Aktuality

VV SZĽH posunul termín žiadosti na funkciu trénerov U18 a U20 až do 30. apríla

Slovenský zväz ľadového hokeja

BRATISLAVA (SZĽH) - Výkonný Výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja na základe rozhodnutia zo dňa 17.1. 2017 vyhlasuje podľa článku 3. 4. 10. c) Stanov SZĽH výberové konanie na reprezentačných trénerov mládežníckych kategórií U20, U18, U17, U16 a ženy U18 pre hokejovú sezónu 2017/18.  
 
Vo štvrtok 2. marca 2017 prijali členovia exekutívy na svojom zasadnutí rozhodnutie, podľa ktorého
 
VV SZĽH predlžuje termín podania žiadostí so všetkými náležitosťami pre U20 a U18 až do nedele 30. apríla 2017!  
 
Kritéria pre výberové konanie:
1.    Pripraviť a prezentovať projekt spolu s realizačným tímom s nasledovnými náležitosťami:
a)    koncepcia a plán práce, stanovenie cieľov v jednotlivých etapách prípravy, požiadavky a  atď.
b)    návrh personálneho/trénerského zabezpečenia s popisom a rozdelením práce (hlavný tréner, asistent trénera a tréner brankárov) v súlade so Smernicou pre  udeľovanie trénerských preukazov s vyznačenou licenciou SZĽH v ĽH
 
2. Všeobecné požiadavky na všetkých trénerov: 
  • práca s programom drillbook a bezúhonnosť, znalosť anglického jazyka je výhodou
3. Špecifické požiadavky na trénerov:
  • hlavný tréner – požadovaná prax 5 rokov
  • asistent trénera – požadovaná prax 3 roky
  • tréner brankárov – požadovaná prax 3 roky + práca s videokamerou
 
Požadované doklady na výberové konanie:
  •  žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • kompletný projekt realizačného tímu (max. 3/4 strany A4)
  • krátky štrukturovaný životopis každého trénera
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti a o pravdivosti údajov
  • písomný súhlas o spracovaní osobných údajov pre potreby výberového konania 
 
Všetkých päť uvedených  reprezentácií (mládežníckych kategórií U20, U18, U17, U16 a ženy U18) bude mať rovnaký deň uzávierky podania žiadostí so všetkými náležitosťami  - nedeľu 30. apríla 2017.
 
Všetky požadované doklady zasielajte na adresu:
SZĽH - „Výberové konanie“
Trnavská 27/B
831 04 Bratislava
alebo
 

 

 

28.04.2017
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri