SZĽH

Ekonomické oddelenie

Informácie

Priebežné čerpanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017

Priebežné čerpanie 2017

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016

Vyúčtovanie 2016

Odmeny členom realizačných tímov reprezentačných družstiev vyplácaných SZĽH v sezóne 2017/2018

Denné odmeny RT 2017/2018

 

Výročné správy 2016

Výročná správa SZĽH za rok 2016

Výročná správa Markenting SZĽH za rok 2016

Výročná správa Hockey Event za rok 2016

Výročná správa HK VSR 20 za rok 2016

Správa auditora za rok 2016

Účtovná uzávierka 2016

Poznámky

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri