STEEL arena KE 17:30 OROLIN, Tomáš, Bc. HUSÁR, Ľuboš, Bc. KORBA, Martin, Ing. HOLIENKA, Tomáš ORSZÁG, Peter, Ing.

I. Základná časť

23. kolo - štvrtok 24.11.2016

288 HK ORANGE 20 vs. Košice ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef KACEJ, Lukáš, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

23. kolo - piatok 25.11.2016

114 Poprad vs. N. Zámky ZŠ Poprad 17:00 ŠTEFIK, Miroslav RIŠ, Jaroslav KORBA, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír
115 B. Bystrica vs. L. Mikuláš ZŠ B. Bystrica 17:30 JONÁK, Peter KONC, Daniel NÁVRATEK, Roman, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KRAMÁR, Dušan , Ing.
111 Žilina vs. Martin ZŠ Žilina 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. STANZEL, Matúš, Bc. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. JUNG, Roman, Ing.
112 Nitra vs. Zvolen ZŠ Nitra 18:00 STANO, Peter, Ing. MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

24. kolo - nedeľa 27.11.2016

116 Martin vs. L. Mikuláš ZŠ Martin 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin ORSZÁG, Peter, Ing.
117 N. Zámky vs. B. Bystrica ZŠ Nové Zámky 17:00 KUBUŠ, Jozef KONC, Daniel NÁVRATEK, Roman, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.
118 Trenčín vs. Poprad ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENIAČ, Dalibor, Ing.
119 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 17:00 JONÁK, Peter KONC, Juraj GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert MARTINKO, Vladimír
120 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 17:00 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin VALO, Jozef KONTŠEK, Vladimír

I. Základná časť

24. kolo - utorok 29.11.2016

289 Martin vs. HK ORANGE 20 ZŠ Martin 18:00 OROLIN, Tomáš, Bc. HUSÁR, Ľuboš, Bc. RIŠ, Jaroslav SMREK, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.

1. liga


I. časť ZÁKLADNÁ

6. kolo - nedeľa 20.11.2016

527 Trnava vs. Martin ZŠ Trnava 17:00 KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

7. kolo - pondelok 14.11.2016

534 Martin vs. Michalovce ZŠ Martin 17:30 VOJTEK, Radovan, Ing. HANKO, Peter HOLIENKA, Tomáš KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

17. kolo - nedeľa 20.11.2016

778 Prešov vs. HK ORANGE 20 ZŠ Prešov 18:00 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. SMREK, Martin, Ing. FINDURA, Mikuláš

I. časť ZÁKLADNÁ

18. kolo - streda 02.11.2016

590 Michalovce vs. Trnava ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. VALL, Michal, Bc. HRIC, Peter, MVDr. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
587 Prešov vs. Topoľčany ZŠ Prešov 18:00 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav KOVARIK, Marcel
589 Detva vs. Spišská Nová Ves ZŠ Detva 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. HANKO, Peter ČÍŽ, Martin, Ing. NEUZER, Erik

I. časť ZÁKLADNÁ

19. kolo - piatok 04.11.2016

591 Michalovce vs. P. Bystrica ZŠ Michalovce 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. JANIGA, Matej, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc. BAČO, Štefan
593 Skalica vs. Spišská Nová Ves HANT arena Skalica 17:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. BENIAČ, Lukáš REGEC, Tomaš, Bc. VRÁBEL, Jozef, Ing.
592 Detva vs. Trnava ZŠ Detva 18:00 MAJLING, Ján MRÁZ, Štefan ČÍŽ, Martin, Ing. FINDURA, Mikuláš

I. časť ZÁKLADNÁ

20. kolo - nedeľa 06.11.2016

596 P. Bystrica vs. Topoľčany ZŠ Považská Bystrica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. TVRDOŇ, Peter
598 Spišská Nová Ves vs. Prešov ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. PRIBULA, Maroš NOVOTNÝ, Matúš, Bc. FINDURA, Mikuláš
600 Michalovce vs. Detva ZŠ Michalovce 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr. KOVARIK, Marcel

I. časť ZÁKLADNÁ

21. kolo - streda 09.11.2016

602 Skalica vs. Michalovce HANT arena Skalica 17:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. REGEC, Tomaš, Bc. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. BENEŠ, Ivan
601 Detva vs. P. Bystrica ZŠ Detva 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ROJÍK, Peter KONC, Daniel ČAPRNKA, Ján, Ing.
603 Prešov vs. Trnava ZŠ Prešov 18:00 ŠVAJKA, Slavomír ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam FINDURA, Mikuláš
605 Topoľčany vs. Martin ZŠ Topoľčany 18:00 MĹKVY, Michal, Bc. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. ČAVOJSKÝ, Ján

I. časť ZÁKLADNÁ

22. kolo - piatok 11.11.2016

609 Michalovce vs. Prešov ZŠ Michalovce 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. KOVAĽ, Jakub, Ing. VALL, Michal, Bc. BAČO, Štefan
606 P. Bystrica vs. Martin ZŠ Považská Bystrica 18:00 VALACHOVIČ, Marián DRBLÍK, Michal PETERKA, Lukáš HOLOMEK, Vladimír
610 Detva vs. Skalica ZŠ Detva 18:00 MIHAĽOV, Martin ŠIMAĽ, Michal JANIGA, Matej, Ing. KOVARIK, Marcel

I. časť ZÁKLADNÁ

23. kolo - streda 16.11.2016

615 Martin vs. Spišská Nová Ves ZŠ Martin 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter MRÁZ, Štefan KRAMÁR, Dušan , Ing.
611 Skalica vs. P. Bystrica HANT arena Skalica 17:00 KRIST, Mário, Ing. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. ČAVOJSKÝ, Ján
612 Prešov vs. Detva ZŠ Prešov 18:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam WOLF, Vladimír, Ing. FINDURA, Mikuláš
614 Topoľčany vs. Trnava ZŠ Topoľčany 18:00 MĹKVY, Michal, Bc. KONC, Daniel FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. MACKO, Peter, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

24. kolo - piatok 18.11.2016

617 Trnava vs. Martin ZŠ Trnava 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. MRÁZ, Štefan ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VRÁBEL, Jozef, Ing.
618 Michalovce vs. Topoľčany ZŠ Michalovce 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. PRIBULA, Maroš VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
620 Skalica vs. Prešov HANT arena Skalica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin BENEŠ, Ivan
616 P. Bystrica vs. Spišská Nová Ves ZŠ Považská Bystrica 18:00 ADAMEC, Milan, Mgr. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. DURMIS, Oto JURČIAK, Rudolf

I. časť ZÁKLADNÁ

25. kolo - streda 23.11.2016

625 Spišská Nová Ves vs. Trnava ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. ŠIMAĽ, Michal FINDURA, Mikuláš
624 Martin vs. Michalovce ZŠ Martin 17:30 VALACH, Miroslav, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal KONTŠEK, Vladimír
621 Prešov vs. P. Bystrica ZŠ Prešov 18:00 TORNAY, Juraj, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam BAČO, Štefan
623 Topoľčany vs. Detva ZŠ Topoľčany 18:00 STANO, Peter, Ing. HANKO, Peter MRÁZ, Štefan HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

26. kolo - piatok 25.11.2016

627 Michalovce vs. Spišská Nová Ves ZŠ Michalovce 17:00 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav KOVAĽ, Jakub, Ing. KOVARIK, Marcel
629 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 17:00 KRIST, Mário, Ing. PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
626 P. Bystrica vs. Trnava ZŠ Považská Bystrica 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DURMIS, Oto MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf
628 Detva vs. Martin ZŠ Detva 18:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. HANKO, Peter NEUZER, Erik

I. časť ZÁKLADNÁ

27. kolo - streda 30.11.2016

634 Spišská Nová Ves vs. Detva ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
635 Trnava vs. Michalovce ZŠ Trnava 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. REGEC, Tomaš, Bc. BENIAČ, Lukáš VRÁBEL, Jozef, Ing.
633 Martin vs. Skalica ZŠ Martin 17:30 HATALA, Gabriel, Ing. HOLIENKA, Tomáš ZNAK, Marián, Mgr. NEUZER, Erik
632 Topoľčany vs. Prešov ZŠ Topoľčany 18:00 VALACHOVIČ, Marián NOSEK, Martin JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

31. kolo - piatok 11.11.2016

652 Topoľčany vs. Spišská Nová Ves ZŠ Topoľčany 18:00 KRIST, Mário, Ing. GAJDOŠECH, Martin PURGAT, Patrik MACKO, Peter, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

46. kolo - pondelok 28.11.2016

729 Martin vs. Prešov ZŠ Martin 17:30 ŠTEFIK, Miroslav HOLIENKA, Tomáš HANKO, Peter CHUDADA, Martin, Ing.

2. liga


Skupina A

3. kolo - sobota 19.11.2016

10014 Púchov vs. Senica ZŠ Púchov 19:00 LOKŠÍK, Peter REHÁK, Adam TVRDOŇ, Peter

Skupina A

4. kolo - sobota 26.11.2016

10018 Dolný Kubín vs. Púchov ZŠ Dolný Kubín 17:30 VALACH, Miroslav, Ing. PETERKA, Lukáš DURMIS, Oto

Skupina A

8. kolo - utorok 01.11.2016

10038 Bratislava vs. Dubnica nad Váhom Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 JONÁK, Peter KOVALÍK, Ľubor POLÁČIK, Michal
10039 Levice vs. Prievidza ZŠ Levice 17:30 ŠTEFIK, Miroslav MRÁZ, Štefan KÚDEĽOVÁ, Michaela
10036 Partizánske vs. Dolný Kubín ZŠ Partizánske 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír PASTOREK, Adrián, Mgr.
10040 Piešťany vs. Púchov ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:30 NOVÁK, Milan, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr.
10037 Nitra vs. Senica ZŠ Nitra 20:00 BACHÚRIK, Jozef HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel

Skupina A

9. kolo - sobota 05.11.2016

10045 Dolný Kubín vs. Nitra ZŠ Dolný Kubín 17:30 KRISTIAN, Daniel KOVÁČIK, Michal HANKO, Peter
10043 Dubnica nad Váhom vs. Levice ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 BULKO, Branislav REHÁK, Adam TVRDOŇ, Peter
10044 Senica vs. Bratislava ZŠ Senica 18:00 LESAY, Dominik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. PURGAT, Patrik
10041 Púchov vs. Partizánske ZŠ Púchov 19:00 MAKÚCH, Marek, Ing. GAJDOŠÍK, Miroslav GAJDOŠÍK, Ivan
10042 Prievidza vs. Piešťany ZŠ Prievidza 20:00 VIDO, Ľuboš, Ing. PASTOREK, Adrián, Mgr. MRÁZ, Štefan

Skupina A

10. kolo - sobota 12.11.2016

10050 Prievidza vs. Púchov ZŠ Prievidza 17:00 LESAY, Dominik NOSEK, Martin JURČIAK, Adam
10047 Dolný Kubín vs. Bratislava ZŠ Dolný Kubín 17:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. PAULÍNY, Jozef ZNAK, Marián, Mgr.
10046 Partizánske vs. Nitra ZŠ Partizánske 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír PAULÍK, Maroš
10048 Senica vs. Levice ZŠ Senica 18:00 VIDO, Ľuboš, Ing. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VALACHOVIČ, Tomáš
10049 Piešťany vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:30 ADAMEC, Milan, Mgr. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.

Skupina A

11. kolo - štvrtok 17.11.2016

10055 Bratislava vs. Nitra Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 16:30 JONÁK, Peter POLÁČIK, Michal ŠIMKO, Martin, Ing.
10051 Prievidza vs. Partizánske ZŠ Prievidza 17:00 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. MRÁZ, Štefan
10054 Levice vs. Dolný Kubín ZŠ Levice 17:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír PAULÍK, Maroš
10053 Piešťany vs. Senica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:30 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin
10052 Púchov vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Púchov 19:00 LESAY, Dominik GAJDOŠÍK, Ivan PETERKA, Lukáš

Skupina A

12. kolo - sobota 19.11.2016

10058 Dolný Kubín vs. Piešťany ZŠ Dolný Kubín 17:30 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
10056 Partizánske vs. Bratislava ZŠ Partizánske 18:00 ADAMEC, Milan, Mgr. GAJDOŠECH, Martin MRÁZ, Štefan
10060 Dubnica nad Váhom vs. Prievidza ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. PETERKA, Lukáš
10057 Nitra vs. Levice ZŠ Nitra 20:00 ŽÁK, Marek HRONSKÝ, Tomáš DANKO, Ľubomír

Skupina A

13. kolo - sobota 26.11.2016

10062 Prievidza vs. Senica ZŠ Prievidza 17:00 ŠTEFIK, Miroslav HANKO, Peter PASTOREK, Adrián, Mgr.
10065 Levice vs. Bratislava ZŠ Levice 17:30 BACHÚRIK, Jozef HRONSKÝ, Tomáš
10061 Dubnica nad Váhom vs. Partizánske ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 KRIST, Mário, Ing. KRAJČÍK, Martin JURČIAK, Adam
10064 Piešťany vs. Nitra ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:30 STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.

Skupina B

8. kolo - utorok 01.11.2016

10129 Budapest vs. L. Mikuláš Ice rink Tüskecsarnok Budapest 13:40 DRUGA, Norbert
10126 Rimavska Sobota vs. Sabinov ZS Rimavská Sobota 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. ŠEBEŇ, Erik KURČÍK, Martin
10128 Brezno vs. Trebišov ZŠ Brezno 17:00 MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc.
10130 Ružomberok vs. Humenné ZŠ Ružomberok 17:00 HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
10127 Bardejov vs. Gelnica ZŠ Bardejov 17:30 SÝKORA, Peter PRIBULA, Maroš RIŠ, Jaroslav

Skupina B

9. kolo - sobota 05.11.2016

10132 L. Mikuláš vs. Ružomberok ZŠ L. Mikuláš 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. PAULÍNY, Jozef
10135 Sabinov vs. Bardejov ZŠ Sabinov 17:00 SMREK, Martin, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. NAZAREJ, Pavol
10133 Trebišov vs. Budapest ZŠ Trebišov 17:30 ŽÁK, Marián RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Bc.
10134 Gelnica vs. Brezno ZŠ Gelnica 17:30 TORNAY, Juraj, Bc. LUKÁČ, Peter, Mgr. ORDZOVENSKÝ, Martin

Skupina B

10. kolo - sobota 12.11.2016

10136 Rimavska Sobota vs. Bardejov ZS Rimavská Sobota 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ŠEBEŇ, Erik KOLLÁR, Miroslav
10137 Sabinov vs. Brezno ZŠ Sabinov 17:00 KORBA, Martin, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr.
10138 Gelnica vs. Budapest ZŠ Gelnica 17:30 SMREK, Martin, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc.
10139 Trebišov vs. Ružomberok ZŠ Trebišov 17:30 SÝKORA, Peter TOMÁŠ, Michal ŠIMAĽ, Michal
10140 Humenné vs. L. Mikuláš ZŠ Humenné 17:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. JANIGA, Matej, Ing. JOBBÁGY, Martin

Skupina B

11. kolo - štvrtok 17.11.2016

10144 Budapest vs. Sabinov Ice rink Tüskecsarnok Budapest 14:40 FRIDRICH, Vladimír, Ing.
10141 L. Mikuláš vs. Rimavska Sobota ZŠ L. Mikuláš 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. PAULÍNY, Jozef WOLF, Vladimír, Ing.
10142 Humenné vs. Trebišov ZŠ Humenné 17:30 SÝKORA, Peter NAZAREJ, Pavol TOMÁŠ, Michal
10143 Gelnica vs. Ružomberok ZŠ Gelnica 17:30 SMEREK, Vladimír   KOVAĽ, Jakub, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc.    

Skupina B

12. kolo - sobota 19.11.2016

10146 Rimavska Sobota vs. Brezno ZS Rimavská Sobota 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. KURČÍK, Martin ORDZOVENSKÝ, Martin
10148 Sabinov vs. Ružomberok ZŠ Sabinov 17:00 ŠVAJKA, Slavomír GAVALIER, Róbert GAJAN, Rastislav
10147 Bardejov vs. Budapest ZŠ Bardejov 17:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. JANIGA, Matej, Ing. PRIBULA, Maroš
10149 Gelnica vs. Humenné ZŠ Gelnica 17:30 ŽÁK, Marián SÝKORA, Peter
10150 Trebišov vs. L. Mikuláš ZŠ Trebišov 17:30 RIŠ, Jaroslav SMREK, Martin, Ing.

Skupina B

13. kolo - sobota 26.11.2016

10155 Budapest vs. Brezno Ice rink UTE Ujpést, Megyeri út. 13, 1044 Budapest 15:40 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD.
10154 Ružomberok vs. Bardejov ZŠ Ružomberok 17:00 HOLIENKA, Tomáš ĎURINA, Vladimír ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.
10151 Trebišov vs. Rimavska Sobota ZŠ Trebišov 17:30 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JANIGA, Matej, Ing.
10153 Humenné vs. Sabinov ZŠ Humenné 17:30 MIHAĽOV, Martin HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr.

Skupina B

18. kolo - sobota 05.11.2016

10176 Rimavska Sobota vs. Humenné ZS Rimavská Sobota 17:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc.        

Extraliga juniorov


I. Základná časť

10. kolo - nedeľa 13.11.2016

1065 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 16:00 HATALA, Gabriel, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.

I. Základná časť

21. kolo - utorok 08.11.2016

1146 Topoľčany vs. Žilina ZŠ Topoľčany 17:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. MRÁZ, Štefan PASTOREK, Adrián, Mgr.

I. Základná časť

21. kolo - streda 09.11.2016

1147 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 16:00 KONC, Juraj DANKO, Ľubomír HRONSKÝ, Tomáš
1141 Košice vs. Spišská Nová Ves ZŠ STEEL arena KE 17:00 JURA, Branislav, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin
1144 Zvolen vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Zvolen 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš
1145 B. Bystrica vs. Skalica ZŠ B. Bystrica 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter JAKUBEC, Andrej

I. Základná časť

22. kolo - štvrtok 10.11.2016

1154 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 16:00 KONC, Juraj KONC, Daniel FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.
1148 Košice vs. Spišská Nová Ves ZŠ STEEL arena KE 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav
1151 Zvolen vs. Skalica ZŠ Zvolen 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. ROJÍK, Peter PAULÍK, Maroš
1152 B. Bystrica vs. SLOVAN Bratislava ZŠ B. Bystrica 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing.
1153 Topoľčany vs. Trenčín ZŠ Topoľčany 17:00 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír MRÁZ, Štefan

I. Základná časť

23. kolo - sobota 12.11.2016

1158 SLOVAN Bratislava vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 13:00 JONÁK, Peter NÁVRATEK, Roman, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. VRÁBEL, Jozef, Ing.
1156 Zvolen vs. Trenčín ZŠ Zvolen 14:00 ŠTEFIK, Miroslav MRÁZ, Štefan PASTOREK, Adrián, Mgr.
1159 Skalica vs. L. Mikuláš HANT arena Skalica 15:00 MÜLLNER, Róbert JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
1155 Nitra vs. Topoľčany ZŠ Nitra 15:45 STANO, Peter, Ing. GAJDOŠECH, Martin KONC, Daniel
1157 Žilina vs. B. Bystrica ZŠ Žilina 17:00 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.
1160 Slovensko 18 vs. Košice Arena Ondreja Nepelu 17:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr.

I. Základná časť

24. kolo - nedeľa 13.11.2016

1165 Skalica vs. Poprad HANT arena Skalica 09:30 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
1166 SLOVAN Bratislava vs. L. Mikuláš Arena Ondreja Nepelu 10:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr.
1162 Nitra vs. Topoľčany ZŠ Nitra 11:30 ADAMEC, Milan, Mgr. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. KONC, Daniel
1164 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 12:30 LOKŠÍK, Peter DRBLÍK, Michal PETERKA, Lukáš
1168 Slovensko 18 vs. Spišská Nová Ves Arena Ondreja Nepelu 15:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.

I. Základná časť

25. kolo - sobota 19.11.2016

1170 Košice vs. SLOVAN Bratislava ZŠ STEEL arena KE 14:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing.
1171 Spišská Nová Ves vs. Skalica ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 GAJAN, Rastislav KOVAĽ, Jakub, Ing. HOVAN, Richard
1174 Zvolen vs. Topoľčany ZŠ Zvolen 14:00 HATALA, Gabriel, Ing. ROJÍK, Peter PAULÍK, Maroš
1173 L. Mikuláš vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
1172 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 18:45 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam WOLF, Vladimír, Ing.

I. Základná časť

26. kolo - streda 02.11.2016

1182 B. Bystrica vs. Topoľčany ZŠ B. Bystrica 17:00 MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc.

I. Základná časť

26. kolo - nedeľa 20.11.2016

1181 Zvolen vs. Nitra ZŠ Zvolen 09:30 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter PAULÍK, Maroš
1177 Spišská Nová Ves vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 TORNAY, Juraj, Bc. SMREK, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav
1178 Košice vs. Skalica ZŠ STEEL arena KE 10:30 JURA, Branislav, Ing. KORBA, Martin, Ing. SMEREK, Vladimír
1179 L. Mikuláš vs. Trenčín ZŠ L. Mikuláš 12:30 OROLIN, Tomáš, Bc. GAJAN, Rastislav PAULÍNY, Jozef
1180 Poprad vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 14:45 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

I. Základná časť

28. kolo - štvrtok 17.11.2016

1138 Slovensko 18 vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 14:15 BALUŠKA, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr.
1136 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 16:45 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin
1134 Žilina vs. Trenčín ZŠ Žilina 17:00 VALACH, Miroslav, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. DURMIS, Oto
1135 SLOVAN Bratislava vs. Nitra Arena Ondreja Nepelu 17:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. REGEC, Tomaš, Bc. STANZEL, Matúš, Bc. VRÁBEL, Jozef, Ing.
1139 Spišská Nová Ves vs. Poprad ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
1140 Košice vs. L. Mikuláš ZŠ STEEL arena KE 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin

II. nadstavbová ´´A´´

1. kolo - sobota 26.11.2016

1197 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 12:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
1198 B. Bystrica vs. Nitra ZŠ B. Bystrica 14:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
1199 Slovensko 18 vs. SLOVAN Bratislava Arena Ondreja Nepelu 18:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. BENIAČ, Lukáš REGEC, Tomaš, Bc.

II. nadstavbová ´´A´´

2. kolo - nedeľa 27.11.2016

1200 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 11:30 OROLIN, Tomáš, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav
1201 B. Bystrica vs. Nitra ZŠ B. Bystrica 14:30 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
1202 Slovensko 18 vs. SLOVAN Bratislava Arena Ondreja Nepelu 16:15 MÜLLNER, Róbert KACEJ, Lukáš, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.

II. nadstavbová ´´A´´

3. kolo - streda 30.11.2016

1204 Slovensko 18 vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 12:45 FRIDRICH, Vladimír, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef

II. nadstavbová časť ´´B´´

1. kolo - sobota 26.11.2016

1257 Košice vs. L. Mikuláš ZŠ STEEL arena KE 14:00 JURA, Branislav, Ing. ŠIMAĽ, Michal KORBA, Martin, Ing.
1260 Žilina vs. Topoľčany ZŠ Žilina 14:00 BULKO, Branislav NOSEK, Martin GAJDOŠÍK, Miroslav
1259 Zvolen vs. Skalica ZŠ Zvolen 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik

II. nadstavbová časť ´´B´´

2. kolo - nedeľa 27.11.2016

1264 Žilina vs. Skalica ZŠ Žilina 09:30 VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš DURMIS, Oto
1262 Spišská Nová Ves vs. L. Mikuláš ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŠVAJKA, Slavomír RIŠ, Jaroslav KORBA, Martin, Ing.
1263 Zvolen vs. Topoľčany ZŠ Zvolen 12:30 VOJTEK, Radovan, Ing. PAULÍK, Maroš ŠEBEŇ, Erik

Extraliga dorastu


I. Základná časť / I. Preliminary rounds

19. kolo - sobota 12.11.2016

2145 Trnava vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Trnava 14:00 MĹKVY, Michal, Bc. REGEC, Tomaš, Bc. BENIAČ, Lukáš
2146 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Skalica Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 KUBUŠ, Jozef POLÁČIK, Michal MICHNA, Richard
2148 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 14:00 KRIST, Mário, Ing. PETERKA, Lukáš GAJDOŠÍK, Ivan
2150 L. Mikuláš vs. Spišská Nová Ves ZŠ L. Mikuláš 14:00 OROLIN, Tomáš, Bc. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
2152 B. Bystrica vs. Košice ZŠ B. Bystrica 14:00 MAJLING, Ján IVAN, Richard, Bc. ROJÍK, Peter
2147 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 15:00 HOLIENKA, Tomáš HANKO, Peter KRISTIAN, Daniel
2149 Poprad vs. Prešov ZŠ Poprad 15:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. WOLF, Vladimír, Ing.
2151 Zvolen vs. Michalovce ZŠ Zvolen 17:00 ŠTEFIK, Miroslav MRÁZ, Štefan PASTOREK, Adrián, Mgr.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

20. kolo - piatok 11.11.2016

2157 Prešov vs. Poprad ZŠ Prešov 15:50 ŠVAJKA, Slavomír NAZAREJ, Pavol WOLF, Vladimír, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

20. kolo - nedeľa 13.11.2016

2156 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 09:30 KRIST, Mário, Ing. DRBLÍK, Michal DURMIS, Oto
2154 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Skalica Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:15 CELAROVÁ, Nikoleta POLÁČIK, Michal KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.
2153 Trnava vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Trnava 10:30 MĹKVY, Michal, Bc. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. ŠIMKO, Martin, Ing.
2155 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 10:30 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
2158 L. Mikuláš vs. Spišská Nová Ves ZŠ L. Mikuláš 10:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. KRISTIAN, Daniel PAULÍNY, Jozef
2160 B. Bystrica vs. Košice ZŠ B. Bystrica 11:30 MAJLING, Ján HANKO, Peter MRÁZ, Štefan
2159 Zvolen vs. Michalovce ZŠ Zvolen 12:30 VOJTEK, Radovan, Ing. ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

21. kolo - sobota 19.11.2016

2164 Prešov vs. Trenčín ZŠ Prešov 14:00 JURA, Branislav, Ing. HUBIČÁK, Štefan, Ing. ŠIMAĽ, Michal
2168 L. Mikuláš vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 14:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. PAULÍNY, Jozef KOLLÁR, Miroslav
2165 Michalovce vs. Trnava ZŠ Michalovce 15:00 MIHAĽOV, Martin DUCÁR, Vladimír NOVOTNÝ, Matúš, Bc.
2167 Poprad vs. Martin ZŠ Poprad 15:45 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam WOLF, Vladimír, Ing.
2163 Spišská Nová Ves vs. Nitra ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 GAJAN, Rastislav KOVAĽ, Jakub, Ing. HOVAN, Richard
2166 Košice vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ STEEL arena KE 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. HRIC, Peter, MVDr. HOMOLA, Ondrej, Bc.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

22. kolo - nedeľa 20.11.2016

2174 Michalovce vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Michalovce 09:30 MIHAĽOV, Martin TOMÁŠ, Michal VALL, Michal, Bc.
2175 L. Mikuláš vs. Martin ZŠ L. Mikuláš 09:30 OROLIN, Tomáš, Bc. PAULÍNY, Jozef GAJAN, Rastislav
2172 Prešov vs. Nitra ZŠ Prešov 10:30 ŽÁK, Marián JANIGA, Matej, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing.
2176 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 11:45 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. PRIBULA, Maroš
2171 Spišská Nová Ves vs. Trenčín ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 TORNAY, Juraj, Bc. BOGDAŇ, Andrej, Ing. HRIC, Peter, MVDr.
2173 Košice vs. Trnava ZŠ STEEL arena KE 13:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. HUBIČÁK, Štefan, Ing. ŠIMAĽ, Michal

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

23. kolo - sobota 26.11.2016

2179 SLOVAN Bratislava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava Arena Ondreja Nepelu 14:00 JONÁK, Peter MAŠKULKA, Adam NÁVRATEK, Roman, Ing.
2184 L. Mikuláš vs. Prešov ZŠ L. Mikuláš 14:00 OROLIN, Tomáš, Bc. ZNAK, Marián, Mgr. PAULÍNY, Jozef
2177 Trenčín vs. Žilina ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:30 LOKŠÍK, Peter REHÁK, Adam GALLO, Marián
2180 Skalica vs. Trnava HANT arena Skalica 15:00 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik VALACHOVIČ, Tomáš
2178 Nitra vs. Martin ZŠ Nitra 15:45 KONC, Daniel KONC, Daniel GAJDOŠECH, Martin
2183 Poprad vs. Spišská Nová Ves ZŠ Poprad 15:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
2182 B. Bystrica vs. Michalovce ZŠ B. Bystrica 17:00 MAJLING, Ján IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

24. kolo - nedeľa 27.11.2016

2188 Skalica vs. Trnava HANT arena Skalica 09:30 VALACHOVIČ, Marián MERAVÝ, Peter, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
2185 Trenčín vs. Žilina ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 10:30 KRIST, Mário, Ing. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
2187 SLOVAN Bratislava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava Arena Ondreja Nepelu 10:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. VACULA, Adrián, Mgr. ŠIMKO, Martin, Ing.
2192 L. Mikuláš vs. Prešov ZŠ L. Mikuláš 10:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. PAULÍNY, Jozef DANIELČÁK, Filip, Bc.
2186 Nitra vs. Martin ZŠ Nitra 11:30 BACHÚRIK, Jozef KONC, Daniel FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.
2190 B. Bystrica vs. Michalovce ZŠ B. Bystrica 11:30 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
2191 Poprad vs. Spišská Nová Ves ZŠ Poprad 14:30 OROLIN, Tomáš, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

31. kolo - sobota 19.11.2016

2241 SLOVAN Bratislava vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 14:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. MICHNA, Richard
2242 Skalica vs. Zvolen HANT arena Skalica 15:00 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin PURGAT, Patrik

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

32. kolo - nedeľa 20.11.2016

2250 Skalica vs. B. Bystrica HANT arena Skalica 09:30 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
2249 SLOVAN Bratislava vs. Zvolen Arena Ondreja Nepelu 13:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

42. kolo - štvrtok 17.11.2016

2330 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Trnava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:30 JONÁK, Peter POLÁČIK, Michal ŠIMKO, Martin, Ing.
2329 Skalica vs. SLOVAN Bratislava HANT arena Skalica 13:45 VALACHOVIČ, Marián VALACHOVIČ, Tomáš PURGAT, Patrik
2333 L. Mikuláš vs. Poprad ZŠ L. Mikuláš 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. PAULÍNY, Jozef WOLF, Vladimír, Ing.
2334 Zvolen vs. B. Bystrica ZŠ Zvolen 14:00 HATALA, Gabriel, Ing. ŠEBEŇ, Erik ROJÍK, Peter
2332 Martin vs. Žilina ZŠ Martin 15:00 VOJTEK, Radovan, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
2336 Prešov vs. Spišská Nová Ves ZŠ Prešov 15:50 LAUFF, Rudolf, Mgr. HUBIČÁK, Štefan, Ing. ŠIMAĽ, Michal
2331 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 16:00 LOKŠÍK, Peter REHÁK, Adam NOSEK, Martin
2335 Michalovce vs. Košice ZŠ Michalovce 18:00 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub VALL, Michal, Bc.

1. liga juniorov


I. Základná časť

11. kolo - sobota 05.11.2016

3027 HOBA Bratislava vs. MHC Martin ZŠ BA - Dúbravka 13:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. MICHNA, Richard MAŠKULKA, Adam

I. Základná časť

12. kolo - nedeľa 06.11.2016

3030 HK HAVRANI Piešťany vs. MHC Martin ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:15 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin

I. Základná časť

13. kolo - sobota 12.11.2016

3031 HK Mládež Michalovce vs. MŠK Púchov ZŠ Michalovce 15:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. PRIBULA, Maroš
3033 HK HAVRANI Piešťany vs. HOBA Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 15:00 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef HRONSKÝ, Tomáš
3032 PENGUINS Prešov vs. MHC Martin ZŠ Prešov 20:00 JURA, Branislav, Ing. NAZAREJ, Pavol LUKÁČ, Peter, Mgr.

I. Základná časť

14. kolo - piatok 11.11.2016

3035 PENGUINS Prešov vs. MŠK Púchov ZŠ Prešov 19:00 ŠVAJKA, Slavomír NAZAREJ, Pavol WOLF, Vladimír, Ing.

I. Základná časť

14. kolo - nedeľa 13.11.2016

3034 HK Mládež Michalovce vs. MHC Martin ZŠ Michalovce 09:30 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. DUCÁR, Vladimír

I. Základná časť

15. kolo - sobota 19.11.2016

3038 MŠK Púchov vs. MHC Martin ZŠ Púchov 14:00 LOKŠÍK, Peter REHÁK, Adam TVRDOŇ, Peter
3037 PENGUINS Prešov vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Prešov 17:00 JURA, Branislav, Ing. HUBIČÁK, Štefan, Ing. ŠIMAĽ, Michal
3036 HK Mládež Michalovce vs. HOBA Bratislava ZŠ Michalovce 17:45 MIHAĽOV, Martin DUCÁR, Vladimír NOVOTNÝ, Matúš, Bc.

I. Základná časť

16. kolo - nedeľa 20.11.2016

3039 HK Mládež Michalovce vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Michalovce 09:30 MIHAĽOV, Martin TOMÁŠ, Michal VALL, Michal, Bc.
3040 PENGUINS Prešov vs. HOBA Bratislava ZŠ Prešov 13:30 ŽÁK, Marián JANIGA, Matej, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing.

I. Základná časť

17. kolo - streda 23.11.2016

3041 MŠK Púchov vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Púchov 17:30 BULKO, Branislav GAJDOŠÍK, Miroslav ĎURINA, Vladimír

I. Základná časť

17. kolo - sobota 26.11.2016

3042 MHC Martin vs. HOBA Bratislava ZŠ Martin 15:00 VIDO, Ľuboš, Ing. JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
3043 HK Mládež Michalovce vs. PENGUINS Prešov ZŠ Michalovce 15:00 SMEREK, Vladimír VALL, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal

I. Základná časť

18. kolo - nedeľa 27.11.2016

3045 MHC Martin vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Martin 10:30 VIDO, Ľuboš, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej

1. liga dorastu


I. Základná skupina ´´A´´

15. kolo - sobota 12.11.2016

4044 Nové Zámky vs. HOBA Bratislava ZŠ Nové Zámky 12:00 BACHÚRIK, Jozef DRUGA, Norbert
4043 Senica vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ Senica 14:00 VIDO, Ľuboš, Ing. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VALACHOVIČ, Tomáš

I. Základná skupina ´´A´´

16. kolo - nedeľa 13.11.2016

4046 Nové Zámky vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ Nové Zámky 11:15 BACHÚRIK, Jozef DRUGA, Norbert
4047 Senica vs. Piešťany ZŠ Senica 14:00 VIDO, Ľuboš, Ing. DANKO, Ľubomír JURČIAK, Adam

I. Základná skupina ´´A´´

17. kolo - sobota 19.11.2016

4050 Petržalka 2010 Bratislava vs. HOBA Bratislava ZŠ Petržalka 12:45 VALKO, Karol, Ing. KOVALÍK, Ľubor REGEC, Tomaš, Bc.
4049 Piešťany vs. Nové Zámky ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:15 NOVÁK, Milan, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin

I. Základná skupina ´´A´´

18. kolo - nedeľa 20.11.2016

4053 Nové Zámky vs. Senica ZŠ Nové Zámky 11:15 DRUGA, Norbert BACHÚRIK, Jozef
4052 HOBA Bratislava vs. Piešťany ZŠ BA - Dúbravka 12:15 VALKO, Karol, Ing. MICHNA, Richard OLLE, Marian

I. Základná skupina ´´A´´

19. kolo - sobota 26.11.2016

4056 Piešťany vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:45 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef
4055 Senica vs. HOBA Bratislava ZŠ Senica 14:00 LESAY, Dominik ŠEFČÍK, Juraj, Ing.

I. Základná skupina ´´A´´

20. kolo - nedeľa 27.11.2016

4058 Petržalka 2010 Bratislava vs. Senica ZŠ Petržalka 10:15 MĹKVY, Michal, Bc. POLÁČIK, Michal OLLE, Marian
4059 HOBA Bratislava vs. Nové Zámky ZŠ BA - Dúbravka 12:15 VALKO, Karol, Ing. MAŠKULKA, Adam ŠOTEK, Marko

I. Základná skupina ´´B´´

15. kolo - sobota 12.11.2016

4103 P. Bystrica vs. Topoľčany ZŠ Považská Bystrica 14:00 BULKO, Branislav ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Miroslav
4104 Púchov vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Púchov 14:00 ŽÁK, Marek REHÁK, Adam TVRDOŇ, Peter

I. Základná skupina ´´B´´

16. kolo - nedeľa 13.11.2016

4106 Púchov vs. Topoľčany ZŠ Púchov 10:30 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Miroslav
4107 P. Bystrica vs. Partizánske ZŠ Považská Bystrica 10:30 LESAY, Dominik TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam

I. Základná skupina ´´B´´

17. kolo - sobota 19.11.2016

4110 Topoľčany vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Topoľčany 14:00 ŽÁK, Marek HRONSKÝ, Tomáš DANKO, Ľubomír
4109 Partizánske vs. Púchov ZŠ Partizánske 15:00 ADAMEC, Milan, Mgr. GAJDOŠECH, Martin MRÁZ, Štefan

I. Základná skupina ´´B´´

18. kolo - nedeľa 20.11.2016

4113 Púchov vs. P. Bystrica ZŠ Púchov 10:30 LESAY, Dominik GAJDOŠÍK, Ivan DURMIS, Oto
4112 Dubnica nad Váhom vs. Partizánske ZŠ Dubnica n/Váhom 11:00 REHÁK, Adam TVRDOŇ, Peter

I. Základná skupina ´´B´´

19. kolo - sobota 26.11.2016

4115 P. Bystrica vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Považská Bystrica 14:00 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
4116 Partizánske vs. Topoľčany ZŠ Partizánske 15:00 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír

I. Základná skupina ´´B´´

20. kolo - nedeľa 27.11.2016

4118 Topoľčany vs. P. Bystrica ZŠ Topoľčany 10:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír
4119 Dubnica nad Váhom vs. Púchov ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 BULKO, Branislav ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. ĎURINA, Vladimír

I. Základná skupina ´´C´´

3. kolo - štvrtok 17.11.2016

4127 Humenné vs. Bardejov ZŠ Humenné 13:00 SÝKORA, Peter NAZAREJ, Pavol TOMÁŠ, Michal

I. Základná skupina ´´C´´

13. kolo - nedeľa 20.11.2016

4157 Humenné vs. Bardejov ZŠ Humenné 11:30 SÝKORA, Peter DUCÁR, Vladimír PAVLOTTY, Jakub

I. Základná skupina ´´C´´

15. kolo - sobota 12.11.2016

4163 Lučenec vs. Brezno ZŠ Lučenec 14:00 SMEREK, Vladimír KURČÍK, Martin HUBIČÁK, Štefan, Ing.
4164 Trebišov vs. Bardejov ZŠ Trebišov 14:00 SÝKORA, Peter TOMÁŠ, Michal ŠIMAĽ, Michal

I. Základná skupina ´´C´´

16. kolo - nedeľa 13.11.2016

4166 Trebišov vs. Brezno ZŠ Trebišov 10:30 SMEREK, Vladimír TOMÁŠ, Michal
4167 Humenné vs. Lučenec ZŠ Humenné 10:30 SÝKORA, Peter HUBIČÁK, Štefan, Ing.

I. Základná skupina ´´C´´

17. kolo - sobota 19.11.2016

4170 Bardejov vs. Brezno ZŠ Bardejov 13:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. JANIGA, Matej, Ing. PRIBULA, Maroš
4169 Humenné vs. Trebišov ZŠ Humenné 14:00 JOBBÁGY, Martin TOMÁŠ, Michal VALL, Michal, Bc.

I. Základná skupina ´´C´´

18. kolo - nedeľa 20.11.2016

4173 Trebišov vs. Lučenec ZŠ Trebišov 10:30 HOVAN, Richard LUKÁČ, Peter, Mgr.

I. Základná skupina ´´C´´

19. kolo - utorok 15.11.2016

4175 Lučenec vs. Bardejov ZŠ Lučenec 14:00 ŽÁK, Marián KURČÍK, Martin

I. Základná skupina ´´C´´

19. kolo - sobota 26.11.2016

4176 Humenné vs. Brezno ZŠ Humenné 14:00 MIHAĽOV, Martin HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr.

I. Základná skupina ´´C´´

20. kolo - utorok 22.11.2016

4179 Bardejov vs. Trebišov ZŠ Bardejov 10:30 SMREK, Martin, Ing. DUCÁR, Vladimír KOVAĽ, Jakub, Ing.

I. Základná skupina ´´C´´

20. kolo - nedeľa 27.11.2016

4178 Brezno vs. Lučenec ZŠ Brezno 10:30 ORDZOVENSKÝ, Martin LUKÁČ, Peter, Mgr.

Extraliga žien


Základná celoštátna

4. kolo - sobota 12.11.2016

15039 Poprad vs. Prešov ZŠ Poprad 19:00 CELAROVÁ, Nikoleta ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.
15040 PODHALE NOWY TARG vs. Martin Ice Arena Nowy Targ (POL) 19:00 TORNAY, Juraj, Bc.

Základná celoštátna

4. kolo - nedeľa 13.11.2016

15038 Košice vs. Zvolen TH STEEL areny KE 14:00 KORBA, Martin, Ing. JANIGA, Matej, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc.

Základná celoštátna

5. kolo - štvrtok 17.11.2016

15043 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 17:30 HATALA, Gabriel, Ing. ŠEBEŇ, Erik ROJÍK, Peter
15041 Martin vs. Spišská Nová Ves ZŠ Martin 18:00 HANKO, Peter KÚDEĽOVÁ, Michaela KOVÁČIK, Michal
15042 Prešov vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Prešov 18:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. ŠIMAĽ, Michal HUBIČÁK, Štefan, Ing.
15044 KRYNICA vs. Košice Ice Arena Krynica - Zdroj (POL) 18:30 ŠVAJKA, Slavomír

Základná celoštátna

6. kolo - sobota 19.11.2016

15047 PODHALE NOWY TARG vs. Zvolen Ice Arena Nowy Targ (POL) 14:30 KRIST, Mário, Ing.

Základná celoštátna

6. kolo - nedeľa 20.11.2016

15045 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 07:45 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin
15048 Martin vs. Prešov ZŠ Martin 11:00 CELAROVÁ, Nikoleta ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. JAKUBEC, Andrej
15046 Poprad vs. KRYNICA ZŠ Poprad 17:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

Základná celoštátna

7. kolo - sobota 26.11.2016

15050 Zvolen vs. Martin ZŠ Zvolen 20:00 CELAROVÁ, Nikoleta KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná celoštátna

7. kolo - nedeľa 27.11.2016

15052 Košice vs. Poprad TH STEEL areny KE 12:00 CELAROVÁ, Nikoleta KÚDEĽOVÁ, Michaela
15049 Prešov vs. Spišská Nová Ves ZŠ Prešov 16:00 JURA, Branislav, Ing. JANIGA, Matej, Ing. SZALONTAY, Dušan

Základná celoštátna

10. kolo - piatok 18.11.2016

15064 KRYNICA vs. Zvolen Ice Arena Krynica - Zdroj (POL) 19:00 KOVAĽ, Jakub, Ing.

Základná celoštátna

11. kolo - nedeľa 13.11.2016

15065 KRYNICA vs. Spišská Nová Ves Ice Arena Krynica - Zdroj (POL) 15:00 GAJAN, Rastislav

Základná celoštátna

14. kolo - sobota 26.11.2016

15079 PODHALE NOWY TARG vs. KRYNICA Ice Arena Nowy Targ (POL) 12:15 WOLF, Vladimír, Ing.

Liga kadetov


I. Základná časť TOP 12

12. kolo - nedeľa 06.11.2016

9068 Prešov vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Prešov 11:20 SMREK, Martin, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing. NAZAREJ, Pavol
9069 Košice vs. Nitra 13:30 SMEREK, Vladimír HUBIČÁK, Štefan, Ing. RIŠ, Jaroslav
9070 Poprad vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Poprad 13:30 TORNAY, Juraj, Bc. ORDZOVENSKÝ, Martin GAJAN, Rastislav
9072 B. Bystrica vs. Martin ZŠ B. Bystrica 13:30 IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.
9071 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 14:00 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš

I. Základná časť TOP 12

13. kolo - piatok 11.11.2016

9077 Nitra vs. Prešov ZŠ Nitra 13:15 ADAMEC, Milan, Mgr. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. KONC, Daniel

I. Základná časť TOP 12

13. kolo - nedeľa 13.11.2016

9075 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 09:30 VOJTEK, Radovan, Ing. ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš
9076 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Košice Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 BENIAČ, Lukáš POLÁČIK, Michal BESEDIČOVÁ, Ivana
9078 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:00 NOSEK, Martin KRAJČÍK, Martin        
9073 B. Bystrica vs. Spišská Nová Ves ZŠ B. Bystrica 13:30 MAJLING, Ján HANKO, Peter MRÁZ, Štefan
9074 Martin vs. Žilina ZŠ Martin 13:30 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej

I. Základná časť TOP 12

14. kolo - sobota 05.11.2016

9079 Spišská Nová Ves vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Spišská Nová Ves 15:00 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav

I. Základná časť TOP 12

14. kolo - štvrtok 17.11.2016

9081 Prešov vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Prešov 12:30 ŽÁK, Marián HRIC, Peter, MVDr. HOMOLA, Ondrej, Bc.
9080 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:00 JURČIAK, Adam KRIST, Mário, Ing. HOLOMEK, Vladimír
9082 Košice vs. Zvolen 13:30 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
9084 Žilina vs. B. Bystrica ZŠ Žilina 14:00 DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.
9083 Poprad vs. Martin ZŠ Poprad 15:30 BEDNÁR, Roman, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam MARTINKO, Vladimír

I. Základná časť TOP 12

15. kolo - nedeľa 20.11.2016

9085 Žilina vs. Spišská Nová Ves ZŠ Žilina 12:30 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš
9088 Zvolen vs. Prešov ZŠ Zvolen 12:30 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter PAULÍK, Maroš
9089 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Trenčín Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. VACULA, Adrián, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. MACKO, Peter, Ing.
9086 B. Bystrica vs. Poprad ZŠ B. Bystrica 13:30 HANKO, Peter KÚDEĽOVÁ, Michaela
9087 Martin vs. Košice ZŠ Martin 13:30 KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
9090 Nitra vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Nitra 14:45 KONC, Juraj KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná časť TOP 12

16. kolo - streda 23.11.2016

9096 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 16:00 OROLIN, Tomáš, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav

I. Základná časť TOP 12

16. kolo - nedeľa 27.11.2016

9093 Trenčín vs. Zvolen ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:15 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
9091 Spišská Nová Ves vs. Nitra ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 TORNAY, Juraj, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
9092 SLOVAN Bratislava - mládež vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava Arena Ondreja Nepelu 13:30 TVRDOŇ, Jozef KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. REGEC, Tomaš, Bc. MACKO, Peter, Ing.
9094 Prešov vs. Martin ZŠ Prešov 13:30 SMREK, Martin, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. KOVAĽ, Jakub, Ing.
9095 Košice vs. B. Bystrica 13:30 SMEREK, Vladimír HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr.

I. Základná časť TOP 12

17. kolo - štvrtok 24.11.2016

9100 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 15:00 JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal

I. Základná časť TOP 12

18. kolo - piatok 18.11.2016

9103 Spišská Nová Ves vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Spišská Nová Ves 13:45 ŠVAJKA, Slavomír GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing.

I. Základná časť TOP 12

22. kolo - sobota 12.11.2016

9131 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Košice Arena Ondreja Nepelu 15:45 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VACULA, Adrián, Mgr.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

7. kolo - sobota 12.11.2016

9159 Piešťany vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 12:15 ADAMEC, Milan, Mgr. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

14. kolo - streda 09.11.2016

9187 HC ŠKP Bratislava vs. Piešťany ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. REGEC, Tomaš, Bc. STANZEL, Matúš, Bc.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

15. kolo - nedeľa 06.11.2016

9189 Skalica vs. Púchov HANT arena Skalica 11:00 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik BENEŠ, Ivan
9191 HOBA Bratislava vs. Piešťany ZŠ BA - Dúbravka 14:45 REGEC, Tomaš, Bc. MAŠKULKA, Adam KOVALÍK, Ľubor

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

16. kolo - nedeľa 13.11.2016

9194 Piešťany vs. Trnava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 10:30 VALO, Jozef HRONSKÝ, Tomáš
9195 Levice vs. HOBA Bratislava ZŠ Levice 11:00 PASTOREK, Adrián, Mgr. KÚDEĽOVÁ, Michaela
9196 Skalica vs. HC ŠKP Bratislava HANT arena Skalica 12:15 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
9193 Púchov vs. Topoľčany ZŠ Púchov 13:30 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. GAJDOŠÍK, Miroslav

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

17. kolo - štvrtok 17.11.2016

9198 HOBA Bratislava vs. Skalica ZŠ BA - Dúbravka 10:00 KUBUŠ, Jozef OLLE, Marian
9200 Topoľčany vs. Piešťany ZŠ Topoľčany 13:00 ŽÁK, Marek ADAMEC, Milan, Mgr.
9197 HC ŠKP Bratislava vs. Púchov ZŠ BA - Ružinov pl.II 13:30 ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. MAŠKULKA, Adam VACULA, Adrián, Mgr. MACKO, Peter, Ing.
9199 Trnava vs. Levice ZŠ Trnava 13:30 STANO, Peter, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

18. kolo - nedeľa 20.11.2016

9202 Levice vs. Topoľčany ZŠ Levice 11:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír MRÁZ, Štefan
9203 Skalica vs. Trnava HANT arena Skalica 12:30 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik
9204 HC ŠKP Bratislava vs. HOBA Bratislava ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 JONÁK, Peter KOVALÍK, Ľubor REGEC, Tomaš, Bc.
9201 Púchov vs. Piešťany ZŠ Púchov 13:30 LESAY, Dominik GAJDOŠÍK, Ivan DURMIS, Oto JURČIAK, Rudolf

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

19. kolo - nedeľa 27.11.2016

9208 Piešťany vs. Levice ZŠ Piešťany - Easton Aréna 10:30 ADAMEC, Milan, Mgr. NOSEK, Martin JURČIAK, Adam
9206 Trnava vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Trnava 13:30 STANO, Peter, Ing. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
9207 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 13:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír
9205 HOBA Bratislava vs. Púchov ZŠ BA - Dúbravka 14:45 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. SYNEK, Šimon, Mgr.

Regionálna skupina východ

15. kolo - nedeľa 06.11.2016

9304 Michalovce vs. Trebišov ZŠ Michalovce 08:30 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub
9303 Rimavská Sobota vs. Bardejov ZS Rimavská Sobota 12:00 KURČÍK, Martin ŠEBEŇ, Erik
9302 Brezno vs. Dolný Kubín ZŠ Brezno 13:30 MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav

Regionálna skupina východ

16. kolo - nedeľa 13.11.2016

9306 Bardejov vs. Michalovce ZŠ Bardejov 09:00 NOVOTNÝ, Matúš, Bc. PRIBULA, Maroš
9307 Dolný Kubín vs. Rimavská Sobota ZŠ Dolný Kubín 13:30 GAJDOŠÍK, Ivan HOLIENKA, Tomáš
9308 Liptovský Mikuláš vs. Brezno ZŠ L. Mikuláš 13:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. KRISTIAN, Daniel PAULÍNY, Jozef

Regionálna skupina východ

17. kolo - streda 09.11.2016

9312 Trebišov vs. Bardejov ZŠ Trebišov 10:00 SÝKORA, Peter TOMÁŠ, Michal ŠIMAĽ, Michal KOVARIK, Marcel

Regionálna skupina východ

17. kolo - štvrtok 17.11.2016

9310 Rimavská Sobota vs. Liptovský Mikuláš ZS Rimavská Sobota 10:00 KURČÍK, Martin IVAN, Richard, Bc.
9311 Michalovce vs. Dolný Kubín ZŠ Michalovce 10:30 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub VALL, Michal, Bc.

Regionálna skupina východ

18. kolo - piatok 18.11.2016

9315 Liptovský Mikuláš vs. Michalovce ZŠ L. Mikuláš 12:30 OROLIN, Tomáš, Bc. PAULÍNY, Jozef DANIELČÁK, Filip, Bc.

Regionálna skupina východ

18. kolo - nedeľa 20.11.2016

9314 Dolný Kubín vs. Trebišov ZŠ Dolný Kubín 13:30 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

Regionálna skupina východ

19. kolo - streda 23.11.2016

9319 Trebišov vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Trebišov 15:00 SÝKORA, Peter TOMÁŠ, Michal PAVLOTTY, Jakub

Regionálna skupina východ

19. kolo - nedeľa 27.11.2016

9320 Bardejov vs. Dolný Kubín ZŠ Bardejov 09:00 DUCÁR, Vladimír HOVAN, Richard PRIBULA, Maroš

Regionálna skupina východ

25. kolo - nedeľa 20.11.2016

9344 Rimavská Sobota vs. Brezno ZS Rimavská Sobota 12:00 ČÍŽ, Martin, Ing. KURČÍK, Martin

Regionálna skupina východ

27. kolo - utorok 22.11.2016

9350 Bardejov vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Bardejov 14:00 SMREK, Martin, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing. DUCÁR, Vladimír

Prípravný zápas (zápis IIHF)


Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - streda 02.11.2016

40102 Skalica vs. Brno HANT arena Skalica 16:45 ŠEFČÍK, Peter, Mgr.   JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing.    

Reprezentácia SR / National Teams Exhibition games


Prípravné stretnutia / Exhibition games - U15

1. kolo - utorok 29.11.2016

50999 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B ZŠ Dolný Kubín 16:00 ZNAK, Marián, Mgr. DANIELČÁK, Filip, Bc.

Prípravné stretnutia / Exhibition games - U15

2. kolo - streda 30.11.2016

50998 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B ZŠ Dolný Kubín 10:00 DURMIS, Oto JAKUBEC, Andrej

Kalendár prípravných zápasov žien


Základná časť

7. kolo - streda 16.11.2016

100007 Partizánske vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Partizánske 16:00 CELAROVÁ, Nikoleta KÚDEĽOVÁ, Michaela KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.

2016 U18 Women 4 Nations Tournament - Prievidza


2016 U18 Women 4 Nations Tournament

1. kolo - piatok 04.11.2016

50041 Austria - WOMEN vs. Switzerland - WOMEN ZŠ Prievidza 13:30 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef KÚDEĽOVÁ, Michaela BENIAČ, Dalibor, Ing.
50042 Slovakia - WOMEN vs. Italy - WOMEN ZŠ Prievidza 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. BENIAČ, Dalibor, Ing.

2016 U18 Women 4 Nations Tournament

2. kolo - sobota 05.11.2016

50043 Italy - WOMEN vs. Austria - WOMEN ZŠ Prievidza 13:30 ŠTEFIK, Miroslav ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KÚDEĽOVÁ, Michaela BENIAČ, Dalibor, Ing.
50044 Slovakia - WOMEN vs. Switzerland - WOMEN ZŠ Prievidza 17:00 ŠTEFIK, Miroslav KRAJČÍK, Martin KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. BENIAČ, Dalibor, Ing.

2016 U18 Women 4 Nations Tournament

3. kolo - nedeľa 06.11.2016

50045 Switzerland - WOMEN vs. Italy - WOMEN ZŠ Prievidza 09:30 NOVÁK, Milan, Ing. MRÁZ, Štefan KÚDEĽOVÁ, Michaela BENIAČ, Dalibor, Ing.
50046 Slovakia - WOMEN vs. Austria - WOMEN ZŠ Prievidza 13:00 ŠTEFIK, Miroslav ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. BENIAČ, Dalibor, Ing.

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016


ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

1. kolo - piatok 25.11.2016

50053 Bratislava vs. Aisulu Almaty ZŠ BA - Ružinov pl.II 13:45 CELAROVÁ, Nikoleta   BESEDIČOVÁ, Ivana REGEC, Tomaš, Bc.    

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

6. kolo - utorok 22.11.2016

50036 Bratislava vs. Aisulu Almaty ZŠ BA - Ružinov pl.II 15:00 CELAROVÁ, Nikoleta   ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. BESEDIČOVÁ, Ivana    

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

7. kolo - streda 23.11.2016

50037 Bratislava vs. Aisulu Almaty ZŠ BA - Ružinov pl.II 15:00 CELAROVÁ, Nikoleta   ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. REGEC, Tomaš, Bc.    

Champions Hockey League 2016/17


Champions Hockey League 2016/17

1. kolo - utorok 08.11.2016

40103 A vs. B 19:45 KUBUŠ, Jozef KONC, Daniel

Hokejový turnaj univerzít SR


HOKEJOVÝ TURNAJ UNIVERZÍT SR SKUPINA "A"

1. kolo - štvrtok 03.11.2016

30041 UNIPO vs. UKF ZŠ V. Dzurillu plocha I. 09:00 KACEJ, Lukáš, Mgr. BENIAČ, Lukáš MERAVÝ, Peter, Mgr.
30042 TNUNI vs. UKF ZŠ V. Dzurillu plocha I. 10:30 KACEJ, Lukáš, Mgr. REGEC, Tomaš, Bc. MERAVÝ, Peter, Mgr.
30043 UNIPO vs. TNUNI ZŠ V. Dzurillu plocha I. 12:00 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. MERAVÝ, Peter, Mgr.

HOKEJOVÝ TURNAJ UNIVERZÍT SR SKUPINA "B"

2. kolo - štvrtok 03.11.2016

30044 TUKE vs. UNIBA ZŠ V. Dzurillu plocha II. 09:00 JONÁK, Peter FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. REGEC, Tomaš, Bc.
30045 UNIZA vs. UNIBA ZŠ V. Dzurillu plocha II. 10:30 JONÁK, Peter STANZEL, Matúš, Bc. BENIAČ, Lukáš
30046 TUKE vs. UNIZA ZŠ V. Dzurillu plocha II. 12:00 KACEJ, Lukáš, Mgr. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. REGEC, Tomaš, Bc.

O 3.MIESTO

4. kolo - štvrtok 03.11.2016

30050 UKF vs. TUKE ZŠ V. Dzurillu plocha II. 17:00 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.

O 1. MIESTO

5. kolo - štvrtok 03.11.2016

30051 UNIBA vs. TNUNI ZŠ V. Dzurillu plocha I. 17:00 JONÁK, Peter KACEJ, Lukáš, Mgr. BENIAČ, Lukáš

HOKEJOVÝ TURNAJ UNIVERZÍT SR SEMIFINÁLE

3. kolo - štvrtok 03.11.2016

30047 TNUNI vs. TUKE ZŠ V. Dzurillu plocha II. 13:45 SYNEK, Šimon, Mgr.   VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. BENIAČ, Lukáš    
30048 UNIBA vs. UKF ZŠ V. Dzurillu plocha I. 13:45 JONÁK, Peter STANZEL, Matúš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.
30049 UNIPO vs. UNIZA ZŠ V. Dzurillu plocha I. 15:20 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. SYNEK, Šimon, Mgr. MERAVÝ, Peter, Mgr.