SZĽH

Ekonomické oddelenie

Informácie

Priebežné čerpanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2017

Priebežné čerpanie 2017

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016

Vyúčtovanie 2016

Odmeny členom realizačných tímov reprezentačných družstiev vyplácaných SZĽH v sezóne 2017/2018

Denné odmeny RT 2017/2018

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri