SZĽH

Tlačivá pre matričné úkony

Tlačivá pre úkony, ktoré nie sú zahrnuté do Elektronickej matriky


F4a - Podpisové vzory pre HK - 2017/2018 (pre a.s., s.r.o., spol. s r.o.) 

F4b - Podpisové vzory pre HK - 2017/2018 (pre o.z., n.o., prísp. org., ojz)

F5_1-2 - Prihláška za riadneho člena - 2017/2018

F12a - Zmena nazvu alebo obchodneho mena klubu - 2017/2018

aktualizované 5.5.2017


F9 2017 Zrušenie registrácie hokejistu klubom na Matrike SZĽH

F10a 2017 Zrušenie registrácie hokejistom na Matrike SZĽH


Tlačivá pre medzinárodné transfery

MEDZINÁRODNÝ PRESTUPOVÝ PORIADOK IIHF

- návrh - podlieha schváleniu kongresom IIHF

LOA_U18_medzinárodný transfer so slovenským popisom

Medzinárodný transfer - žiadosť VZOR (čaká sa na spustenie systému IIHF)

UTR - Unlimited Transfer Request

UTR - Žiadosť o nelimitovaný transfer - slovenský preklad


Cenník matričných úkonov

 Elektronická matrika - cenník matričných úkonov


 

Tlačivá pre klubových funkcionárov

Archív zápasov

Najnovšie články

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri