Vzdelávanie

Hokejový obranca

Nebolo to až tak dávno, čo najväčší a najpomalší hráč skončil buď v „bránke“ alebo v „obrane.“ Doba sa ale výrazne zmenila a v dnešnom hokeji musí byť práve obranca ten najrýchlejší a najlepší korčuliar. Keď sa nad tým zamyslite, je to hlavne z jedného prirodzeného dôvodu. Práve obranca pri svojich herných činnostiach využíva najväčšiu škálu korčuliarskych techník. Krytie priestoru, odoberanie puku telom resp. hokejkou vyžaduje vysokú mieru korčuliarskych zručností. Obranca musí byť nielen výborným korčuliarom smerom dopredu, ale aj smerom dozadu, musí dokonale zvládať bočný pohyb (pohyb do strany) a prechody pri zmene smeru pohybu.

Dolu nájdete manuál hokejového obrancu spolu so zásobnikom cvičení zameraných na korčuliarsku "agilitu", herné činností jednotlivca v útočnej fáze hry a súčinnosť hráčov v rôzných priestoroch ihriska. Cvičenia odporúčame realizovať  v kategóriach starších žiakov, dorastu a juniorov na špecializovaných alebo delených tréningoch obráncov.

HOKEJOVÝ OBRANCA

Ukážky z tréningu na ľade

 

Igor Andrejkovič, PhD

MO SZĽH

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri