Vzdelávanie

Metodické oddelenie

Metodické oddelenie SZĽH:

PaedDr. Andrej Výboh, PhD. vedúci metodik SZĽH
Tel.: 0918 234 876 E-mail: vyboh@szlh.sk
Mgr. Igor ANDREJKOVIČ, PhD. vzdelávanie trénerov, vystavovanie licencií a preukazov
Tel.: 0918 234 636 E-mail: andrejkovic@szlh.sk


Supervisori CTM

Milan Klement
tréner mládeže - región Západ
E-mail: klemo56@centrum.sk
Tel.: 

Ján Majdek
tréner mládeže - región Východ
E-mail: majdek.jan@gmail.com
Tel.: 0905 234 390

Regionálni tréneri mládeže - ŠHT

Roman Sýkora
tréner mládeže - región Západ
E-mail: syky14@gmail.com
Tel.: 0918 234 874

Ondrej Bíreš
tréner mládeže - región Stred
E-mail: biresondrej@gmail.com
Tel.: 0918 234 878

Peter Brtáň
tréner mládeže - región Východ
E-mail: brtanp@gmail.com
Tel.: 0918 234 873

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri