Aktuality

Športoví odborníci - podnikatelia neprehliadnite!

Slovenský zväz ľadového hokeja

BRATISLAVA (SZĽH) - Dnes v utorok 28. februára 2017 je posledný deň, kedy každý športový odborník, ktorý pôsobí ako podnikateľ (v minulosti termín SZČO alebo živnostník) musí vyplniť OZNÁMENIE O PODNIKANÍ (viď dolu 1), podpísať ho a poslať na adresu MŠ SR súčasťou oznamu má byť aj POTVRDENIE O ZÁPISE ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA DO REGISTRA ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE (viď dolu 2), ktoré však musí potvrdiť a overiť SZĽH.
 
Poznámka: Vzhľadom na krátkosť času je dôležité na MŠ SR doručiť písomne podpísané OZNAMENIE O PODNIKANI do 28. 2. 2017 (viď príloha dolu 1). POTVRDENIE O ZÁPISE ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA potvrdené od SZĽH je možné doložiť aj po tomto termíne (viď príloha dolu 2).
 
SZĽH UPOZORŇUJE. že ministerstvo školstva do pondelka 27. februára 2017 (čas 17:25) evidovalo  týchto športových odborníkov-podnikateľov:
 
Babic Pavol, Bača Oto, Bachurik Peter, Baka Ľubomír, Baluška Vladimír, Baran Martin, Bednár Ján, Bednárik Jaroslav, Bella Vladimír, Bogdaň Andrej, Bokroš Ernest, Bokroš Lukáš, Božik Mojmír, Bratranec Pavol, Brtáň Peter, Čacho Viliam, Čaprnka Ján, Čecho Milan, Čepan Jozef, Dornič  Ivan, Dostál Michal, Dráb  Miroslav, Dráb  Miroslav, Duda František, Duda František, Ďuriš Peter, Fabian Jozef, Feneš Ivan, Fruhauf Jozef, Furo Milan, Gaššo Radoslav, Groma Martin, Harazín Peter, Hartmann Eduard, Hejčík František, Horanský Stanislav, Horváth Marian, Hosťovecký Boris, Hrehorčák Peter, Hreus Michal, Hrnčár Martin, Huba Marek, Chatrnúch Roman, Ilčík Michal, Ivan Tomaš, Jakubec Ľuboš, Jakubík Juraj, Jendek Rudolf, Jurinyi Ľudovít, Kalousek Anton, Karaffa Ladislav, Klečko Pavel, Klement Milan, Kobezda Michal, Kohút Jozef, Kollárik Peter, Kompas Róbert, Konc Daniel, Konc Daniel, Korba Martin, Kosová Diana, Košťál Peter, Krátky Tomáš, Kraus Christián, Krišák Jozef, Kúdeľka Peter, Labaj Michal, Ladecký Rastislav, Legerský Denis, Legerský Denis, Lenďák Martina, Lepiš Peter, Liba Igor, Liška Juraj, Lištiak Peter, Lupták Tomáš, Macoun Ľubomír, Marinčin Vladimír, Martiš Jakub, Mastič Marek, Matejdeš Zdenko, Matejka Richard, Matocha Tomáš, Mihály Martin, Mihňák Mikuláš, Mikeš Štefan, Mikula Peter, Milec Roman, Milý Marko, Mižík Martin, Nemček Miroslav, Nemček Vladimír, Novák Ján, Novák Milan, Okuliar Branislav, Ondričko Milan, Opatovský Lukáš, Ország Peter, Országh Vladimír, Ozorák Karol, Paľov Rastislav, Pénzeš Július, Petho Jozef, Petrik Imrich, Pichoňský Ľubomír, Plešávský Kukáš, Raclavský Radoslav, Rekoš Radoslav, Rojko Antón, Rybár Pavol, Sabolčin Martin, Salát Stanislav, Schober Andrej, Sivý Miroslav, Smoleniak Miloš, Sojka Martin, Solmoši Peter, Sopúšek Lukáš, Spišák Róbert, Stantien Roman, Staroňová Martina, Straka Roman, Sýkora Roman, Šimko Ján, Šimko Ján, Šimurda Marcel, Škrák Jozef, Štofančík Adam, Šuták Michal, Tallo Filip, Ťažký Lukáš, Tekáč Martin, Torok Jaroslav, Ulehla Roman, Valach Ivan, Výboch Andrej, Wittlinger Habart, Záborský Vladimír, Záborský Vladimír, Záruba Rudolf, Zelenka Patrik, Zubo Lukáš, Žiačík Peter, Žila Marek
 
ODPORÚČANIE SZĽH: žiadatelia, neuvedení v zozname,  kontaktujte čo najskôr SZĽHMgr. Michal Orolín, 0905 234 365, orolin@szlh.sk
  
Vážení športoví odborníci (tréneri, rozhodcovia atď.)!
 
V súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športových odborníkov - PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:
1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.“
Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené aj na webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk , a zároveň sa vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.
POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.
 
PRÍLOHA 1 - OZNÁMENIE O PODNIKANÍ
 
PRÍLOHA 2 - POTVRDENIE O ZÁPISE ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA SZĽH 
 
http://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie/
 
Adresa MŠ SR:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Stromová 1, 813 30
Bratislava 1
 
28.02.2017 | Zdroj: SZĽH, MŠ SR, f
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri