SZĽH

Odborné komisie

Odborné komisie SZĽH schválené VV SZĽH dňa 18. 08. 2015

R I A D I A C E   O R G Á N Y   S Ú Ť A Ž Í   S Z Ľ H   2015/16

 

PRO-HOKEJ, a. s.                                                                                

 • JUDr. Juraj Koval, predseda predstavenstva
 • Miroslav Kováčik, člen predstavenstva
 • Milan Čanky, člen predstavenstva
 • Richard Lintner, generálny manažér

 

ZOK I. HL SR

 • Róbert Ľupták, prezident
 • Ing. Ladislav Kovalský, viceprezident
 • Ing. Roman Štamberský, sekretár


Rada ligovej komisie II. ligy                                                            

 • Ladislav Gross, predseda
 • Ing. Roman Štamberský, člen
 • Marek Adámik, člen
 • Ing. Štefan Hanzel, člen
 • Pavol Remžík, člen (sekretár)

                                           
 

Rada ligovej komisie 1. ligy žien

 • Ivan Bednár, predseda
 • Mgr. Vladimír Polakovič, člen
 • Ing. Jaroslav Sabol, člen
 • Ing. Roman Štamberský, člen
 • Pavol Remžík, člen (sekretár)

 

ZOK IN-LINE HE SR                                                                          

 • Imrich Antal, predseda
 • Ing. Jozef Vrábel, ml., člen

                                                 

Komisia mládeže SZĽH

riadiaci orgán mládežníckych súťaží SZĽH

(zloženie viď Odborné komisie SZĽH)

 

O D B O R N É   K O M I S I E   S Z Ľ H  2015/16

Akreditačná komisia SZĽH

Mgr. Igor ANDREJKOVIČ, Phd., predseda (tréneri)

PaedDr. Andrej VÝBOH, PhD. (tréneri)

Doc. Ing. Vladimír GOGA, PhD. (rozhodcovia)

Peter JONÁK (rozhodcovia)

 

Bezpečnostná komisia SZĽH

Marek BEDNÁRIK, predseda

Ing. Roman ŠTAMBERSKÝ

Mgr. Jozef MAJOROŠ

Mgr, Ondrej  PRÍBOJSKÝ

Karol BELKO, sekretár

 

Arbitrážna komisia SZĽH

JUDr. Vladimír PALEČKA, predseda

Richard LINTNER, zástupca PRO-HOKEJ-a

Ing. Roman ŠTAMBERSKÝ

Róbert LUPTÁK

Pavol REMŽÍK, sekretár

 

Legislatívna komisia SZĽH

JUDr. Lukáš MACHALA, predseda

JUDr. Juraj  SVÍTOK

JUDr. Jaroslav ŠMÁTRALA

JUDr. Oliver PRAVDA

Mgr. Zuzana ZAJÍČKOVÁ

Mgr. Ľubomíra KOŽANOVÁ

Vladimír DANEK

 

Komisia pre prevod súťažných licencií SZĽH

JUDr. Lukáš MACHALA, predseda

JUDr. Juraj KOVAL, zástupca PRO-HOKEJ-a

Ing. Roman ŠTAMBERSKÝ

Ing. Vladimír BALUŠKA

JUDr. Jaroslav ŠMÁTRALA

Mgr.  Róbert PUKALOVIČ

Mgr. Zuzana ZAJÍČKOVÁ

Karol BELKO, sekretár

 

Disciplinárna komisia SZĽH

Ing.  Jozef VRÁBEL, predseda

JUDr. Mária ĎURIŠINOVÁ

Ing. Roman ŠTAMBERSKÝ

Ing. Peter KUČERA

Disciplinárny senát Pro-Hokeja

Richard LINTNER, za PRO-HOKEJ

Vladimír KONTŠEK, za PRO-HOKEJ

zástupca PRO-HOKEJ-a

 

Subkomisia DK SZĽH pre in-line hokej

Ing.  Jozef VRÁBEL, predseda

Ing. Ľubomír JAKUBEC

Zástupca ZOK pre in-line hokej

 

Matričná komisia SZĽH

Ing. Roman ŠTAMBERSKÝ, predseda

Richard LINTNER, zástupca PRO-HOKEJ-a

Mgr. Oľga RADIČOVÁ

Vladimír DANEK

Róbert LUPTÁK

 

Komisia mládeže SZĽH

Ing.  Tibor TURAN, predseda

Ing. Ivan MARTÁK, ORANGE Bratislava, a.s.

Mojmír BOŽIK

Žigmund PÁLFFY

Róbert KOMPAS

Oldřich ŠTEFL

Michal LONGAUER

Jozef FRÜHAUF

Mgr. Richard TURAZ

Ing. Milan NOVÁK, ZsZĽH

Drahomír MYDLO, SsZĽH

Ing. Ladislav VASILŇÁK, VsZĽH

Karol BELKO

 

Komisia rozhodcov SZĽH

Ing. Peter ORSZÁG, predseda

Vladimír MARTINKO

Ing. Peter JONÁK

Dušan KRAMÁR

Ing. Miloslav KLÍMA, sekretár

 

Komisia SZĽH pre investície, rozvoj ZŠ a regióny

Ing. Dušan MRÁZ, predseda

Ing. Ján CEBUĽÁK

Ing. Anton  MARIŠ

Ing.  Roman HULÁK

 

Trénersko-reprezentačná komisia  SZĽH

Róbert ŠVEHLA, predseda

Zdeno CÍGER, reprez. tréner SR „A“

Jozef FRÜHAUF

PaedDr. Andrej  VÝBOH, PhD.

Mgr. Igor ANDREJKOVIČ, Phd.

Ernest BOKROŠ

Anton BARTÁNUS

Mgr. Tomáš KOCHAN

Dušan HALAHIJA

Mgr. Andrej SCHÖBER

Róbert  KOMPAS

Tomáš PŠENKA

Ing. Zuzana CHRENKOVÁ

 

Metodická komisia SZĽH

PaedDr. Andrej  VÝBOH, PhD., predseda

Jozef FRÜHAUF

Mgr. Richard TURAZ

Mgr. Ján MAJDEK

Mgr. Peter BRTÁŇ

Mgr. Ondrej BÍREŠ

Bc. Roman SÝKORA

Ing. Zuzana  CHRENKOVÁ

 

Zdravotná komisia SZĽH

MUDr. Mgr. Andrea ŠVRČKOVÁ, MHA, predseda

MUDr. Stanislav BELI

MUDr.  Milan PETRO

MUDr. Jozef BREZNICKÝ

MUDr. Ján GRAUZEL

Ľubomír BAKA

Hana DEDINSKÁ

Ing. Zuzana  CHRENKOVÁ

Mgr. Diana KOSOVÁ

Archív zápasov

Štatistiky

 

 
Partneri