SZĽH

Zápisnice

SZĽH v súlade s ustanoveniami § 17, ods. 1, písm. e) Zák. č. 440/2015 Z.z. zverejňuje:

  • Zápisnice z Kongresu SZĽH

Zápisnica z mimoriadneho Kongresu SZĽH dňa 16. júna 2016 v Bratislave

Správa Volebnej komisie SZĽH z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 16. júna 2016 v Bratislave

Zápisnica z mimoriadneho Kongresu SZĽH dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

Správa Volebnej komisie SZĽH z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

Prezenčné listiny z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 23. júna 2017 v Bratislave

Správa zo zasadnutia Volebnej komisie SZĽH na kongrese SZĽH konanej dňa 23.6.2017 v Bratislave

  • Prílohy k zápisniciam z Kongresu SZĽH

Návrh kritérií financovania

Volebný poriadok

Rokovací poriadok

 

  • Zápisnice z Výkonného výboru SZĽH

Zápisnica z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave

Prezenčná listina z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave

Zápisnica z VV SZĽH č. 2 Per rollam

Zápisnica z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave

Prezenčná listina z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave

Zápisnica z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave

Prezenečná listina z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave

Zápisnica a prezenčná listina z VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači

Zápisnica z VV SZĽH č. 6 z dňa 19. októbra 2016 v Bratislave

Zápisnica z VV SZĽH č. 7 per rollam v dňoch 26. - 28. októbra 2016

Zápisnica z VV SZĽH č. 8 z dňa 15. novembra 2016 v Bratislave

Zápisnica z VV SZĽH č. 9 spôsobom per rollam v dňoch 22. - 25. novembra 2016

Zápisnica z VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine

Zápisnica z VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. až 23. decembra 2016

Zápisnica z VV SZĽH č. 12 spôsobom per rollam konaného v dňoch 27. až 29. decembra 2016

Zápisnica z VV SZĽH č. 13 z dňa 17. januára 2017 v Bratislave

Prezenčná listina z VV SZĽH konaného dňa 17. januára 2017 v Bratislave

Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 14 spôsobom per rollam konaného v dňoch 4. až 6. januára 2017

Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 15 spôsobom per rollam konaného v dňoch 14. až 15. januára 2017

Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 16 spôsobom per rollam konaného v dňoch 19. až 20. januára 2017

Zápisnica z hlasovania VV SZĽH č. 17 spôsobom per rollam konaného v dňoch 1. až 2. februára 2017

Zápisnica z VV SZĽH č. 18 z dňa 2. marca 2017 v Bratislave

Zápisnica z VV SZĽH č. 19 z dňa 3. apríla 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 20 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. apríla 2017 v Poprade

Zápisnica č.21 zo zasadnutia VV SZĽH z dňa 25. mája 2017 v Bratislave

Prezenčná listina z VV SZĽH č.21 z dňa 25. mája 2017 v Bratislave

Zápisnica č.22 zo zasadnutia VV SZĽH z dňa 7. júna 2017 v Trenčíne

Prezenčná listina z VV SZĽH č.22 z dňa 7. júna 2017 v Trenčíne

Zápisnica č. 23 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 15. júna 2017 v Bratislave

Zápisnica č. 24 z hlasovania Výkonného výboru SZĽH spôsobom per rollam konaného v dňoch 28. júna 2017 až 29. júna 2017

-

  • Prílohy k zápisniciam VV SZĽH

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Príloha č. 8

.

.

.

.

.

.

.

Príloha č. 16

Príloha č. 17

Príloha č. 18

Príloha č. 19

Príloha č. 20 - 1

Príloha č. 20 - 2

Príloha č. 20 - 3

Príloha č. 21

Príloha č. 22

Príloha č. 23

Príloha č. 24

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači

Príloha č. 2

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam z dňa 22. až 23. decembra 2016

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 18 z dňa 2. marca 2017 v Bratislave

Príloha č. 1 - Úhrady za matričné úkony

Príloha k zápisnici VV SZĽH č. 19 z dňa 3. apríla 2017 v Bratislave

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha k zápisnici č. 20 zo zasadnutia VV SZĽH konaného dňa 20. apríla 2017 v Poprade

Príloha č. 1

prebieha aktualizácia

 

 

 

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri