SZĽH

História

Tá správa šla svetom rýchlosťou dobrého chýru. Šírili ju média po celom svete. Slovensko – neveľká krajina pod Tatrami – si „dovolila priveľa“. Nestačilo, že šatanovci, bondrovci, pálffyovci siahli po desiatich rokoch štátnej samostatnosti na svetovom šampionáte 2002 v Göteborgu hokejové zlato. No sebavedomo a hrdo ukazujú svetu jedinečnú hokejovú minulosť prostredníctvom osobností, ktoré dali nielen slovenskému, ale aj svetovému hokeju. Vzrušenie rástlo na jeseň a vyvrcholilo informáciami na oficiálnej tlačovej besede 30. septembra 2002, kde jasne zaznelo: Sieň slávy slovenského hokeja je realitou a štvorročné úsilie Slovenského zväzu ľadového hokeja sa naplnilo koncom novembra toho roku! Magický dátum 30. november 2002 - slávnostné otvorenie Siene slávy slovenského hokeja za prítomnosti takmer 400 hostí z domova i zo zahraničia. V Sieni slávy ide o nadčasovú komunikáciu s históriou, v ktorej vzdávame úctu osobnostiam za ich výsledky a veľkosť v celej hráčskej či trénerskej kariére.

A nezabúda sa popri tom ani na podporovateľov –funkcionárov, rozhodcov či športových novinárov. Začiatok SSSH sa nerodil ľahko. Projekt sa realizoval aj vďaka veľkej podpore generálneho partnera Siene slávy slovenského hokeja – globálnej finančnej skupine ING. Okrem finančného zabezpečenia bolo potrebné spracovať aj základné dokumenty organizačného charakteru (štatút a výberové kritériá pre zaraďovanie laureátov), kreovať jej základné orgány (Prezídium, Nominačný výbor, Kanceláriu) s jednotlivými oprávneniami a zabezpečiť jej chod, vrátane prevádzky expozície. To všetko sa nakoniec podarilo. Myšlienka Siene slávy slovenského hokeja začala žiť jej historickým otvorením v posledný novembrový deň roku 2002. V súčasnej podobe orgány Siene slávy majú predovšetkým poradnú, nominačnú a výberovú funkciu. Dôvod je jednoduchý. Sieň slávy nemá vlastnú právnu subjektivitu, nakoľko patrí medzi projekty Marketingu SZĽH, s.r.o., ktorý reálne vstupuje do jej obchodných vzťahov.

2002
Pri historickej premiére bolo výnimočne zaradených až 10 osobností (prioritne tí, ktorí už boli členmi Sieni slávy IIHF a NHL Hockey Hall of Fame) a k nim pribudli najstarší priekopníci a organizátori slovenského hokeja. Jedným z kritérií SSSH je, že budú do nej uvádzané iba žijúce osobnosti. Na pôde Nominačného výboru SSSH však padlo aj rozhodnutie, že prvých päť rokov toto pravidlo ešte nebude platiť. To umožňuje inauguráciu osobností in memoriam. V roku 2002 boli na slávnostnom galavečere v bratislavskom Hoteli Fórum za prítomnosti nominantov a ich rodinných príslušníkov do Siene slávy slovenského hokeja uvedení:
Ladislav Troják, Stan Mikita, Michal Polóni, Ladislav Horský, Ján Starší, George Gross, Vlado Dzurilla, Jozef Golonka, Václav Nedomanský, Peter Šťastný.

Súčasne s otvorením bola zriadená aj trvalá expozícia v Historickom múzeu Bratislavského hradu so základnou myšlienkou: ,,Expozícia Siene slávy je o hokejke a puku”. Každej osobnosti je venovaný samostatný výstavný panel v tvare hokejky, jednotlivé zlaté prstence sú výsekom akoby puku - zrkadla zachytávajúceho osobnosť v určitom životnom okamihu. Panel je doplnený osobnými artefaktmi v sklenej vitríne, ktoré dotvárajú atmosféru celej expozície. Autorská myšlienka pochádza z dielne tímu mladých grafikov okolo Ing. arch. Petra Pagáča.

2003
Sieň slávy oslavovala svoje prvé narodeniny. Pri tomto výročí Nominačný výbor rozhodol rozšíriť rady rodiny Siene slávy o štyri osobnosti, uvedené in memoriam. Nominačný výbor SSSH týmto rozhodnutím chcel uzatvoriť jednu z raných kapitol hokejových dejín. Až čas ukáže, či inauguráciou týchto osobností sa podarilo natrvalo uzatvoriť nomináciu z tých najstarších dejín slovenského hokeja. Príjemný galavečer kopíroval atmosféru a čaro pamätného prvého inauguračného večera. Hudobná sála Bratislavského hradu poskytla príjemnú, komornú atmosféru všetkým prítomným rodinným príslušníkom a hosťom inaugurácie.
V roku 2003 pribudli do galérie Siene slávy slovenského hokeja:
Rastislav Jančuška, Vojtech Okoličány, Miroslav Červenka, Ján Jendek.

2004
Kancelária SSSH pripravila slovenskú časť výstavy “Sieň tradícii českého a československého hokeja” v Pražskej Sazka Aréne pri príležitosti otvorenia nového zimného štadióna a majstrovstiev sveta 2004. Do Siene slávy IIHF pribudol po návrhu vedenia SSSH ďalší Slovák - Ladislav Horský!
 
Sieň slávy pri tretej inaugurácii uviedla štyroch nových členov. V roku, v ktorom si slovenský hokej pripomínul okrúhle jubileum - 75. výročie založenia svojej strešnej organizácie - sa Nominačný výbor rozhodol uviesť opäť o čosi väčší počet osobností, hoci sa predpokladalo uvádzať 2 max. 3 osobností v inauguračnom roku. Dôvodom je vyrovnávanie sa s absenciou Siene slávy niekoľkých desaťročí. Inaugurácia štvorice nových členov bola súčasťou osláv, v rámci slávnostného programu v Divadle Aréna 11. decembra 2004, kde si pozvaní hostia pripomenuli nezabudnuteľné míľniky slovenského hokeja. Nominačný výbor SSSH schválil nomináciu osobností s fiktívnou hranicou do roku 1980. Do radov členov Siene slávy budú v roku 2004 uvedení:
František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč, Milan Kužela.
 
2005
Nominačná komisia sa rozhodla o kandidátoch na svojich dvoch zasadnutiach 16. mája a 29. júna 2005 na základe kritérií pre jednotlivé kategórie (dosiahnuté úspechy individuálne a klubové, umiestnenie a štarty na ZOH, MS, ME, Ligové súťaže, priekopnícky čin a pod.) na základe týchto kritérií a väčšinovým hlasovaním sa rozhodla pre rok 2005 uviesť:
Jaroslava Waltera v kategórii  tréner a Igora Libu v kategórii hráč.
 
Významným míľnikom, ktorý symbolicky uzatvára rok 2005, je spustenie novej webovej stránky www.sienslavy.sk, ktorá ponúka virtuálny pohľad do Siene slávy a mnoho noviniek a zaujímavostí.  
 
Budúcnosť...
Prirodzene expozícia Siene slávy sa bude rozširovať aj v ďalších rokoch o nové mená, o nové exponáty... Začiatkom tohto roku prišla do života expozície zmena. Po dohode s riaditeľom Bojnického múzea našla svoj nový dočasný domov v Slovenskom národnom múzeu Múzeum Bojnice.

Táto zmena priniesla aj nové myšlienky. Zámerom jednej z nich je realizácia ambiciózneho projektu, ktorý by mal premeniť súčasnú výstavnú expozíciu na jeden veľký multifunkčný priestor s rozlohou 400 m2. V rámci tejto expozície vznikol priestor aj pre hokejovú zábavu, podujatia pre tlačové konferencie, podpisové akcie, ,,suvenír shop“ pre návštevníkov. Týmto projektom chceme ešte viac priblížiť Sieň slávy a našu hokejovú históriu fanúšikom a širokej verejnosti.
 
Na záver sa chcem poďakovať za spoluprácu všetkým, ktorí prispeli k organizácii inauguračného večera a osláv. Naša úprimná vďaka patrí samozrejme zástupcom nášho generálneho partnera - finančnej skupine ING, ako aj všetkým subjektom, ktoré podporili a podporujú chod Siene slávy a pomáhajú tak šíriť jej dobré meno doma a v zahraničí.

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri