SZĽH

Rada SZĽH

SZĽH v súlade s ustanoveniami § 17, ods. 1, v rozsahu príslušných písmen Zákona č. 440/2015 Z.z. zverejňuje:

 

Rada SZĽH, 27.05.2016

POZVANKA RADA SZLH 27 52016_.pdf

Návrhy:
ROKOVACÍ PORIADOK RADA SZĽH 27.5.2016_návrh.pdf

 

 

Uznesenie Rady SZĽH dňa 27.05.2016:

Uznesenie Rady SZĽH 27 05 2016.pdf

Stanovy SZLH-2016_31052016.pdf

 

 

Spoločné zasadnutie Legislatívnej a Volebnej komisie 31 05 2016

Zápisnica zasadnutie Legislatívnej a Volebnej komisie 31 05 2016

Zasadnutie Legislatívnej komisie SZĽH 31 05 2016

Zápisnica zo zasadania Legislativnej komisie SZĽH konanej dňa 31 05 2016 v Bratislave.pdf

 

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri