Aktuality

Úradná správa DK SZĽH č.27 z 31.3.2017

Úradná správa DK SZĽH z 31.3.2017
 
FERETA Samuel. DK SZĽH začína disciplinárne konanie a žiada previnilca o podrobné písomné stanovisko k podozreniu z porušenia povinností v súvislosti s reprezentáciou uvedených v čl. 4.1.5 Stanov SZĽH.
Zaslanie písomného stanoviska DK SZĽH určuje do 6.4.2017 15:00 hod.
31.03.2017
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri