SZĽH

Zápisnice

SZĽH v súlade s ustanoveniami § 17, ods. 1, písm. e) Zák. č. 440/2015 Z.z. zverejňuje:

Zápisnica z mimoriadneho Kongresu SZĽH dňa 16. júna 2016 v Bratislave

Správa Volebnej komisie SZĽH z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 16. júna 2016 v Bratislave

Zápisnica z mimoriadneho Kongresu SZĽH dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

Správa Volebnej komisie SZĽH z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

Prezenčné listiny z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

-

Zápisnica z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave

Prezenčná listina z VV SZĽH č. 1 z dňa 22. júna 2016 v Bratislave

Zápisnica z VV SZĽH č. 2 Per rollam

Zápisnica z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave

Prezenčná listina z VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave

Zápisnica z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave

Prezenečná listina z VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave

Zápisnica a prezenčná listina z VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači

Zápisnica z VV SZĽH č. 6 z dňa 19. októbra 2016 v Bratislave

Zápisnica z VV SZĽH č. 7 per rollam v dňoch 26. - 28. októbra 2016

Zápisnica z VV SZĽH č. 8 z dňa 15. novembra 2016 v Bratislave

Zápisnica z VV SZĽH č. 9 spôsobom per rollam v dňoch 22. - 25. novembra 2016

Zápisnica z VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine

Zápisnica z VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam konaného v dňoch 22. až 23. decembra 2016

Zápisnica z VV SZĽH č. 12 spôsobom per rollam konaného v dňoch 27. až 29. decembra 2016

Zápisnica z VV SZĽH č. 13 z dňa 17. januára 2017 v Bratislave

Prezenčná listina z VV SZĽH konaného dňa 17. januára 2017 v Bratislave

-

Prílohy k zápisniciam VV SZĽH

Prílohy k zápsinici VV SZĽH č. 3 z dňa 15. júla 2016 v Bratislave

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 4 z dňa 17. augusta 2016 v Bratislave

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Príloha č. 8

.

.

.

.

.

.

.

Príloha č. 16

Príloha č. 17

Príloha č. 18

Príloha č. 19

Príloha č. 20 - 1

Príloha č. 20 - 2

Príloha č. 20 - 3

Príloha č. 21

Príloha č. 22

Príloha č. 23

Príloha č. 24

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 5 z dňa 13. septembra 2016 v Sliači

Príloha č. 2

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 10 z dňa 14. decembra 2016 v Martine

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Prílohy k zápisnici VV SZĽH č. 11 spôsobom per rollam z dňa 22. až 23. decembra 2016

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

prebieha aktualizácia

 

 

 

Archív zápasov

Štatistiky

 

 
Partneri