Aktuality

Športová rodina smúti, zomrel MUDr.Kazimír Ferienčik

MUDr. Kazimír Ferienčik

BRATISLAVA - V nedeľu zomrel v Bratislave významný telovýchovný lekár, zakladateľ Antidopingového výboru SR a v rokoch 1992 - 2007 jeho predseda Kazimír Ferienčik. Trenčiansky rodák by sa bol 4. marca dožil 90 rokov. Ferienčik pôsobil v období 1978 - 1990 ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre vrcholový šport a bol šéflekárom československých výprav na olympijských hrách v Montreale 1976 a v Moskve 1980. Ako podpredseda Antidopingového výboru ČSFR (1990 - 1992) ešte pred vznikom Slovenskej republiky inicioval založenie samostatnej slovenskej antidopingovej organizácie. Antidopingový výbor SR vznikol 29. septembra 1992 a Kazimír Ferienčik stál na jeho čele až do júna 2007, keď odstúpil z vekových dôvodov (81 rokov). V období 1992 - 2005 bol aj členom Monitorovacej skupiny Dohovoru proti dopingu Rady Európy. Na základe zákona č. 300 o organizácii a podpore športu, ktorý schválila Národná rada SR v júli 2008, prešli od 1. januára 2009 kompetencie ADV SR na Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky, príspevkovú organizáciu ministerstva školstva s právnou subjektivitou. MUDr. Kazimír Ferienčik bol nositeľom Strieborných kruhov Slovenského olympijského výboru. Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 18. februára o 13.15 h v bratislavskom krematóriu.

17.02.2016 | Zdroj: SITA, f
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri