SZĽH

Kongres SZĽH

SZĽH v súlade s ustanoveniami § 17, ods. 1, v rozsahu príslušných písmen Zák. č. 440/2015 Z.z. zverejňuje:

 

 

Stanovy SZĽH po Kongrese SZĽH dňa 30.8.2016 registrované na MV SR

Stanovy registrovane na MV SR.pdf

 

 


 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - pozvánka členovia, program

POZVÁNKA na KONGRES0001.pdf

Program Kongres 30.8.2016.pdf

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - zoznam 

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov SZĽH na mimoriadnom kongrese SZĽH 30 augusta 2016.pdf

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - zoznam aktualizovaný 29. augusta 2016

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov mimoriadneho kongresu SZĽH 30 augusta 2016 aktualizovaný.pdf

 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 30. augusta 2016, Bratislava - zápisnica,správa, PL

Zápisnica z mimoriadneho Kongresu SZĽH dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

Správa Volebnej komisie SZĽH z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

Prezenčné listiny z mimoriadneho Kongresu SZĽH zo dňa 30. augusta 2016 v Bratislave

 


 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - pozvánka členovia

POZVÁNKA na KONGRES0001.pdf

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - program

Program KONGRES0001.pdf

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - zoznam 10.6.2016

ZOZNAM kandidátov.pdf  

Proti tomuto zoznamu môžu oprávnené osoby podať námietky v lehote troch dni, ktoré začínajú plynúť od 10.6.2016, čiže lehota konči v nedeľu 12.6.2016 o 23:59hod.

Zasadnutie Volebnej komisie SZĽH 13 06 2016

Zápisnica zasadnutie Volebnej komisie 13 06 2016

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - zoznam aktualizácia 13.6.2016

ZOZNAM kandidátov 13 júna 2016.pdf 

 Zasadnutie Výkonného výboru SZĽH 14 06 2016

Zápisnica VV SZLH 14.06.2016_rev..pdf

 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - UZNESENIE

Uznesenie mimoriadneho Kongresu SZĽH 16 6 2016 v Bratislave.pdf

PL Kongres SZĽH 16 6 2016.pdf

Program Kongres SZĽH 1662016.pdf

ROKOVACÍ PORIADOK KONGRES.pdf

VOLEBNÝ PORIADOK SZĽH 16 6 2016.pdf

 

Mimoriadny Kongres SZĽH, 16. jún 2016, Bratislava - zápisnica

Zápisnica z mimoriadneho Kongresu SZĽH dňa 16. júna 2016 v Bratislave

Záverečná správa volebnej komisie

 

Stanovy SZĽH - úplné znenie schválené na Kongrese SZĽH dňa 16.6.2016

StanovySZLH-2016-úplné znenie po Kongrese 16.6.2016.pdf

 


 

Spoločné zasadnutie Legislatívnej a Volebnej komisie 31 05 2016

Zápisnica zasadnutie Legislatívnej a Volebnej komisie 31 05 2016

Zasadnutie Legislatívnej komisie SZĽH 31 05 2016

Zápisnica zo zasadania Legislativnej komisie SZĽH konanej dňa 31 05 2016 v Bratislave.pdf

 

 


 

Stanovy SZĽH schválené na Rade SZĽH dňa 27.5.2016

Stanovy SZLH-2016_31052016.pdf

 

 

posledné aktualizácie 04.10.2016 

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri