Aktuality

Úradná správa SK SZĽH č. 11 zo 23.2.2017

BRATISLAVA (SZĽH) -  Úradná správa Súťažnej komisie SZĽH č. 11 (výpis zo zápisnice)

 

Zápisnica SK SZĽH č. 24 dňa 23. februára 2017 spôsobom per-rollam (hlasovali: členovia SK SZĽH)

Program:
1. Uznesenie SK SZĽH k neodohratému stretnutiu EXJ č. 1337 Skalica- Topoľčany.
2. Uznesenie SK SZĽH k neodohratému stretnutiu EXJ č. 1341 Skalica- Topoľčany.
3. Uznesenie SK SZĽH k nedohranému stretnutiu EXJ č. 1334 L. Mikuláš- Žilina.

 

Bod 1 – Uznesenie SK SZĽH k neodohratému stretnutiu EXJ č. 1337 Skalica- Topoľčany.

V nadväznosti na uznesenie SK SZĽH 1/2016/14 zo dňa 9.12.2016 sa stretnutie EXJ č. 1337 Skalica- Topoľčany neodohralo v pôvodne stanovenom termíne z dôvodov uvedených RÚVZ v Topoľčanoch pod č. A/2016/006337. Vzhľadom na, že kluby nevedeli nájsť spoločný termín stretnutia, určila SK SZĽH nový termín na 11.2.2017. MHKM Skalica sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala na ODK SZĽH, ktorá uznesením zo zápisnice 01/2017 bod 2 vyhovela MHKM Skalica a vrátila celú záležitosť na nové prerokovanie SK SZĽH. SK SZĽH na svojom zasadnutí dňa 9.2.2017 svojim uznesením 16/2017/23 rozhodla, že kluby si musia nájsť spoločný termín odohrania najneskôr do konca nadstavbovej časti t.j. do 22.2.2017.

Uznesenie SK SZĽH 1/2017/24 1. ako riadiaci orgán EXJ o postupe v zmysle čl. 6.13.5.6 SP SZĽH a zápas č. 1337 Skalica- Topoľčany sa nezapočítava , keďže sa kluby nedohodli na dohrávke podľa SP SZĽH 4.2.5.; 2. SK SZĽH ukladá sekretárovi mládežníckych súťaží oboznámiť s týmto rozhodnutím kluby EXJ a zároveň štatistické oddelenie SZĽH.; 3. Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa čl. 8.3.1 SK SZĽH a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Zdôvodnenie: Kluby MHKM Skalica n.o. a HC Topoľčany aj z dôvodu prebiehajúcich zápasov súťaží a hráčskeho kádra nedospeli k vzájomnej dohode o odohraní stretnutia ani v termíne do 22.2.2017.

Bod 2 – Uznesenie SK SZĽH k neodohratému stretnutiu EXJ č. 1341 Skalica- Topoľčany.

V nadväznosti na uznesenie SK SZĽH 1/2016/14 zo dňa 9.12.2016 sa stretnutie EXJ č. 1341 Skalica- Topoľčany neodohralo v pôvodne stanovenom termíne z dôvodov uvedených RÚVZ v Topoľčanoch pod č. A/2016/006337. Vzhľadom na, že kluby nevedeli nájsť spoločný termín stretnutia, určila SK SZĽH nový termín na 12.2.2017. MHKM Skalica sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala na ODK SZĽH, ktorá uznesením zo zápisnice 01/2017 bod 2 vyhovela MHKM Skalica a vrátila celú záležitosť na nové prerokovanie SK SZĽH. SK SZĽH na svojom zasadnutí dňa 9.2.2017 svojim uznesením 16/2017/23 rozhodla, že kluby si musia nájsť spoločný termín odohrania najneskôr do konca nadstavbovej časti t.j. do 22.2.2017.

Uznesenie SK SZĽH 2/2017/24  1. ako riadiaci orgán EXJ o postupe v zmysle čl. 6.13.5.6 SP SZĽH a zápas č. 1341 Skalica - Topoľčany sa nezapočítava, keďže sa kluby nedohodli na dohrávke podľa SP SZĽH 4.2.5.; 2. SK SZĽH ukladá sekretárovi mládežníckych súťaží oboznámiť s týmto rozhodnutím kluby EXJ a zároveň štatistické oddelenie SZĽH. ; 3. Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa čl. 8.3.1 SK SZĽH a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.; Zdôvodnenie: Kluby MHKM Skalica n.o. a HC Topoľčany aj z dôvodu prebiehajúcich zápasov súťaží a hráčskeho kádra nedospeli k vzájomnej dohode o odohraní stretnutia ani v termíne do 22.2.2017.

Bod 3 – Uznesenie SK SZĽH k nedohratému stretnutiu EXJ č. 1334 L. Mikuláš- Žilina.

V nadväznosti na okolnosti, ktoré sa uskutočnili počas stretnutia EXJ č. stretnutia 1334 L. Mikuláš- Žilina dňa 22.2.2017 a informácii z elektronického zápisu o stretnutí rozhodla SK SZĽH

Uznesenie SK SZĽH 3/2017/24  1. ako riadiaci orgán EXJ za porušenie ustanovení čl. 6.5.6.7 ods. e) trestá družstvo HK 32 L. Mikuláš hracími dôsledkami v zmysle SP SZĽH 6.13.5.2 a 6.12.1 a to vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia EXJ č. 1334 LMI- ZIL 0:5 s priznaním 3 bodov v prospech družstva MsHKM Žilina.; 2. SK SZĽH ukladá sekretárovi mládežníckych súťaží oboznámiť s týmto rozhodnutím kluby EXJ a zároveň štatistické oddelenie SZĽH.; 3. SK SZĽH odstupuje tento prípad na DK SZĽH.; 4. Voči tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa čl. 8.3.1 SK SZĽH a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; Zdôvodnenie: Podľa predložených podkladov hlavný rozhodca ukončil stretnutie podľa článku 6.5.6.7. písmeno e) SP SZĽH.

 

(úplné znenie Zápisnice SK SZĽH č. 24 je uložené v CIS SZĽH)

 

 

PODKLADY K UZNESENIAM Z PREDCHÁDZAJÚCICH ÚRADNÝCH SPRÁV SK SZĽH

 

             

             posledná aktualizácia 24.2.2017

 

  Z M E N Y   V Y H R A D E N É

 

 

 

23.02.2017
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri