Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 05 ( 2016/2017)

Oznamy Komisie rozhodcov SZĽH:

1. Z dôvodu administratívnych zmien v kompetenciách KR SZĽH Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, nahlasovaní zmien a pod., prosíme od 23.8. 2016 nahlasovať výlučne pánovi Ľubošovi Jakubcovi (Súťažné oddelenie) na emailovú adresu soro@szlh.sk  ( SMS nebudú akceptované )

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ľuboš Jakubec

kontakt:  +421905234356

2. KR SZĽH žiada všetkých rozhodcov a inštruktorov o dôsledné sledovanie nominácií na stretnutia prostredníctvom Delegačných listov zverejnených na stránke www.hockeyslovakia.sk

3. Rozhodcovia a inštruktori sú povinní zasielať ospravedlnenia zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci na e-mailovú adresu: soro@szlh.sk

   V prípade, že tak neurobia - nebude ospravedlnenie akceptované.

*************************************************************************************************************************

Oznam EO SZĽH:

- ku dňu 29.11.2016 bola uskutočnená úhrada náhrad R+I za 10/2016, v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí

   Vás žiadame kontaktovať sa iba e-mailom na adresu baluska @ szlh.sk  / NIE TELEFONICKY /.

- od 1.12.2016 sa zmenila sadzba stravného ( do decembrových vyúčtovaní žiadame uvádzať nové sadzby stravného ) :

         - 4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

         - 6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

         - 10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

- od 1.10.2016 je úprava poštovného ( z 0,45 € na 0,50 € a z 1,15 € na 1,25 € )

- najčastejšie vyskytujúce sa nedostatky vo vyúčtovaniach sú:

- zasielať správny formulár vyúčtovania  ( formát A5 pre sezónu 2016/2017 ) - v prípade zaslania nesprávneho typu vyúčtovania, vyúčtovanie nebude spracované
 
- uvádzať správnu kategóriu súťaže, hlavne kategóriu kadeti ( TOP alebo REGION )

ďalšie nedostatky:

- nie je podpis účtujúceho

- nevyplnené údaje pre priznanie stravného

- používanie platného kilometrovníka

**************************************************************************************************************************
 

Zoznam rozhodcov a inštruktorov s termínmi, dôvodom ich ospravedlnenia na mesiac december 2016. 

22.11.2016

 

ADAMEC, Milan Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 16.12.2016
ADAMEC, Milan Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 10.12.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 28.12.2016 28.12.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 26.12.2016 26.12.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 20.12.2016 20.12.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 16.12.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 11.12.2016 11.12.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 03.12.2016 03.12.2016
BACHÚRIK, Jozef Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 11.12.2016
BACHÚRIK, Jozef Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 04.12.2016
BALUŠKA, Vladimír Iné akcie v zahraničí 22.12.2016 28.12.2016
BALUŠKA, Vladimír Iné akcie v zahraničí 01.12.2016 04.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 30.12.2016 30.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 27.12.2016 27.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 24.12.2016 24.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 21.12.2016 21.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 18.12.2016 18.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 15.12.2016 15.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 11.12.2016 13.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 09.12.2016 09.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 06.12.2016 06.12.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 03.12.2016 03.12.2016
BENIAČ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 31.12.2016
BENIAČ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 18.12.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Neskoré ospravedlnenie 12.12.2016 21.12.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Neskoré ospravedlnenie 01.12.2016 07.12.2016
CELAROVÁ, Nikoleta Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 31.12.2016
CELAROVÁ, Nikoleta Akcia IIHF (šampionát, ...) 14.12.2016 19.12.2016
CELAROVÁ, Nikoleta Požiadal o nedelegovanie 11.12.2016 11.12.2016
ČAVOJSKÝ, Ján Požiadal o nedelegovanie 26.12.2016 08.01.2017
ČAVOJSKÝ, Ján Požiadal o nedelegovanie 19.12.2016 25.12.2016
ČERHITOVÁ, Magdaléna Požiadal o nedelegovanie 13.12.2016 31.12.2016
DANIELČÁK, Filip Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 31.12.2016
DRBLÍK, Michal Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 04.12.2016
DRUGA, Norbert Požiadal o nedelegovanie 09.12.2016 11.12.2016
DRUGA, Norbert Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 04.12.2016
DUCÁR, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 21.01.2017 21.01.2017
DUCÁR, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 07.01.2017 07.01.2017
DUCÁR, Vladimír Neskoré ospravedlnenie 17.12.2016 17.12.2016
DUCÁR, Vladimír Neskoré ospravedlnenie 10.12.2016 10.12.2016
DUCÁR, Vladimír Neskoré ospravedlnenie 03.12.2016 03.12.2016
FRIMMEL, Róbert Požiadal o nedelegovanie 11.12.2016 11.12.2016
GAJAN, Rastislav Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 02.12.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Neskoré ospravedlnenie 25.12.2016 25.12.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Neskoré ospravedlnenie 17.12.2016 17.12.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Neskoré ospravedlnenie 04.12.2016 04.12.2016
GAJDOŠÍK, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 17.12.2016 18.12.2016
GAVALIER, Róbert Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 17.12.2016
GAVALIER, Róbert Požiadal o nedelegovanie 09.12.2016 11.12.2016
GAVALIER, Róbert Požiadal o nedelegovanie 03.12.2016 03.12.2016
GOGA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 25.12.2016 31.12.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 31.12.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 16.12.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 08.12.2016 11.12.2016
HRIC, Peter Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 11.01.2017
HRONSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 10.12.2016
HUSÁR, Ľuboš Požiadal o nedelegovanie 30.12.2016 31.12.2016
IVAN, Richard Neskoré ospravedlnenie 17.12.2016 17.12.2016
JAKUBEC, Andrej Požiadal o nedelegovanie 15.12.2016 17.12.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 30.12.2016 31.12.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 20.12.2016 21.12.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 11.12.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 06.12.2016 06.12.2016
JUNEK, Martin Požiadal o nedelegovanie 17.12.2016 17.12.2016
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 29.12.2016 31.12.2016
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 27.12.2016
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 17.12.2016 17.12.2016
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 13.12.2016 13.12.2016
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 03.12.2016 04.12.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 31.12.2016
KASAŠOVÁ, Tatiana Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 31.12.2016
KASAŠOVÁ, Tatiana Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 11.12.2016
KONC, Daniel Požiadal o nedelegovanie 05.12.2016 23.12.2016
KONC, Daniel Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 04.12.2016
KONC, Juraj Požiadal o nedelegovanie 30.12.2016 30.12.2016
KONC, Juraj Požiadal o nedelegovanie 22.12.2016 22.12.2016
KOVÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 04.12.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 10.12.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 30.12.2016 31.12.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 21.12.2016 22.12.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 13.12.2016 14.12.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 06.12.2016 07.12.2016
KRIST, Mário Neskoré ospravedlnenie 09.12.2016 09.12.2016
KRIST, Mário Požiadal o nedelegovanie 09.12.2016 09.12.2016
KRISTIAN, Daniel Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 31.03.2017
KUBUŠ, Jozef Akcia IIHF (šampionát, ...) 22.12.2016 31.12.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 19.12.2016 20.12.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 13.12.2016 15.12.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 04.12.2016 11.12.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 01.12.2016
KÚDEĽOVÁ, Michaela Akcia IIHF (šampionát, ...) 14.12.2016 19.12.2016
KURČÍK, Martin Neskoré ospravedlnenie 17.12.2016 17.12.2016
LAUFF, Rudolf Požiadal o nedelegovanie 14.12.2016 18.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 31.12.2016 31.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 28.12.2016 28.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 25.12.2016 25.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 22.12.2016 22.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 19.12.2016 19.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 16.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 13.12.2016 13.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 10.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 07.12.2016 07.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 04.12.2016 04.12.2016
LUKÁČ, Peter Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 01.12.2016
MACKO, Peter Požiadal o nedelegovanie 06.12.2016 08.12.2016
MAJLING, Ján Požiadal o nedelegovanie 17.12.2016 18.12.2016
MAJLING, Ján Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 10.12.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 26.12.2016 26.12.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 18.12.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 06.12.2016 06.12.2016
MICHNA, Richard Neskoré ospravedlnenie 24.12.2016 31.12.2016
MICHNA, Richard Neskoré ospravedlnenie 01.12.2016 23.12.2016
NÁVRATEK, Roman Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 11.12.2016
NAZAREJ, Pavol Neskoré ospravedlnenie 12.12.2016 23.12.2016
NOVOTNÝ, Matúš Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 04.12.2016
OLLE, Marian Neskoré ospravedlnenie 23.12.2016 02.01.2017
OROLIN, Michal Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 01.01.2017
OROLIN, Michal Požiadal o nedelegovanie 14.12.2016 17.12.2016
OROLIN, Tomáš Akcia IIHF (šampionát, ...) 10.12.2016 18.12.2016
OROLIN, Tomáš Akcia IIHF (šampionát, ...) 10.12.2016 18.12.2016
OROLIN, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 04.12.2016 04.12.2016
ORSZÁG, Pavol Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 31.12.2016
ORSZÁG, Peter Požiadal o nedelegovanie 20.12.2016 26.12.2016
ORSZÁG, Peter Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 03.12.2016
PÍŠŤANSKÝ, Branislav Neskoré ospravedlnenie 26.12.2016 26.12.2016
POLÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 04.12.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 22.12.2016
REGEC, Tomaš Iné akcie v zahraničí 25.01.2017 11.02.2017
REHÁK, Adam Neskoré ospravedlnenie 10.12.2016 11.12.2016
SNÁŠEL, Vladimír Iné akcie v zahraničí 25.01.2017 11.02.2017
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 30.12.2016 30.12.2016
STANO, Peter Neskoré ospravedlnenie 26.12.2016 26.12.2016
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 22.12.2016 26.12.2016
STANZEL, Matúš Akcia IIHF (šampionát, ...) 10.12.2016 18.12.2016
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 02.12.2016
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 10.12.2016
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 04.12.2016
ŠEFČÍK, Juraj Požiadal o nedelegovanie 30.12.2016 30.12.2016
ŠEFČÍK, Peter Požiadal o nedelegovanie 03.12.2016 03.12.2016
ŠIMKO, Martin Požiadal o nedelegovanie 22.12.2016 31.12.2016
ŠIMKO, Martin Požiadal o nedelegovanie 17.12.2016 18.12.2016
ŠOLTÉS, Ľudovít Neskoré ospravedlnenie 03.12.2016 03.12.2016
ŠTOFANČÍK, Adam Požiadal o nedelegovanie 26.12.2016 26.12.2016
ŠTOFANČÍK, Adam Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 04.12.2016
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 26.12.2016
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 15.12.2016 15.12.2016
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 10.12.2016
VALACHOVIČ, Marián Požiadal o nedelegovanie 28.12.2016 28.12.2016
VALACHOVIČ, Marián Požiadal o nedelegovanie 10.12.2016 10.12.2016
VALACHOVIČ, Marián Požiadal o nedelegovanie 03.12.2016 03.12.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 11.12.2016 11.12.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 03.12.2016 04.12.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 01.12.2016 01.05.2017
VALKO, Karol Požiadal o nedelegovanie 31.12.2016 31.12.2016
VALKO, Karol Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 26.12.2016
VALKO, Karol Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 17.12.2016
VALO, Jozef Požiadal o nedelegovanie 17.12.2016 17.12.2016
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 18.12.2016
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 02.12.2016 04.12.2016
VYŠNÝ, Drahoslav Požiadal o nedelegovanie 26.12.2016 31.12.2016
VYŠNÝ, Drahoslav Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 16.12.2016
ZIOLKOVSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 23.12.2016 02.01.2017
ŽÁK, Marián Požiadal o nedelegovanie 16.12.2016 17.12.2016

 

*******************************************************************************************************************************

Extraliga


I. Základná časť

14. kolo - piatok 16.12.2016

66 Martin vs. Žilina ZŠ Martin 17:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. ŠTEFIK, Miroslav KACEJ, Lukáš, Mgr. HOLIENKA, Tomáš JUNG, Roman, Ing.

I. Základná časť

25. kolo - štvrtok 01.12.2016

290 HK ORANGE 20 vs. Zvolen ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ČAVOJSKÝ, Ján

I. Základná časť

25. kolo - piatok 02.12.2016

123 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin RIŠ, Jaroslav MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
125 L. Mikuláš vs. N. Zámky ZŠ L. Mikuláš 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. GAVALIER, Róbert BEDNÁR, Roman, Ing. MARTINKO, Vladimír
124 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 17:30 KONC, Juraj KUBUŠ, Jozef ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján
121 Nitra vs. Martin ZŠ Nitra 18:00 SALONEN, Anssi MÜLLNER, Róbert TVRDOŇ, Jozef VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

26. kolo - nedeľa 04.12.2016

130 Nitra vs. Košice ZŠ Nitra 15:00 MRKVA, Roman ÚLEHLA, Petr STANZEL, Matúš, Bc. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.
126 Martin vs. N. Zámky ZŠ Martin 17:00 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin JUNEK, Martin JUNG, Roman, Ing.
127 Trenčín vs. L. Mikuláš ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 KONC, Juraj GEGÁŇ, Tomáš, Bc. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.
128 Zvolen vs. B. Bystrica ZŠ Zvolen 17:00 SALONEN, Anssi STANO, Peter, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. KORBA, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
129 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 17:00 ŠTEFIK, Miroslav VALACH, Miroslav, Ing. ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav KONTŠEK, Vladimír

I. Základná časť

27. kolo - utorok 06.12.2016

132 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 17:00 JURA, Branislav, Ing. LAUFF, Rudolf, Mgr. KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. MARTINKO, Vladimír
134 L. Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. HUSÁR, Ľuboš, Bc. HOLIENKA, Tomáš GAVALIER, Róbert KONTŠEK, Vladimír
131 Košice vs. Martin ZŠ STEEL arena KE 17:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. MAJLING, Ján GAJAN, Rastislav SMREK, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
133 B. Bystrica vs. Žilina ZŠ B. Bystrica 17:30 KONC, Juraj STANZEL, Matúš, Bc. KRAJČÍK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.
135 N. Zámky vs. Trenčín ZŠ Nové Zámky 18:00 STANO, Peter, Ing. FRIDRICH, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef SYNEK, Šimon, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

28. kolo - piatok 09.12.2016

138 L. Mikuláš vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 17:00 LOKŠÍK, Peter HOLIENKA, Tomáš KRAJČÍK, Martin JUNG, Roman, Ing.
136 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 18:00 ČECH, Róbert POLÁK, Roman OROLIN, Michal, Mgr. JUNEK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.
137 N. Zámky vs. Zvolen ZŠ Nové Zámky 18:00 KONC, Daniel NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján
140 Poprad vs. Košice ZŠ Poprad 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. JONÁK, Peter GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

29. kolo - nedeľa 11.12.2016

143 Nitra vs. L. Mikuláš ZŠ Nitra 15:00 JONÁK, Peter SYNEK, Šimon, Mgr. TVRDOŇ, Jozef ČAVOJSKÝ, Ján
141 Poprad vs. Martin ZŠ Poprad 17:00 JURA, Branislav, Ing. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
142 B. Bystrica vs. Košice ZŠ B. Bystrica 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. VALACH, Miroslav, Ing. GAJAN, Rastislav SMREK, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
145 Zvolen vs. Trenčín ZŠ Zvolen 17:00 KONC, Daniel MAJLING, Ján VÝLETA, Roman, Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.
144 Žilina vs. N. Zámky ZŠ Žilina 18:00 ŠTEFIK, Miroslav KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter KONTŠEK, Vladimír

I. Základná časť

30. kolo - utorok 20.12.2016

149 L. Mikuláš vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. GAJAN, Rastislav MARTINKO, Vladimír
150 B. Bystrica vs. Poprad ZŠ B. Bystrica 17:30 KONC, Juraj ROJÍK, Peter HOLIENKA, Tomáš KONTŠEK, Vladimír
146 Martin vs. Zvolen ZŠ Martin 18:00 JONÁK, Peter KACEJ, Lukáš, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. JUNG, Roman, Ing.
147 Trenčín vs. Žilina ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. FRIDRICH, Vladimír, Ing. JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.
148 N. Zámky vs. Nitra ZŠ Nové Zámky 18:00 MRKVA, Roman NÁVRATEK, Roman, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

31. kolo - štvrtok 22.12.2016

152 Poprad vs. L. Mikuláš ZŠ Poprad 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav MARTINKO, Vladimír
155 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 17:00 LOKŠÍK, Peter STANO, Peter, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. TVRDOŇ, Jozef KONTŠEK, Vladimír
151 B. Bystrica vs. Martin ZŠ B. Bystrica 17:30 ŠTEFIK, Miroslav KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter JUNG, Roman, Ing.
153 Košice vs. N. Zámky ZŠ STEEL arena KE 17:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. GAVALIER, Róbert MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
154 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 18:00 JONÁK, Peter GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. SYNEK, Šimon, Mgr. NÁVRATEK, Roman, Ing. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

32. kolo - pondelok 26.12.2016

156 Martin vs. Žilina ZŠ Martin 17:00 LOKŠÍK, Peter MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav KRAJČÍK, Martin KONTŠEK, Vladimír
157 Zvolen vs. Nitra ZŠ Zvolen 17:00 JONÁK, Peter FRIDRICH, Vladimír, Ing. VALO, Jozef NÁVRATEK, Roman, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
158 Trenčín vs. Košice ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 KONC, Daniel ADAMEC, Milan, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNG, Roman, Ing.
159 N. Zámky vs. Poprad ZŠ Nové Zámky 17:00 KONC, Juraj SYNEK, Šimon, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ČAPRNKA, Ján, Ing.
160 L. Mikuláš vs. B. Bystrica ZŠ L. Mikuláš 17:00 JURA, Branislav, Ing. HUSÁR, Ľuboš, Bc. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

33. kolo - streda 28.12.2016

161 L. Mikuláš vs. Martin ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. BOGDAŇ, Andrej, Ing. GAJAN, Rastislav ORSZÁG, Peter, Ing.
162 B. Bystrica vs. N. Zámky ZŠ B. Bystrica 17:30 ŠTEFIK, Miroslav VALACH, Miroslav, Ing. KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter KONTŠEK, Vladimír
164 Košice vs. Zvolen ZŠ STEEL arena KE 17:30 NOVÁK, Milan, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. GAVALIER, Róbert MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
163 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 18:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav SMREK, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír
165 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 18:00 MÜLLNER, Róbert STANO, Peter, Ing. JUNEK, Martin GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

34. kolo - piatok 30.12.2016

166 Martin vs. Nitra ZŠ Martin 17:00 LOKŠÍK, Peter RIŠ, Jaroslav SMREK, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír
167 Žilina vs. Košice ZŠ Žilina 18:00 JONÁK, Peter STANZEL, Matúš, Bc. HOLIENKA, Tomáš KONTŠEK, Vladimír
168 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 18:00 KONC, Daniel NOVÁK, Milan, Ing. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
169 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. ŠTEFIK, Miroslav VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef JUNG, Roman, Ing.
170 N. Zámky vs. L. Mikuláš ZŠ Nové Zámky 18:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin BENEŠ, Ivan

1. liga


I. časť ZÁKLADNÁ

8. kolo - pondelok 05.12.2016

538 Detva vs. Martin ZŠ Detva 18:00 ŠTEFIK, Miroslav MRÁZ, Štefan JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

13. kolo - nedeľa 04.12.2016

779 Trnava vs. HK ORANGE 20 ZŠ Trnava 17:00 KRIST, Mário, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. NOSEK, Martin JURČIAK, Rudolf

I. časť ZÁKLADNÁ

22. kolo - nedeľa 11.12.2016

607 Spišská Nová Ves vs. Topoľčany ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. ŠIMAĽ, Michal FINDURA, Mikuláš

I. časť ZÁKLADNÁ

28. kolo - piatok 02.12.2016

637 Trnava vs. Detva ZŠ Trnava 17:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. BENIAČ, Lukáš REGEC, Tomaš, Bc. MACKO, Peter, Ing.
638 Spišská Nová Ves vs. Skalica ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. GAJAN, Rastislav FINDURA, Mikuláš
639 Martin vs. Prešov ZŠ Martin 17:30 VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.
636 P. Bystrica vs. Michalovce ZŠ Považská Bystrica 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. MAKÚCH, Marek, Ing. DURMIS, Oto CHUDADA, Martin, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

29. kolo - streda 07.12.2016

644 Skalica vs. Trnava HANT arena Skalica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. BENEŠ, Ivan
641 Topoľčany vs. P. Bystrica ZŠ Topoľčany 18:00 KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam KRAJČÍK, Martin HOLOMEK, Vladimír
643 Prešov vs. Spišská Nová Ves ZŠ Prešov 18:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
645 Detva vs. Michalovce ZŠ Detva 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. ROJÍK, Peter NEUZER, Erik

I. časť ZÁKLADNÁ

30. kolo - piatok 09.12.2016

647 Michalovce vs. Skalica ZŠ Michalovce 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam KOVARIK, Marcel
648 Trnava vs. Prešov ZŠ Trnava 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. GAJDOŠECH, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VRÁBEL, Jozef, Ing.
646 P. Bystrica vs. Detva ZŠ Považská Bystrica 18:00 VALACHOVIČ, Marián PETERKA, Lukáš DRBLÍK, Michal CHUDADA, Martin, Ing.
650 Topoľčany vs. Martin ZŠ Topoľčany 18:00 VOJTEK, Radovan, Ing. MRÁZ, Štefan HANKO, Peter KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

31. kolo - nedeľa 11.12.2016

651 Martin vs. P. Bystrica ZŠ Martin 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. HANKO, Peter KRAMÁR, Dušan , Ing.
655 Skalica vs. Detva HANT arena Skalica 17:15 FRIDRICH, Vladimír, Ing. REGEC, Tomaš, Bc. BENIAČ, Lukáš VRÁBEL, Jozef, Ing.
654 Prešov vs. Michalovce ZŠ Prešov 18:00 ŠVAJKA, Slavomír KOVAĽ, Jakub, Ing. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

32. kolo - streda 14.12.2016

659 Trnava vs. Topoľčany ZŠ Trnava 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. GAJDOŠECH, Martin FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. ČAVOJSKÝ, Ján
660 Spišská Nová Ves vs. Martin ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin HOMOLA, Ondrej, Bc. PRIBULA, Maroš BAČO, Štefan
656 P. Bystrica vs. Skalica ZŠ Považská Bystrica 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš CHUDADA, Martin, Ing.
657 Detva vs. Prešov ZŠ Detva 18:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. HANKO, Peter NEUZER, Erik

I. časť ZÁKLADNÁ

33. kolo - piatok 16.12.2016

662 Martin vs. Trnava ZŠ Martin 13:00 VALACH, Miroslav, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. DURMIS, Oto KRAMÁR, Dušan , Ing.
661 Spišská Nová Ves vs. P. Bystrica ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. FINDURA, Mikuláš
663 Topoľčany vs. Michalovce ZŠ Topoľčany 18:00 VALACHOVIČ, Marián DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf
665 Prešov vs. Skalica ZŠ Prešov 18:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing. KOVARIK, Marcel

I. časť ZÁKLADNÁ

34. kolo - nedeľa 18.12.2016

666 P. Bystrica vs. Prešov ZŠ Považská Bystrica 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. TVRDOŇ, Peter JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír
668 Detva vs. Topoľčany ZŠ Detva 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. MRÁZ, Štefan KRAJČÍK, Martin JURČIAK, Rudolf
669 Michalovce vs. Martin ZŠ Michalovce 17:00 JURA, Branislav, Ing. JANIGA, Matej, Ing. HRIC, Peter, MVDr. BAČO, Štefan
670 Trnava vs. Spišská Nová Ves ZŠ Trnava 17:00 KRIST, Mário, Ing. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

35. kolo - utorok 20.12.2016

671 Trnava vs. P. Bystrica ZŠ Trnava 17:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JURČIAK, Adam VRÁBEL, Jozef, Ing.
672 Spišská Nová Ves vs. Michalovce ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. NEUZER, Erik
673 Martin vs. Detva ZŠ Detva 18:00 ŠTEFIK, Miroslav HANKO, Peter ZNAK, Marián, Mgr. KRAMÁR, Dušan , Ing.
674 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 18:00 KRIST, Mário, Ing. KRAJČÍK, Martin MRÁZ, Štefan HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

36. kolo - štvrtok 22.12.2016

678 Skalica vs. Martin HANT arena Skalica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
680 Michalovce vs. Trnava ZŠ Michalovce 17:00 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
677 Prešov vs. Topoľčany ZŠ Prešov 18:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KOVAĽ, Jakub, Ing. JANIGA, Matej, Ing. BAČO, Štefan
679 Detva vs. Spišská Nová Ves ZŠ Detva 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. MRÁZ, Štefan NEUZER, Erik

I. časť ZÁKLADNÁ

37. kolo - pondelok 26.12.2016

683 Skalica vs. Spišská Nová Ves HANT arena Skalica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. GAJDOŠECH, Martin PURGAT, Patrik BENEŠ, Ivan
682 Detva vs. Trnava ZŠ Detva 18:00 ŠVAJKA, Slavomír ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. GAJAN, Rastislav FINDURA, Mikuláš
684 Prešov vs. Martin ZŠ Prešov 18:00 MIHAĽOV, Martin PRIBULA, Maroš NOVOTNÝ, Matúš, Bc. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

38. kolo - streda 28.12.2016

688 Spišská Nová Ves vs. Prešov ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. FINDURA, Mikuláš
689 Trnava vs. Skalica ZŠ Trnava 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. REGEC, Tomaš, Bc. PURGAT, Patrik MACKO, Peter, Ing.
690 Michalovce vs. Detva ZŠ Michalovce 17:00 JURA, Branislav, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc. JANIGA, Matej, Ing. KOVARIK, Marcel
686 P. Bystrica vs. Topoľčany ZŠ Považská Bystrica 18:00 VOJTEK, Radovan, Ing. PETERKA, Lukáš ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

39. kolo - piatok 30.12.2016

692 Skalica vs. Michalovce HANT arena Skalica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. PURGAT, Patrik REGEC, Tomaš, Bc. VRÁBEL, Jozef, Ing.
691 Detva vs. P. Bystrica ZŠ Detva 18:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. KOLLÁR, Miroslav NEUZER, Erik
693 Prešov vs. Trnava ZŠ Prešov 18:00 ŠVAJKA, Slavomír KOVAĽ, Jakub, Ing. PRIBULA, Maroš VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
695 Topoľčany vs. Martin ZŠ Topoľčany 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf

2. liga


Skupina A

14. kolo - sobota 03.12.2016

10067 Bratislava vs. Piešťany Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 VALKO, Karol, Ing. REGEC, Tomaš, Bc. BENIAČ, Lukáš
10069 Dolný Kubín vs. Prievidza ZŠ Dolný Kubín 17:30 BULKO, Branislav ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Ivan
10066 Partizánske vs. Levice ZŠ Partizánske 18:00 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír HRKOTÁČ, Štefan
10070 Senica vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Senica 18:00 LESAY, Dominik GALLO, Marián TVRDOŇ, Peter
10068 Nitra vs. Púchov ZŠ Nitra 20:00 VIDO, Ľuboš, Ing. KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

Skupina A

15. kolo - sobota 10.12.2016

10073 Prievidza vs. Nitra ZŠ Prievidza 17:00 VIDO, Ľuboš, Ing. MRÁZ, Štefan PASTOREK, Adrián, Mgr.
10071 Senica vs. Partizánske ZŠ Senica 18:00 BULKO, Branislav JURČIAK, Adam GALLO, Marián
10072 Dubnica nad Váhom vs. Dolný Kubín ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 ŽÁK, Marek TVRDOŇ, Peter DURMIS, Oto
10075 Piešťany vs. Levice ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:30 VALKO, Karol, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. MERAVÝ, Peter, Mgr.
10074 Púchov vs. Bratislava ZŠ Púchov 19:00 LESAY, Dominik MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal

Skupina A

16. kolo - sobota 17.12.2016

10077 Levice vs. Púchov ZŠ Levice 17:30 BACHÚRIK, Jozef GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš
10078 Bratislava vs. Prievidza Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 ŽÁK, Marek MICHNA, Richard MERAVÝ, Peter, Mgr.
10080 Dolný Kubín vs. Senica ZŠ Dolný Kubín 17:30 VALACH, Miroslav, Ing. KOVÁČIK, Michal ZNAK, Marián, Mgr.
10076 Partizánske vs. Piešťany ZŠ Partizánske 18:00 VIDO, Ľuboš, Ing. PASTOREK, Adrián, Mgr. HRKOTÁČ, Štefan
10079 Nitra vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Nitra 20:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.

Skupina A

17. kolo - piatok 30.12.2016

10083 Dubnica nad Váhom vs. Bratislava ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 LESAY, Dominik NOSEK, Martin GALLO, Marián

Skupina B

5. kolo - sobota 03.12.2016

10111 Budapest vs. Rimavska Sobota Ice rink Tüskecsarnok Budapest 17:00 KUBUŠ, Jozef

Skupina B

6. kolo - utorok 27.12.2016

10120 Budapest vs. Ružomberok Városligeti Mújégpálya Budapest 18:00 DRUGA, Norbert

Skupina B

7. kolo - sobota 17.12.2016

10122 Humenné vs. Budapest ZŠ Humenné 17:30 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. PAVLOTTY, Jakub

Skupina B

14. kolo - sobota 03.12.2016

10157 Brezno vs. Ružomberok ZŠ Brezno 17:00 ŠVAJKA, Slavomír ORDZOVENSKÝ, Martin WOLF, Vladimír, Ing.
10159 Sabinov vs. L. Mikuláš ZŠ Sabinov 17:00 SMEREK, Vladimír KOVAĽ, Jakub, Ing. NAZAREJ, Pavol
10158 Humenné vs. Bardejov ZŠ Humenné 17:30 ŽÁK, Marián ŠIMAĽ, Michal HOMOLA, Ondrej, Bc.
10160 Gelnica vs. Trebišov ZŠ Gelnica 17:30 SÝKORA, Peter LUKÁČ, Peter, Mgr. HRIC, Peter, MVDr.

Skupina B

15. kolo - sobota 10.12.2016

10163 L. Mikuláš vs. Bardejov ZŠ L. Mikuláš 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš MARTINKO, Vladimír
10161 Gelnica vs. Rimavska Sobota ZŠ Gelnica 17:30 ŽÁK, Marián KOVAĽ, Jakub, Ing. NAZAREJ, Pavol
10162 Trebišov vs. Sabinov ZŠ Trebišov 17:30 SÝKORA, Peter HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr.
10164 Humenné vs. Brezno ZŠ Humenné 17:30 SMEREK, Vladimír ŠIMAĽ, Michal PAVLOTTY, Jakub

Skupina B

16. kolo - sobota 17.12.2016

10166 Rimavska Sobota vs. Ružomberok ZS Rimavská Sobota 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. ŠEBEŇ, Erik PUŠKÁR, Marián
10168 Brezno vs. L. Mikuláš ZŠ Brezno 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. ORDZOVENSKÝ, Martin WOLF, Vladimír, Ing.
10170 Sabinov vs. Gelnica ZŠ Sabinov 17:00 SÝKORA, Peter NOVOTNÝ, Matúš, Bc. ŠIMAĽ, Michal
10169 Bardejov vs. Trebišov ZŠ Bardejov 17:30 SMEREK, Vladimír PRIBULA, Maroš KOVAĽ, Jakub, Ing.

Extraliga juniorov


II. nadstavbová ´´A´´

3. kolo - sobota 03.12.2016

1205 B. Bystrica vs. SLOVAN Bratislava ZŠ B. Bystrica 14:00 ŠTEFIK, Miroslav KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter
1203 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 15:45 KONC, Juraj VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin

II. nadstavbová ´´A´´

4. kolo - štvrtok 01.12.2016

1207 Slovensko 18 vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 12:45 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. MICHNA, Richard

II. nadstavbová ´´A´´

4. kolo - nedeľa 04.12.2016

1206 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 10:30 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin
1208 B. Bystrica vs. SLOVAN Bratislava ZŠ B. Bystrica 11:30 HATALA, Gabriel, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.

II. nadstavbová ´´A´´

5. kolo - sobota 10.12.2016

1210 SLOVAN Bratislava vs. Nitra Arena Ondreja Nepelu 14:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr.
1211 B. Bystrica vs. Poprad ZŠ B. Bystrica 14:00 ŠTEFIK, Miroslav KOLLÁR, Miroslav HANKO, Peter
1209 Trenčín vs. Slovensko 18 ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.

II. nadstavbová ´´A´´

6. kolo - nedeľa 11.12.2016

1213 SLOVAN Bratislava vs. Nitra Arena Ondreja Nepelu 10:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr.
1214 B. Bystrica vs. Poprad ZŠ B. Bystrica 10:30 KONC, Juraj PAULÍK, Maroš IVAN, Richard, Bc.
1212 Trenčín vs. Slovensko 18 ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 KRIST, Mário, Ing. KRAJČÍK, Martin TVRDOŇ, Peter

II. nadstavbová časť ´´B´´

3. kolo - sobota 03.12.2016

1265 Skalica vs. L. Mikuláš HANT arena Skalica 14:00 MÜLLNER, Róbert JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
1268 Spišská Nová Ves vs. Žilina ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav BOGDAŇ, Andrej, Ing.
1267 Košice vs. Zvolen ZŠ STEEL arena KE 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav KORBA, Martin, Ing.

II. nadstavbová časť ´´B´´

4. kolo - nedeľa 04.12.2016

1270 Topoľčany vs. L. Mikuláš ZŠ Topoľčany 10:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
1271 Košice vs. Žilina ZŠ STEEL arena KE 10:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. JOBBÁGY, Martin BOGDAŇ, Andrej, Ing.
1272 Spišská Nová Ves vs. Zvolen ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŠVAJKA, Slavomír GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing.

II. nadstavbová časť ´´B´´

5. kolo - sobota 10.12.2016

1273 Zvolen vs. L. Mikuláš ZŠ Zvolen 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. ROJÍK, Peter
1276 Topoľčany vs. Spišská Nová Ves ZŠ Topoľčany 14:00 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef KOLLÁR, Andrej
1275 Skalica vs. Košice HANT arena Skalica 15:00 JONÁK, Peter VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr.

II. nadstavbová časť ´´B´´

6. kolo - nedeľa 11.12.2016

1278 Žilina vs. L. Mikuláš ZŠ Žilina 09:30 LOKŠÍK, Peter ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš
1280 Topoľčany vs. Košice ZŠ Topoľčany 10:30 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef DANKO, Ľubomír
1279 Skalica vs. Spišská Nová Ves HANT arena Skalica 11:30 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin

II. nadstavbová časť ´´B´´

21. kolo - streda 07.12.2016

1339 Košice vs. Spišská Nová Ves ZŠ STEEL arena KE 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. RIŠ, Jaroslav KORBA, Martin, Ing.
1340 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. KOLLÁR, Miroslav PAULÍK, Maroš

II. nadstavbová časť ´´B´´

22. kolo - štvrtok 08.12.2016

1343 Košice vs. Spišská Nová Ves ZŠ STEEL arena KE 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin BOGDAŇ, Andrej, Ing.
1344 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter ČÍŽ, Martin, Ing.

II. nadstavbová časť ´´B´´

23. kolo - streda 21.12.2016

1345 L. Mikuláš vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. PAULÍNY, Jozef ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
1347 Skalica vs. Zvolen HANT arena Skalica 17:00 JONÁK, Peter STANZEL, Matúš, Bc. NÁVRATEK, Roman, Ing.
1348 Topoľčany vs. Žilina ZŠ Topoľčany 17:00 KONC, Daniel DANKO, Ľubomír HRONSKÝ, Tomáš

II. nadstavbová časť ´´B´´

24. kolo - štvrtok 22.12.2016

1352 Skalica vs. Žilina HANT arena Skalica 13:15 VALACHOVIČ, Marián KACEJ, Lukáš, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
1351 Topoľčany vs. Zvolen ZŠ Topoľčany 16:00 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin
1350 L. Mikuláš vs. Spišská Nová Ves ZŠ L. Mikuláš 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej

Extraliga dorastu


I. Základná časť / I. Preliminary rounds

23. kolo - streda 14.12.2016

2181 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

24. kolo - štvrtok 15.12.2016

2189 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 12:30 VOJTEK, Radovan, Ing. PAULÍK, Maroš ŠEBEŇ, Erik

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

25. kolo - štvrtok 01.12.2016

2198 L. Mikuláš vs. B. Bystrica ZŠ L. Mikuláš 16:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. ČÍŽ, Martin, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

25. kolo - sobota 03.12.2016

2193 SLOVAN Bratislava vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 14:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MERAVÝ, Peter, Mgr. OLLE, Marian
2195 Žilina vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Žilina 14:00 KRIST, Mário, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DURMIS, Oto
2200 Prešov vs. Košice ZŠ Prešov 14:00 JURA, Branislav, Ing. SMREK, Martin, Ing. HOVAN, Richard
2196 Martin vs. Trnava ZŠ Martin 15:00 VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter JAKUBEC, Andrej
2197 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 15:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. PAULÍNY, Jozef OROLIN, Tomáš, Bc. MARTINKO, Vladimír
2194 Skalica vs. Nitra HANT arena Skalica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. JUNEK, Martin GEGÁŇ, Tomáš, Bc. BENEŠ, Ivan
2199 Spišská Nová Ves vs. Michalovce ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav BOGDAŇ, Andrej, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

26. kolo - piatok 02.12.2016

2206 L. Mikuláš vs. B. Bystrica ZŠ L. Mikuláš 13:30 HOLIENKA, Tomáš   JAKUBEC, Andrej ZNAK, Marián, Mgr.    

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

26. kolo - nedeľa 04.12.2016

2203 Žilina vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Žilina 09:30 BULKO, Branislav GAJDOŠÍK, Miroslav ĎURINA, Vladimír
2204 Martin vs. Trnava ZŠ Martin 10:30 VOJTEK, Radovan, Ing. HANKO, Peter JAKUBEC, Andrej
2208 Prešov vs. Košice ZŠ Prešov 10:30 ŽÁK, Marián SMREK, Martin, Ing. NAZAREJ, Pavol
2205 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 11:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. PAULÍNY, Jozef
2202 Skalica vs. Nitra HANT arena Skalica 12:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. KOLLÁR, Andrej
2201 SLOVAN Bratislava vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 13:00 VALKO, Karol, Ing. MICHNA, Richard MAŠKULKA, Adam
2207 Spišská Nová Ves vs. Michalovce ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav GAJAN, Rastislav

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

27. kolo - sobota 10.12.2016

2209 Prešov vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Prešov 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. PRIBULA, Maroš
2211 Trenčín vs. Michalovce ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 KRIST, Mário, Ing. ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Ivan
2215 L. Mikuláš vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ L. Mikuláš 14:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš MARTINKO, Vladimír
2216 Poprad vs. Trnava ZŠ Poprad 14:00 TORNAY, Juraj, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. STAŠŠÁK, Martin MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
2210 Spišská Nová Ves vs. Skalica ZŠ Spišská Nová Ves 15:00 GAJAN, Rastislav GAJAN, Rastislav ŠTOFANČÍK, Adam
2212 Nitra vs. Košice ZŠ Nitra 15:45 KONC, Juraj GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš ČAPRNKA, Ján, Ing.
2213 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter ČÍŽ, Martin, Ing.
2214 B. Bystrica vs. Martin ZŠ B. Bystrica 17:00 HANKO, Peter KOLLÁR, Miroslav PUŠKÁR, Marián

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

28. kolo - nedeľa 11.12.2016

2218 Spišská Nová Ves vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŽÁK, Marián LUKÁČ, Peter, Mgr. HUBIČÁK, Štefan, Ing. FINDURA, Mikuláš
2219 Nitra vs. Michalovce ZŠ Nitra 10:30 MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. MAŠKULKA, Adam
2223 L. Mikuláš vs. Trnava ZŠ L. Mikuláš 10:30 VIDO, Ľuboš, Ing. PASTOREK, Adrián, Mgr. MRÁZ, Štefan
2217 Prešov vs. Skalica ZŠ Prešov 11:30 SÝKORA, Peter NAZAREJ, Pavol HOMOLA, Ondrej, Bc.
2220 Trenčín vs. Košice ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 11:30 BULKO, Branislav MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
2221 Zvolen vs. Martin ZŠ Zvolen 11:30 ŽÁK, Marek ŠEBEŇ, Erik GREGUŠ, Jozef, JUDr. NEUZER, Erik
2224 Poprad vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Poprad 11:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
2222 B. Bystrica vs. Žilina ZŠ B. Bystrica 13:30 KONC, Juraj PAULÍK, Maroš IVAN, Richard, Bc.

1. liga juniorov


I. Základná časť

19. kolo - štvrtok 01.12.2016

3048 HOBA Bratislava vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ BA - Dúbravka 17:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. KOVALÍK, Ľubor VACULA, Adrián, Mgr.

I. Základná časť

19. kolo - sobota 03.12.2016

3047 MHC Martin vs. PENGUINS Prešov ZŠ Martin 18:00 VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter JAKUBEC, Andrej

I. Základná časť

20. kolo - nedeľa 04.12.2016

3050 MŠK Púchov vs. PENGUINS Prešov ZŠ Púchov 10:30 MAKÚCH, Marek, Ing. TVRDOŇ, Peter

I. Základná časť

21. kolo - sobota 10.12.2016

3053 MHC Martin vs. MŠK Púchov ZŠ Martin 17:30 ZNAK, Marián, Mgr. KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej

I. Základná časť

21. kolo - sobota 17.12.2016

3051 HOBA Bratislava vs. HK Mládež Michalovce ZŠ BA - Dúbravka 13:30 KOVALÍK, Ľubor POLÁČIK, Michal MERAVÝ, Peter, Mgr.
3052 HK HAVRANI Piešťany vs. PENGUINS Prešov ZŠ Piešťany - Easton Aréna 15:30 KOLLÁR, Andrej GAJDOŠECH, Martin

I. Základná časť

22. kolo - nedeľa 18.12.2016

3055 HK HAVRANI Piešťany vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 ADAMEC, Milan, Mgr. KOLLÁR, Andrej VALO, Jozef
3054 HOBA Bratislava vs. PENGUINS Prešov ZŠ BA - Dúbravka 12:15 NÁVRATEK, Roman, Ing. ŠOTEK, Marko VACULA, Adrián, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján

1. liga dorastu


II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

1. kolo - sobota 03.12.2016

4184 Piešťany vs. Partizánske ZŠ Piešťany - Easton Aréna 10:30 ADAMEC, Milan, Mgr. KOLLÁR, Andrej
4182 Topoľčany vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ Topoľčany 14:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. NOSEK, Martin JURČIAK, Adam
4181 Nové Zámky vs. HOBA Bratislava ZŠ Nové Zámky 14:15 VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. ŠIMKO, Martin, Ing. MACKO, Peter, Ing.

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

2. kolo - nedeľa 04.12.2016

4188 Piešťany vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Piešťany - Easton Aréna 10:30 MĹKVY, Michal, Bc. ŠIMKO, Martin, Ing. ŠOTEK, Marko MACKO, Peter, Ing.
4185 Nové Zámky vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ Nové Zámky 11:45 VACULA, Adrián, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
4186 Topoľčany vs. HOBA Bratislava ZŠ Topoľčany 13:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
4187 Senica vs. Partizánske ZŠ Senica 14:00 LESAY, Dominik JURČIAK, Adam

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

3. kolo - sobota 10.12.2016

4192 HOBA Bratislava vs. Piešťany ZŠ BA - Dúbravka 13:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. BENIAČ, Lukáš
4189 Partizánske vs. Nové Zámky ZŠ Partizánske 15:00 DANKO, Ľubomír ŠEBEŇ, Erik

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

4. kolo - nedeľa 11.12.2016

4194 Dubnica nad Váhom vs. Nové Zámky ZŠ Dubnica n/Váhom 11:00 GALLO, Marián JURČIAK, Adam
4196 HOBA Bratislava vs. Senica ZŠ BA - Dúbravka 12:15 CRMAN, Filip KOVALÍK, Ľubor

II. časť - Nadstavba skupina ´´A´´

9. kolo - sobota 03.12.2016

4215 Dubnica nad Váhom vs. Senica ZŠ Dubnica n/Váhom 11:00 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš HAJNIK, Martin

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

1. kolo - sobota 03.12.2016

4237 Lučenec vs. P. Bystrica ZŠ Lučenec 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. STAŠŠÁK, Martin KURČÍK, Martin
4238 Brezno vs. Púchov ZŠ Brezno 14:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
4240 Trebišov vs. Bardejov ZŠ Trebišov 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. JOBBÁGY, Martin SZALONTAY, Dušan

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

2. kolo - nedeľa 04.12.2016

4241 Brezno vs. P. Bystrica ZŠ Brezno 10:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. NEUZER, Erik
4242 Lučenec vs. Púchov ZŠ Lučenec 10:30 GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš
4243 Humenné vs. Bardejov ZŠ Humenné 12:00 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub VALL, Michal, Bc.

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

3. kolo - sobota 10.12.2016

4245 Bardejov vs. Lučenec ZŠ Bardejov 14:00 SMREK, Martin, Ing. HOVAN, Richard JURKO, Michal, Bc.
4247 P. Bystrica vs. Humenné ZŠ Považská Bystrica 14:00 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin
4248 Púchov vs. Trebišov ZŠ Púchov 14:00 LESAY, Dominik MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal

II. časť - Nadstavbová skupina ´´B´´

4. kolo - nedeľa 11.12.2016

4251 P. Bystrica vs. Trebišov ZŠ Považská Bystrica 10:30 HOLIENKA, Tomáš HAJNIK, Martin
4252 Púchov vs. Humenné ZŠ Púchov 10:30 DURMIS, Oto GAJDOŠÍK, Miroslav
4249 Bardejov vs. Brezno ZŠ Bardejov 11:30 PRIBULA, Maroš DUCÁR, Vladimír

Extraliga žien


Základná celoštátna

1. kolo - nedeľa 04.12.2016

15028 Prešov vs. Zvolen ZŠ Prešov 13:30 CELAROVÁ, Nikoleta ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná celoštátna

2. kolo - nedeľa 11.12.2016

15030 Prešov vs. KRYNICA ZŠ Prešov 09:00 TORNAY, Juraj, Bc. ORDZOVENSKÝ, Martin WOLF, Vladimír, Ing.

Základná celoštátna

3. kolo - streda 21.12.2016

15035 Prešov vs. Košice ZŠ Prešov 16:00 RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Bc. NAZAREJ, Pavol BAČO, Štefan

Základná celoštátna

8. kolo - sobota 03.12.2016

15053 Spišská Nová Ves vs. Poprad ZŠ Spišská Nová Ves 20:00 CELAROVÁ, Nikoleta ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná celoštátna

8. kolo - nedeľa 04.12.2016

15054 Košice vs. PODHALE NOWY TARG TH STEEL areny KE 13:30 SÝKORA, Peter SZALONTAY, Dušan ŠIMAĽ, Michal KOVARIK, Marcel

Základná celoštátna

8. kolo - sobota 10.12.2016

15055 Martin vs. KRYNICA ZŠ Martin 15:00 HOLIENKA, Tomáš BESEDIČOVÁ, Ivana ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.

Základná celoštátna

9. kolo - sobota 10.12.2016

15060 PODHALE NOWY TARG vs. Poprad Ice Arena Nowy Targ (POL) 16:00 ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
15057 Zvolen vs. Spišská Nová Ves ZŠ Zvolen 20:00 IVAN, Richard, Bc. KÚDEĽOVÁ, Michaela HRKOTÁČ, Štefan

Základná celoštátna

9. kolo - nedeľa 11.12.2016

15059 Martin vs. Košice ZŠ Martin 13:30 KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej

Základná celoštátna

10. kolo - streda 21.12.2016

15062 Poprad vs. Martin ZŠ Poprad 17:30 GAJAN, Rastislav GAJAN, Rastislav
15061 Spišská Nová Ves vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Spišská Nová Ves 18:00 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. LUKÁČ, Peter, Mgr.

Liga kadetov


I. Základná časť TOP 12

17. kolo - nedeľa 04.12.2016

9098 Žilina vs. Košice ZŠ Žilina 12:30 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. DURMIS, Oto PETERKA, Lukáš
9101 Zvolen vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Zvolen 12:30 ŠEBEŇ, Erik PUŠKÁR, Marián
9102 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Nitra Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. BENIAČ, Lukáš KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.
9097 Poprad vs. Spišská Nová Ves ZŠ Poprad 14:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. PAULÍNY, Jozef
9099 B. Bystrica vs. Prešov ZŠ B. Bystrica 14:30 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing.

I. Základná časť TOP 12

18. kolo - piatok 09.12.2016

9104 Nitra vs. Zvolen ZŠ Nitra 16:45 MĹKVY, Michal, Bc. MERAVÝ, Peter, Mgr. MAŠKULKA, Adam

I. Základná časť TOP 12

18. kolo - nedeľa 11.12.2016

9105 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Martin Arena Ondreja Nepelu 13:30 VALKO, Karol, Ing. MERAVÝ, Peter, Mgr. MICHNA, Richard
9108 Košice vs. Poprad 13:30 BOGDAŇ, Andrej, Ing. RIŠ, Jaroslav
9106 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:15 LESAY, Dominik GALLO, Marián JURČIAK, Rudolf
9107 Prešov vs. Žilina ZŠ Prešov 14:30 HOVAN, Richard HOMOLA, Ondrej, Bc.

I. Základná časť TOP 12

19. kolo - nedeľa 18.12.2016

9113 Martin vs. Nitra ZŠ Martin 13:00 KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej
9109 Košice vs. Spišská Nová Ves 13:30 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav SZALONTAY, Dušan ORSZÁG, Peter, Ing.
9112 B. Bystrica vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ B. Bystrica 13:30 VOJTEK, Radovan, Ing. PUŠKÁR, Marián
9114 Zvolen vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Zvolen 13:30 ŠEBEŇ, Erik ROJÍK, Peter
9111 Žilina vs. Trenčín ZŠ Žilina 14:30 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. ĎURINA, Vladimír DURMIS, Oto
9110 Poprad vs. Prešov ZŠ Poprad 17:00 ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

I. Základná časť TOP 12

20. kolo - piatok 30.12.2016

9115 Spišská Nová Ves vs. Zvolen ZŠ Spišská Nová Ves 07:30 ORDZOVENSKÝ, Martin GAJAN, Rastislav

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

20. kolo - nedeľa 04.12.2016

9210 Skalica vs. Piešťany HANT arena Skalica 09:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. KOLLÁR, Andrej
9211 HC ŠKP Bratislava vs. Topoľčany ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. REGEC, Tomaš, Bc. KOVALÍK, Ľubor
9209 Púchov vs. Levice ZŠ Púchov 13:30 MAKÚCH, Marek, Ing. TVRDOŇ, Peter
9212 HOBA Bratislava vs. Trnava ZŠ BA - Dúbravka 14:45 JONÁK, Peter MERAVÝ, Peter, Mgr. OLLE, Marian

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

21. kolo - utorok 06.12.2016

9216 Levice vs. Skalica ZŠ Levice 11:00 GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš
9215 Piešťany vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 NOVÁK, Milan, Ing. GAJDOŠECH, Martin
9213 Trnava vs. Púchov ZŠ Trnava 13:30 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.
9214 Topoľčany vs. HOBA Bratislava ZŠ Topoľčany 16:00 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

22. kolo - nedeľa 11.12.2016

9217 Púchov vs. Skalica ZŠ Púchov 13:30 DURMIS, Oto GAJDOŠÍK, Miroslav
9220 Topoľčany vs. Trnava ZŠ Topoľčany 13:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír
9218 Levice vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Levice 14:00 STANO, Peter, Ing. HRONSKÝ, Tomáš
9219 Piešťany vs. HOBA Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:30 ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. KOLLÁR, Andrej BESEDIČOVÁ, Ivana

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

23. kolo - nedeľa 18.12.2016

9222 Trnava vs. Piešťany ZŠ Trnava 12:00 FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD. STANO, Peter, Ing.
9221 Topoľčany vs. Púchov ZŠ Topoľčany 13:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír
9223 HOBA Bratislava vs. Levice ZŠ BA - Dúbravka 14:45 VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. CRMAN, Filip MERAVÝ, Peter, Mgr. MACKO, Peter, Ing.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

23. kolo - utorok 20.12.2016

9224 HC ŠKP Bratislava vs. Skalica ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. REGEC, Tomaš, Bc.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

24. kolo - štvrtok 22.12.2016

9226 Skalica vs. HOBA Bratislava HANT arena Skalica 10:15 JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
9227 Levice vs. Trnava ZŠ Levice 11:00 GREGUŠ, Jozef, JUDr. PAULÍK, Maroš
9225 Púchov vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Púchov 13:30 ĎURINA, Vladimír DURMIS, Oto
9228 Piešťany vs. Topoľčany ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:30 KOLLÁR, Andrej ŽÁK, Marek

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

25. kolo - štvrtok 15.12.2016

9231 Trnava vs. Skalica ZŠ Trnava 10:00 STANO, Peter, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.

Regionálna skupina východ

19. kolo - sobota 03.12.2016

9318 Michalovce vs. Brezno ZŠ Michalovce 14:00 VALL, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal

Regionálna skupina východ

20. kolo - štvrtok 01.12.2016

9322 Liptovský Mikuláš vs. Bardejov ZŠ L. Mikuláš 12:30 PAULÍNY, Jozef HUSÁR, Ľuboš, Bc.

Regionálna skupina východ

20. kolo - nedeľa 04.12.2016

9324 Rimavská Sobota vs. Michalovce ZS Rimavská Sobota 12:00 KURČÍK, Martin STAŠŠÁK, Martin
9323 Brezno vs. Trebišov ZŠ Brezno 13:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. NEUZER, Erik

Regionálna skupina východ

21. kolo - utorok 06.12.2016

9326 Trebišov vs. Rimavská Sobota ZŠ Trebišov 10:30 PAVLOTTY, Jakub SZALONTAY, Dušan TOMÁŠ, Michal KOVARIK, Marcel
9327 Bardejov vs. Brezno ZŠ Bardejov 10:30 JURKO, Michal, Bc. DUCÁR, Vladimír
9328 Dolný Kubín vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Dolný Kubín 13:30 ZNAK, Marián, Mgr. KOVÁČIK, Michal

Regionálna skupina východ

22. kolo - nedeľa 11.12.2016

9331 Bardejov vs. Rimavská Sobota ZŠ Bardejov 09:00 DUCÁR, Vladimír PRIBULA, Maroš
9330 Dolný Kubín vs. Brezno ZŠ Dolný Kubín 13:30 ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Ivan
9332 Trebišov vs. Michalovce ZŠ Trebišov 13:30 SZALONTAY, Dušan TOMÁŠ, Michal

Regionálna skupina východ

23. kolo - nedeľa 18.12.2016

9335 Rimavská Sobota vs. Dolný Kubín ZS Rimavská Sobota 12:00 STAŠŠÁK, Martin KURČÍK, Martin
9334 Michalovce vs. Bardejov ZŠ Michalovce 12:15 VALL, Michal, Bc. MIHAĽOV, Martin
9336 Brezno vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Brezno 13:30 KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc.

Regionálna skupina východ

24. kolo - streda 21.12.2016

9338 Liptovský Mikuláš vs. Rimavská Sobota ZŠ L. Mikuláš 13:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. PAULÍNY, Jozef ZNAK, Marián, Mgr.

Regionálna skupina východ

24. kolo - štvrtok 22.12.2016

9339 Dolný Kubín vs. Michalovce ZŠ Dolný Kubín 13:30 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. HAJNIK, Martin
9340 Bardejov vs. Trebišov ZŠ Bardejov 13:30 DUCÁR, Vladimír PRIBULA, Maroš

Prípravný zápas (zápis IIHF)


Prípravný zápas (zápis IIHF)

štvrtok 22.12.2016

40112 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. Zlín Arena Ondreja Nepelu 15:00 REGEC, Tomaš, Bc.   KOVALÍK, Ľubor POLÁČIK, Michal    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

utorok 27.12.2016

40113 HC SLOVAN Bratislava - mládež vs. Sparta Praha Arena Ondreja Nepelu 14:00 JONÁK, Peter   CRMAN, Filip VACULA, Adrián, Mgr.    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - streda 07.12.2016

40105 Zvolen vs. Rumunsko ZŠ Zvolen 15:00 VOJTEK, Radovan, Ing.   KOLLÁR, Miroslav PAULÍK, Maroš    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - sobota 17.12.2016

40110 HC SLOVAN Bratislava vs. Budapest Arena Ondreja Nepelu 15:00 TVRDOŇ, Jozef   VACULA, Adrián, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - streda 28.12.2016

40106 Trenčín vs. Sparta Praha ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 16:00 KRIST, Mário, Ing.   JURČIAK, Adam GALLO, Marián    

Prípravný zápas (SVK)


Prípravný zápas (SVK)

1. kolo - pondelok 12.12.2016

30052 Univerziadny výber A vs. Univerziadny výber B ZŠ Ružomberok 14:00 HOLIENKA, Tomáš PAULÍNY, Jozef ĎURINA, Vladimír

Prípravný zápas (SVK)

1. kolo - štvrtok 29.12.2016

30053 PRIEVIDZA vs. UMB HOCKEY TEAM Banská Bystrica ZŠ Prievidza 17:00 ŠTEFIK, Miroslav   MRÁZ, Štefan FRIMMEL, Róbert, Mgr., PhD.    

Reprezentácia SR / National Teams Exhibition games


Prípravné stretnutia/Exhibition games - U18

1. kolo - streda 07.12.2016

51000 Slovakia U18 vs. Hungary U 20 Arena Ondreja Nepelu 19:45 FRIDRICH, Vladimír, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.

Prípravné stretnutia/Exhibition games - U18

1. kolo - piatok 16.12.2016

51001 Slovakia U18 vs. Detva ZŠ Detva 18:00 ROJÍK, Peter PUŠKÁR, Marián ŠEBEŇ, Erik

Zápas hviezd


Zápas hviezd Extraligy

1. kolo - streda 14.12.2016

50054 Výber Tipsport Ligy vs. Repre SR A ZŠ Martin 17:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC, Daniel VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef

2016 W18 4 Visegrad Nations Olympic Hopes Tournament


Turnaj: 2016 W18 4 Visegrad Nations Olympic Hopes Tournament

1. kolo - štvrtok 15.12.2016

50047 Czech Republic - WOMEN vs. Hungary - WOMEN ZŠ Púchov 13:30 KRIST, Mário, Ing. PETERKA, Lukáš ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
50048 Slovakia - WOMEN vs. Poland - WOMEN ZŠ Púchov 17:00 LOKŠÍK, Peter REHÁK, Adam KRAJČÍK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.

Turnaj: 2016 W18 4 Visegrad Nations Olympic Hopes Tournament

2. kolo - piatok 16.12.2016

50049 Poland - WOMEN vs. Czech Republic - WOMEN ZŠ Púchov 13:30 KRIST, Mário, Ing. ĎURINA, Vladimír ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.
50050 Slovakia - WOMEN vs. Hungary - WOMEN ZŠ Púchov 17:00 LESAY, Dominik JURČIAK, Adam KRAJČÍK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.

Turnaj: 2016 W18 4 Visegrad Nations Olympic Hopes Tournament

3. kolo - sobota 17.12.2016

50051 Hungary - WOMEN vs. Poland - WOMEN ZŠ Púchov 10:30 KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam KRAJČÍK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.
50052 Slovakia - WOMEN vs. Czech Republic - WOMEN ZŠ Púchov 14:00 LOKŠÍK, Peter ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. DURMIS, Oto BENIAČ, Dalibor, Ing.