Vzdelávanie

Prípravné hry v tréningoch detí a mládeže

ORANGE Minihokej Tour - Brezno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf. material a videoukážky na stiahnutie pre trénerov nájdete na konci článku)

Jednou z najdôležitejších úloh trénera  v tréningovom procese je priniesť zábavu a súčasne zdokonaľovať herné činnosti. Prípravné hry na malom priestore sú jednoznačne najefektívnejším spôsobom (metodicko-organizačnou formou – MOF) ako tento cieľ dosiahnuť. Tu Vám poskytujeme niekoľko dôvodov prečo:

Prípravné hry na malom priestore prinášajú radosť z hokeja.  Hokej je najlepšia kolektívna hra a mala by prinášať radosť všetkým zúčastnením. Využívaním prípravných hier v tréningu zvýšite úroveň entuziazmu svojich hráčov a poskytnete im príčinu sa „tešiť“ na každý nasledujúci tréning. Toto pravidlo platí aj pre trénerov. Sami ste lepším trénerom, pokiaľ máte z tréningu radosť.

Prípravné hry podporujú kreativitu hráčov. Príliš veľa cvičení (prípravných, ale aj herných), ktoré používame v súčasnosti je striktne daných a zahŕňajú v sebe  vopred určený priebeh a výsledok hernej akcie. Prípravné cvičenia typu - 2-0, 3-0 alebo herné cvičenia 1-1 realizované v polovičnej rýchlosti, ale aj mnohé ďalšie cvičenia, ktoré bežne využívame v tréningovom procese sa ani zďaleka nepribližujú podmienkam samotnej hry. Realizáciou prípravných hier v tréningu eliminujeme zdĺhavý proces rozhodovania hráčov pri riešení jednotlivých herných situácií. Prípravné hry vytvárajú nespočetné množstvo rôznych herných situácií, riešením ktorých si hráč vytvára rozmanité možnosti ich realizácie.

Prípravné hry vytvárajú súťažné prostredie. Súťaž znamená pre hráčov predovšetkým zábavu a súčasne ich núti trénovať vo väčšom nasadení, v zápasovej rýchlosti a v neposlednom rade to, ako byť úspešný proti aktívnemu súperovi.

Pravidelné využívanie prípravných hier eliminuje potrebu využitia tradičných kondičných cvičení. Hokej je hra založená na krátkych, ale explozívnych intervaloch zaťaženia. Striedania sú krátke, bežne trvajú od 30 do 50 sekúnd po čom nasleduje dva až trikrát dlhší odpočinok.

Veľa trénerov v tréningu stále využíva korčuliarske cvičenia „vytrvalostného“ charakteru. Z biomechanického hľadiska počas dlhodobej realizácie takýchto cvičení hráči postupne strácajú optimálny uhol v kolenom kĺbe a nadmerne ohýbajú chrbát, čím strácajú schopnosť využiť celý korčuliarsky odraz. V skratke povedané, tréneri takýmto spôsobom produkujú pomalších hráčov.

Prípravné hry sú ideálnou formou tréningu, v ktorej sa dá využiť hokeju špecifický pomer zaťaženia a odpočinku. Tréneri, ktorí využívajú prípravne hry na malom priestore v tréningovom procese môžu potvrdiť, že hráči trénujú vo väčšom nasadení preto, že okrem kondičnej, technickej a taktickej stránky sa aj zabávajú a súťažia. Hráč sa takmer vždy opýta na ešte jedno striedanie predtým ako tréner hru ukončí. Koľko hráčov prosí trénera o ešte jednu sériu  „ bŕzd medzi dvoma modrými čiarami?“ 

Prípravne hry zapájajú do činnosti väčšie množstvo hráčov. Mali ste už niekedy možnosť vidieť cvičenie, pri ktorom je zapojený len jeden hráč a 15 ďalších sa v rohu ihriska len a len prizerá? Aká je efektivita takéhoto cvičenia? Hokej nikdy nehrá len jeden hráč. Viac než to, hokejové zručnosti sa dajú získať len častým a správnym realizovaním hernej činnosti. Koľko opakovaní vykoná hráč v 12 minútovom cvičení, keď na zapísknutie trénera štartuje vždy len jeden? Ako sme už v úvode spomínali, v minulosti mohli hráči svoje hokejové zručnosti zdokonaľovať v hre na „ulici.“ 

Prípravné hry zdokonaľujú nielen individuálne, ale aj kolektívne herné činnosti. Hráči si v nich môžu zdokonaliť každú hernú činnosť. Druhá časť tohto článku bude venovaná jednotlivým herným činnostiam, ktoré môžeme prostredníctvom prípravných hier zdokonaľovať.

Hráči sa naučia ako vynikať v zložitých herných situáciách. Moderný hokej sa hra na malom priestore v zložitých herných situáciách (napr. pri mantinely, za bránkovou čiarou a pod.) Ako hráči postupne dorastajú, stávajú sa silnejšími a rýchlejší, ihrisko sa postupne zmenšuje, čím majú menej miesta a času na riešenie herných situácií. Pravidelným tréningom v takýchto herných situáciách na malom priestore posilňujeme nielen sebavedomie jednotlivých hráčov, ale aj celého družstva.

Mladí hráči si zlepšia schopnosť riešiť herné situácie a získajú väčšie nadšenie do tréningu. Podstatou tohto tvrdenia je, že keď hráč „prežije“ predtým podobnú hernú situáciu tisíckrát, vie ako na ňu zareagovať. Nemôžeme od hráča vyžadovať niečo, s čím sa predtým nikdy nestretol, a to ani na tréningu. Pre niektorých hráčov to môže byť vrodená schopnosť, ale u väčšiny vzniká hokejový zmysel (cit pre hru) cez skúsenosť. A pokiaľ tú skúsenosť nezíska  hrou na „ulici“, musíme ju vedome zdokonaľovať na tréningoch.

V prípravných hrách na malom priestore sa zdokonaľujú hráči všetkých technických úrovní. Od trénerov často krát počujeme, že cvičenia nie sú efektívne pre veľké rozdiely v technicko - taktickej vyspelosti jednotlivých hráčov. A ako tréner môže zdokonaľovať všetky výkonnostné úrovne v jednom tréningu? Odpoveďou v tomto prípade sú opäť prípravné hry na malom priestore, a to jednoduchým rozdelením hráčov do výkonnostne vyrovnaných dvojíc, trojíc resp. štvoríc. Ale aj konfrontácia technicky vyspelých hráčov s hráčmi menej vyspelými je jednou z možností zdokonaľovania herných činností. Technicky vyspelý hráči sú neustále pod časovým a priestorovým tlakom a naopak menej vyspelí hráči sú častejšie zapojení do realizácie herných činností, ako napríklad pri hre na celé ihrisko. Títo hráči sa postupom času zlepšia a budú sa oveľa viacej cítiť súčasťou družstva.

Zásobníky prípravnych hier na stiahnutie (pdf.):

Tu si môžete stiahnuť zásobnik prípravnych hier - SVK manual

Small area games - USA manual

Teaching concept throughout small area games (SAG) - USA manual

Ukážka rôznych príravných hier v kategórii HP a MŽ, Pieštany 2016:

Ukážka rôznych príravných hier v kategórii HP a MŽ, Pieštany 2016:

IA - MO SZĽH

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri