Aktuality

Informácie

Vážení športoví a hokejoví priatelia,
 

v medzirezortnom pripomienkovom konaní je novela zákona o športe: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2016-787

 
Tu je vlastný materiál, ktorý je prístupný pre všetkých a kam aj niektorí športoví právnici už dávajú svoje pripomienky:

https://docs.google.com/document/d/1LSlaJL411NgCSUtzqK7HWCNOPkeBhA4HQf0G_99E62c/edit

 
Prosíme Vás o pozretie, prípadne o zaslanie pripomienok Legislatívnej komisii SZĽH na adresu:   szlh@szlh.sk  v termíne do 23.8.2016.

Zákon o športe sa už zrejme okrem tejto novely meniť v blizkej budúcnosti nebude, máme preto teraz jedinečnú príležitosť urobiť niečo pre hokej.

Údaje:
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/787
Dátum začiatku MPK: 08.08.2016 
Dátum konca MPK: 26.08.2016
 
Pripajame link na legislativne pravidla vlady SR z roku 2016

Z pohľadu národných športových zväzov je podstatné, že nemusíme naše pripomienky dávať ako verejnosť (a zháňať 500 podpisov), lebo podľa článku 23 bodu 3 LPV SR: "3. Pripomienkové konanie k návrhu zákona sa uskutočňuje aj s vyššími územnými celkami, Združením samosprávnych krajov SK 8, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, mestami, ktoré sú sídlom kraja a s orgánmi a inštitúciami, ktorým sa ukladajú úlohy alebo ktorých sa problematika návrhu zákona týka, ako aj s verejnosťou, a to ešte pred predložením návrhu zákona na rokovanie vlády.

 
Na základe uvedeného by SZĽH ako národný športový zväz, ktorého sa problematika návrhu týka, mal považovať za pripomienkujúci subjekt, s ktorým bude ministerstvo riadne viesť pripomienkové konanie, v prípade zásadných pripomienok by mali byť pripomienky prerokované aj na rozporovom konaní. To platí aj pre všetky ostatné zväzy.
 
Pripomienky bude potrebné uplatniť elektronicky cez portál SLOV-Lex.

 

Legislatívna komisia SZĽH

 

14.08.2016
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri