Vzdelávanie

Tréningové cvičenia

Na tejto stránke Vám prinášame prípravné cvičenia zamerané na nácvik, herné cvičenia a prípravné hry zamerané na zdokonaľovanie herných činnosti, ktoré si môžete prezrieť vo formáte pdf.

Jednotlivé súbory cvičení sú informatívneho charakteru a pri ich zaraďovaní do tréningového procesu prihliadajte na úroveň technickej a taktickej vyspelosti hráčov.

Databáza cvičení vytvorená zúčastneními trénermi

Doškoľovací seminár 10. 6. 2009 v Bratislave.

Cvičenia zamerané na zdokonaľovanie korčuliarskej obratnosti

Cvičenia zamerané na zdokonaľovanie prihrávanie a spracovanie puku

Cvičenia zamerané na zdokonaľoavanie streľby

Cvičenia zamerané na zdokonaľovanie tečovania puku a clonenia

Cvičenia zamerané na zdokonaľovanie riešenia hernej situácie 1 - 1

Zásobnik herných cvičení

Herná situácia 1 - 1

Herná situácia 2 - 2

Herná situácia 3 - 3

Zásobnik pripravných cvičení

Herná situácia 2 - 2

Herná situácia 3 - 3

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri