SZĽH

Kongres SZĽH

SZĽH v súlade s ustanoveniami § 17, ods. 1, v rozsahu príslušných písmen Zák. č. 440/2015 Z.z. zverejňuje:

 

 

Stanovy SZĽH po Kongrese SZĽH dňa 30.8.2016 registrované na MV SR

Stanovy registrovane na MV SR.pdf

 

 


 

Kongres SZĽH, 23.júna 2017, Bratislava

Pozvánka na Kongres SZĽH, 23. júna 2017, Bratislava

Program Kongresu SZĽH, 23. júna 2017, Bratislava

Rokovací poriadok Kongresu SZĽH

Volebný poriadok Kongresu SZĽH

Zoznam kandidátov do Arbitrážnej komisie a člena Výkonného výboru

 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - pozvánka členovia, program

POZVÁNKA na KONGRES0001.pdf

Program Kongres 30.8.2016.pdf

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - zoznam 

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov SZĽH na mimoriadnom kongrese SZĽH 30 augusta 2016.pdf

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - zoznam aktualizovaný 29. augusta 2016

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov mimoriadneho kongresu SZĽH 30 augusta 2016 aktualizovaný.pdf

 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - zápisnica,správa, PL

Zápisnica z mimoriadneho Kongresu SZĽH dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

Správa Volebnej komisie SZĽH z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

Prezenčné listiny z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

 


 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - pozvánka členovia

POZVÁNKA na KONGRES0001.pdf

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - program

Program KONGRES0001.pdf

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - zoznam 10.6.2016

ZOZNAM kandidátov.pdf  

Proti tomuto zoznamu môžu oprávnené osoby podať námietky v lehote troch dni, ktoré začínajú plynúť od 10.6.2016, čiže lehota konči v nedeľu 12.6.2016 o 23:59hod.

Zasadnutie Volebnej komisie SZĽH 13 06 2016

Zápisnica zasadnutie Volebnej komisie 13 06 2016

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - zoznam aktualizácia 13.6.2016

ZOZNAM kandidátov 13 júna 2016.pdf 

 Zasadnutie Výkonného výboru SZĽH 14 06 2016

Zápisnica VV SZLH 14.06.2016_rev..pdf

 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - UZNESENIE

Uznesenie mimoriadneho Kongresu SZĽH 16 6 2016 v Bratislave.pdf

PL Kongres SZĽH 16 6 2016.pdf

Program Kongres SZĽH 1662016.pdf

ROKOVACÍ PORIADOK KONGRES.pdf

VOLEBNÝ PORIADOK SZĽH 16 6 2016.pdf

 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - zápisnica

Zápisnica z mimoriadneho Kongresu SZĽH dňa 16. júna 2016 v Bratislave

Záverečná správa volebnej komisie

 

Stanovy SZĽH - úplné znenie schválené na Kongrese SZĽH dňa 16.6.2016

StanovySZLH-2016-úplné znenie po Kongrese 16.6.2016.pdf

 


 

Spoločné zasadnutie Legislatívnej a Volebnej komisie 31 05 2016

Zápisnica zasadnutie Legislatívnej a Volebnej komisie 31 05 2016

Zasadnutie Legislatívnej komisie SZĽH 31 05 2016

Zápisnica zo zasadania Legislativnej komisie SZĽH konanej dňa 31 05 2016 v Bratislave.pdf

 

 


 

Stanovy SZĽH schválené na Rade SZĽH dňa 27.5.2016

Stanovy SZLH-2016_31052016.pdf

 

 

posledné aktualizácie 04.10.2016 

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri