Vzdelávanie

Testovanie pohybovej výkonnosti

Hokejová telocvičňatext text text ...

Celospoločenský pokles habituálnej pohybovej aktivity má za následok zníženie telesnej a funkčnej zdatnosti mládeže a dospelých. Aj z tohto dôvodu je potrebná diagnostika (testovanie) pohybových schopností v telovýchovnom a tréningovom procese. Testovanie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou tréningového a telovýchovného procesu. Efektívnosť rozvoja pohybových schopností nezastupiteľne indikuje úroveň všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti. Pri vzájomnej spolupráci medzi zainteresovanými na testovaní, dostávajú hráči a ich tréneri dôležité informácie spätnou väzbou o rezervách v športovom výchovno-vzdelávacom procese. Správne vybrané a aplikované testy pohybovej výkonnosti pomáhajú poukázať trénerom a ich zverencom na kvalitne realizovanú športovú prípravu, resp. odhaliť rezervy v tréningovom procese. Vychádzajúc z týchto zistení potom môžeme odporúčať skvalitniť športovú prípravu systematickejším prístupom výberu tréningových prostriedkov, metód, foriem, ako aj frekvencie a veľkosti zaťaženia.

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti

Mladší žiaci
 1. Beh na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
 2. Skok do diaľky z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
 3. Test agility - Illinois ( reakčná a akceleračná rýchlosť so zmenami smeru )
 4. Kľuky – maximálny počet ( sila hornej časti tela )
 5. Sed - ľah za 30 sekúnd ( sila strednej časti tela )

Záznamový hárok:

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti - MŽ

 

Starší žiaci
 1. Beh na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
 2. 3 skok do diaľky na jednej nohe (Ľ/P) z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
 3. Test agility - Illinois ( reakčná a akceleračná rýchlosť so zmenami smeru )
 4. Sed - ľah za 30 sekúnd ( sila strednej časti tela )
 5. Zhyby - maximálny počet ( sila hornej časti tela )
 6. Drep na jednej nohe na lavičke Ľ/P ( sila dolných končatín )
 7. Vytrvalostný člnkový beh – Beep Test ( všeobecná vytrvalosť )

Záznamový hárok:

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti - SŽ

 

Dorast a juniori
 1. Beh na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
 2. 3 skok do diaľky na jednej nohe (Ľ/P) z miesta ( výbušná sila dolných končatín )
 3. Test agility - Illinois ( reakčná a akceleračná rýchlosť so zmenami smeru )
 4. Sed - ľah za 60 sekúnd ( sila strednej časti tela )
 5. Tlak činky na lavičke so 70% vlastnej váhy ( sila hornej časti tela )
 6. Drep na jednej nohe na BOSU Ľ/P ( sila dolných končatín )
 7. Vytrvalostný člnkový beh – Beep Test ( všeobecná vytrvalosť )

Záznamový hárok:

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti - D / J

 

Beep test:

Beep test MP3 na stiahnutie                        

Beep test zaznamovy hárok

Testovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti

Mladší  a starší žiaci
 1. Korčuľovanie vpred na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
 2. Korčuľovanie vzad na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
 3. Korčuľovanie vpred so zmenami smeru bez puku – test Illinois ( reakčná a akceleračná korčuliarska rýchlosť so zmenami smeru )
 4. Korčuľovanie vpred so zmenami smeru s pukom – test Illinois ( reakčná a akceleračná korčuliarska rýchlosť so zmenami smeru )
 5. Korčuľovanie vpred/vzad so zmenami smeru bez puku – test štvorec ( RAR so zmenami smeru )

Záznamový hárok:

Testovanie špecialnej pohybovej výkonnosti - SŽ

 

 

Dorast a juniori
 1. Korčuľovanie vpred na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
 2. Korčuľovanie vzad na 40 metrov so zmenami smeru ( akceleračná rýchlosť )
 3. Korčuľovanie vpred so zmenami smeru s pukom – test Illinois ( reakčná a akceleračná korčuliarska rýchlosť so zmenami smeru )
 4. Korčuľovanie vpred/vzad so zmenami smeru bez puku – test štvorec ( RAR so zmenami smeru )
 5. Korčuľovanie vpred so zmenami smeru bez puku 3x2 test Illinois so 60s odpočinkom ( anaeróbna vytrvalosť )

Záznamový hárok:

Testovanie špeciálnej pohybovej výkonnosti - dorast / juniori

 

 

 

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri